Siirry sisältöön

Tiede

Korkeila esitelmöi

Sosiaaliset suhteet edistävät aivojen ja mielen terveyttä

Aivojen ja mielen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen nousi tämänvuotisen Duodecimin ja Suomen Akatemian järjestämän konsensuskokouksen teemaksi, koska tähän …

Ilmastonmuutos – inhimillisen ajattelun rajat ja ilmastoystävälliset teot

Kansainvälisen ilmastopaneelin mukaan maapallon keskilämpötila nousee 1.5 astetta vuoteen 2040 ilman radikaaleja toimenpiteitä. Tämä vaarantaa miljardien ihmisten hyvinvoinnin …

Joskus lyhytkin hoito tepsii

Hyvin aikaisessa vaiheessa hoitoa tapahtuvaa voinnin paranemista kutsutaan varhaiseksi äkilliseksi hyötymiseksi. Arvioiden mukaan jopa 30–40 % psykologisista ongelmista …

Pisa psykologin silmin: uutta analyysiä, yllätys ja hyvä uutinen

Lukutaito on painopisteenä vuoden 2018 Pisa-tutkimuksessa, jonka tulokset julkistettiin tänään. Tutkimus pistää paremmuusjärjestykseen OECD-maiden 15-vuotiaiden lukutaitoa mutta myös …

Eletäänkö länsimaissa onnettomina?

Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että länsimaisissa kulttuureissa korostetaan yksilöllisyyden tärkeyttä. Tämä näkyy esimerkiksi suhteellisen väljinä sosiaalisina verkostoina ja vahvana …

Sairaalassa tarjolla liian vähän psykologista osaamista

Psykologi Mari Räsänen työskentelee Kuopion yliopistollisen sairaalan KYSin kuntoutuksen päiväosastolla. Viime vuosina hänelle on tullut kyselyjä sairaalan muista yksiköistä, ehtisikö …

Äitien traumoja seulottava systemaattisesti

Sanna Isosävi selvitti väitöstutkimuksessaan, miten äidin traumatausta, mielenterveys ja mielikuvat vaikuttavat varhaiseen äitiyteen, vuorovaikutukseen ja lapsen kehitykseen. Tutkittavat olivat …

Kelan neuropsykologinen kuntoutus hyvä etenkin nuorille

Kelan harkinnanvarainen neuropsykologinen kuntoutus kohentaa kuntoutujien työ- ja opiskeluedellytyksiä ja edistää varsinkin oman tilanteen ymmärtämistä ja hyväksymistä sekä …

Mitä psykoterapian tutkimus tarjoaa kliinikolle?

Tätä pulmaa mietin psykoterapian tutkijana ja kliinisenä psykologina. Toisin sanoen: hyödyttääkö empiirinen tutkimus kliinikkoa – ja miten?Psykologit koulutetaan …

Perfektionismin ja unien näkemisen lähteillä

Perfektionismilla tarkoitetaan usein kielteistä täydellisyyden tavoittelua. Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet perfektionismin olevan moniulotteinen ilmiö. Erään jaottelun mukaan perfektionismi …

Liikunnan ja suutelun merkitystä etsimässä

Liikunnalla on monenlaisia myönteisiä vaikutuksia hyvinvointiin. Tutkimuksissa on tunnistettu useita psykologisia mekanismeja, jotka selittävät liikunnan vaikutuksia (Wiese, Kuykendall …

Psykologin ääni esiin yhteiskunnassa

Mikä on psykologin tai psykologiatieteen rooli ilmastonmuutoksessa? kysyy Turun yliopiston tohtorikoulutettava Jarno Tuominen psykologian opiskelijaryhmältä. Pienryhmäkeskustelu alkaa kuhista ja purussa …

Näytä kaikki listana