Siirry sisältöön

Työelämä

Psykologiaa podcastin mitassa

Podcastien kuuntelu on viime vuosina vakiintunut osaksi monen arkea, ja uusia podcasteja ilmaantuu jatkuvasti. Tekijöiden joukosta löytyy myös psykologeja. Mitä kaikkea podcastin tekeminen oikeastaan pitää sisällään? Entä voiko psykologin ammattitaito olla avuksi podcastin teossa?

Lyhytinterventio vähentää itsemurhariskiä

Itsemurhan yritys on merkittävin itsemurhan riskitekijä. Siksi auttajien on tartuttava tilanteeseen mahdollisimman nopeasti. MIELI ry kouluttaa asiantuntijoita Linity-työhön, jossa itsemurhaa yrittäneelle tarjotaan apua. Valtakunnallista itsemurhien ehkäisypäivää vietetään 10.9.

Sateenkaaripsykologi kohtaa työssään häirintää ja syrjintää

Kuinka paljon psykologi saa kertoa tai näyttää itsestään? Psykologin työ perustuu ihmisten välisiin kohtaamisiin. Silloin psykologi ei ole läsnä ainoastaan ammattinsa edustajana, vaan pyrkii hienovaraisesti rakentamaan yhteyttä toiseen omalla persoonallaan ja identiteetillään. Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden ammatillinen työryhmä järjesti kesällä teemasta keskustelutilaisuuden osana Pride Helsinkiä.

Koko kylän psykologi

Pienellä paikkakunnalla psykologin työnkuva on monipuolinen. Työntekijällä on usein enemmän vastuuta, mutta samalla enemmän vapautta, kun turha byrokratia jää pois. Ranualla työyhteisössä huokuu välittävyys ja joustavuus.

Tunteetkin ovat tärkeitä

Neuropsykologian erikoispsykologi Oili Sauna-ahon mielestä kehitysvammaisten ihmisten emotionaalinen toimintakyky on tutkittava siinä kun kognitiivinenkin. Tämä auttaa läheisiä ja hoitavia tahoja arjessa.

Onko työn räätälöinti ratkaisu työntekijäpulaan?

Julkinen sektori kärsii työvoimapulasta, yksityinen puoli on vetovoimainen. Onko syynä yksinomaan raskaat työolot ja huono palkka vai voisiko taustalla olla laajempiakin nykyajan työelämän ongelmia? Millaisilla keinoilla työpaikat yrittävät saada psykologeja? Miten psykologeja johdetaan? Houkuttelisiko mahdollisuus oman työn räätälöintiin, esimerkiksi osa-aikatyöhön, psykologit takaisin julkisen sektorin työpaikkoihin?

Seikkailullisista menetelmistä tukea hyvinvointiin

  Muistatko kun kiipesit lapsena puuhun? Mitä tunsit tuolloin: voitonriemua, yllätyksellisyyttä, pelkoa, itsesi ylittämistä? Tiesitkö, että sinulle voisi tehdä hyvää kiivetä puuhun aikuisenakin? Luonto- ja seikkailulähtöiset menetelmät yhdistävät luonnossa olemisen, yhteenkuuluvuuden ja henkilökohtaiset vahvuudet. Menetelmistä voi saada pitkäkestoisia hyötyjä.

Psykologi on olennainen osa neuvolatoimintaa

Pikkulapsiperheiden vanhemmat käyvät läpi isoa elämänmuutosta. Jo ennen syntymää tapahtuu paljon, ja perheillä saattaa olla huoli jostakin varhaisen kehitysvaiheen riskitekijästä. Neuvolapsykologin osaaminen on silloin kullanarvoista: hänellä on ammattitaitoa tunnistaa riskejä ja tukea perheitä. Kaikissa kunnissa psykologin palvelua ei kuitenkaan ole tarjolla.

Psykologian koulutus tuottaa monipuolisia osaajia

Psykologian koulutuksen pitäisi heijastaa niin yhteiskunnan kuin nopeasti kehittyvän tieteenalankin muutosta. Aikaisempina vuosina opetusta kritisoitiin teoriapainotteisuudesta, tähän on panostettu viime vuosina ja nykyään opetuksessa on runsaasti myös ammatin käytännön taitoja. Yliopistosta valmistunut psykologi onkin pätevä monenlaisiin tehtäviin.

Muu maa mustikka? 

Psykologian koulutusohjelmissa on isoja maakohtaisia eroja. Suomessa kyse on ensisijaisesti terveydenhuollon alan tutkinnosta, mutta monessa muussa maassa lähestymistapa on täysin erilainen.

Psykologi on yhä useammin yrittäjä

Yrittäjyys houkuttelee monia psykologeja. Usein se mahdollistaa omaan ydinosaamiseen keskittymisen ja tuo vapautta ja joustavuutta työpäiviin. Tulevien hyvinvointialueiden ratkaisut ja muun muassa Kelan tukemien kuntoutuspsykoterapioiden kohtalo koskettavat erityisesti yrittäjiä.

Psykologien palkinto muistuttaa, ettei mielenterveyden tukemiseen tarvita ihmetekoja

Forssan alueen psykologit haluavat nostaa esiin positiivisia asioita jakamalla vuosittaisen Mielenterveysteko-palkinnon. Se myönnetään vuosittain taholle, joka on toiminut Lounais-Hämeessä mielenterveyttä edistäen. Palkinto tekee näkyväksi eri organisaatioiden positiivisen panoksen, ja paikallista toimintaa kannustava perinne on jatkunut jo 30 vuotta.

Näytä kaikki listana