Siirry sisältöön

Liitto

”Johtavien psykologien verkostoitumista hyvinvointialueiden välillä tuettava”

Kuten monella hyvinvointialueella, myös Kymenlaaksossa psykologien rekrytointi on paikoin vaikeaa. Rekrytointia edistetään muun muassa aktiivisella markkinoinnilla, harjoittelijoiden ottamisella sekä mahdollisuudella hybridi- ja etätyöhön sekä osa-aikatyöhön. Psykologiliitolta Kymenlaaksossa toivotaan tukea johtavien psykologien verkostoitumiseen, jotta parhaat käytännöt saadaan käyttöön kaikkialla.

Psykologien arvo pitäisi tunnistaa paremmin 

Hyvinvointialueet toimivat jo toista vuotta, mutta psykologien rooli kuviossa kaipaa yhä kirkastamista. Psykologien laajan osaamisen arvo tulisi tunnistaa hoidon ja arvioinnin lisäksi myös kehittämistehtävissä. Positiivista kehitystä näkyy kuitenkin psykologien palkoissa, mikä on yksi veto- ja pitovoimatekijä hyvinvointialueilla.

Eri puolilla maata suuria eroja psykologipalveluiden saatavuudessa

Psykologiliitto lähetti hyvinvointialueille kyselyn psykologipalveluiden järjestämisestä. Uusi juttusarja Miten menee, hyvinvointialue? käsittelee yhtä hyvinvointialuetta kerrallaan. Mikä toimii, mikä ei? Sarjan ensimmäisessä osassa keskitytään eroihin ja yhtäläisyyksiin eri hyvinvointialueiden välillä.

Palkkatutkimukset 2023: Hyvinvointialueilla harppaus, muuallakin palkat nousseet

Liitto toteuttaa joka toinen vuosi tutkimuksen jäsentensä palkoista eri sektoreilla. Hyvinvointialueiden, valtion, yliopistojen ja muun yksityisen sektoriin palkkatutkimukset tehtiin syyskuun 2023 palkoista.

Akavalaiset ulosmarssit vaativat tasapainoa työelämän uudistuksiin

Akava koordinoi poliittisena työtaistelutoimenpiteenä ulosmarssin tiistaina 6.2.2024 pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella. Psykologiliitto oli mukana ulosmarsseissa.  

Jari Lipsanen jatkaa Psykologiliiton johdossa

Psykologiliiton liittovaltuusto on valinnut liiton puheenjohtajaksi jatkokaudelle 2024–2025 Jari Lipsasen. Psykologiliiton varapuheenjohtajana tulevalla kaksivuotiskaudella jatkaa Erja Kivineva.

Konkretiaa edunvalvontaan

Jari Lipsanen on johtanut Psykologiliittoa kaksi vuotta ja on marraskuun liittovaltuustossa ehdolla kaksivuotiselle jatkokaudelle. Liitto on ollut hänen kaudellaan aktiivinen vaikuttaja, ja jatkossakin halutaan keskittyä konkreettisiin toimenpide-ehdotuksiin, paikallisuuden huomioimiseen sekä palkansaajien ja yrittäjien menestymiseen. Psykologiliitto on kaikkien psykologien liitto, Lipsanen muistuttaa.

Psykologiliitto toimii osana työmarkkinajärjestelmää

Suomalaisilla työmarkkinoilla on pitkät perinteet työnantajien ja työntekijöiden välisestä sopimisesta. Työnantajia edustavat työnantajien järjestöt ja työntekijöitä ammattiliitot. Järjestelmä on vahvistettu valtiovallan yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa valmistelemalla lainsäädännöllä ja työmarkkinajärjestöjen välisillä sopimuksilla. Psykologiliitollakin on oma roolinsa tässä kuviossa.

Ammatilliset työryhmät edunvalvontatyön keskiössä

Psykologiliitossa toimii aktiivisesti lähes 20 eri sovellusalojen mukaan järjestäytynyttä ammatillista työryhmää, jotka koostuvat asiantuntevista psykologeista kultakin sovellusalalta. Työryhmät edustavat liitossa omalla alallaan psykologityön vahvaa sisältöosaamista, jolla on liiton ammatillisen edunvalvonnan kannalta keskeinen rooli.

Fuksista eläkkeelle – liitto matkassa mukana

Psykologiliitto on mukana jäsenen elämässä opiskeluaikana, työuralla ja vielä sen jälkeenkin. Lue Ruskan ja Kaarnan vaiheet opintojen aloituksesta eläkkeelle.

Uudet kansalliset suositukset suomenruotsalaisten lasten kognitiivisiin tutkimuksiin

Vähemmistöryhmiltä puuttuu pääsääntöisesti omat kognitiivisten tutkimusten testiversiot normeineen, mikä pätee myös suomenruotsalaisiin. Nyt suomenruotsalaisten lasten kognitiivisiin tutkimuksiin on laadittu uudet kansalliset suositukset.

Hur presterar finlandssvenska barn i kognitiva test? Nya riktlinjer för utredningar publicerade 

Utredningar av finlandssvenska barn är utmanande, eftersom normer för den finlandssvenska minoriteten saknas för de flesta kognitiva test som psykologer använder. Nu finns det nya riktlinjer för utredningar.

Näytä kaikki listana