Siirry sisältöön

Tiede

Kelan neuropsykologinen kuntoutus hyvä etenkin nuorille

Kelan harkinnanvarainen neuropsykologinen kuntoutus kohentaa kuntoutujien työ- ja opiskeluedellytyksiä ja edistää varsinkin oman tilanteen ymmärtämistä ja hyväksymistä sekä …

Mitä psykoterapian tutkimus tarjoaa kliinikolle?

Tätä pulmaa mietin psykoterapian tutkijana ja kliinisenä psykologina. Toisin sanoen: hyödyttääkö empiirinen tutkimus kliinikkoa – ja miten?Psykologit koulutetaan …

Perfektionismin ja unien näkemisen lähteillä

Perfektionismilla tarkoitetaan usein kielteistä täydellisyyden tavoittelua. Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet perfektionismin olevan moniulotteinen ilmiö. Erään jaottelun mukaan perfektionismi …

Liikunnan ja suutelun merkitystä etsimässä

Liikunnalla on monenlaisia myönteisiä vaikutuksia hyvinvointiin. Tutkimuksissa on tunnistettu useita psykologisia mekanismeja, jotka selittävät liikunnan vaikutuksia (Wiese, Kuykendall …

Psykologin ääni esiin yhteiskunnassa

Mikä on psykologin tai psykologiatieteen rooli ilmastonmuutoksessa? kysyy Turun yliopiston tohtorikoulutettava Jarno Tuominen psykologian opiskelijaryhmältä. Pienryhmäkeskustelu alkaa kuhista ja purussa …

Arbete med skolfrånvaro kräver evidensbaserade interventioner

Allt fler finländska elever har oroande skolfrånvaro och tendenserna pekar på att frånvaron kommer att öka ytterligare. Enligt …

Lapsen varhaisesta kehityksestä uutta tietoa

Satapäinen psykologian ammattilaisten joukko tutustui Psykologiliiton koulutuspäivillä uusimpaan tutkimustietoon lapsen varhaisesta kehityksestä ja perhesuhteista. Kansallinen ja kansainvälinen tutkimustieto …

Liisa Keltikangas-Järviselle suurpalkinto

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt neljä suurpalkintoa merkittävistä kulttuuriteoista. Professori emerita Liisa Keltikangas-Järvisen saama tunnustus liittyy hänen elämäntyöhönsä lasten ja nuorten …

INVEST yhdistää psykologian, sosiologian ja lastenpsykiatrian

Tavoittaako toisen asteen opiskelijoille tehty hyvinvointia tukeva aineisto ne nuoret, jotka sitä tarvitsevat? Miten kiusaamistapausten selvittely kouluissa käytännössä …

Näytä kaikki listana