Siirry sisältöön

Liitto

Jari Lipsanen jatkaa Psykologiliiton johdossa

Psykologiliiton liittovaltuusto on valinnut liiton puheenjohtajaksi jatkokaudelle 2024–2025 Jari Lipsasen. Psykologiliiton varapuheenjohtajana tulevalla kaksivuotiskaudella jatkaa Erja Kivineva.

Konkretiaa edunvalvontaan

Jari Lipsanen on johtanut Psykologiliittoa kaksi vuotta ja on marraskuun liittovaltuustossa ehdolla kaksivuotiselle jatkokaudelle. Liitto on ollut hänen kaudellaan aktiivinen vaikuttaja, ja jatkossakin halutaan keskittyä konkreettisiin toimenpide-ehdotuksiin, paikallisuuden huomioimiseen sekä palkansaajien ja yrittäjien menestymiseen. Psykologiliitto on kaikkien psykologien liitto, Lipsanen muistuttaa.

Psykologiliitto toimii osana työmarkkinajärjestelmää

Suomalaisilla työmarkkinoilla on pitkät perinteet työnantajien ja työntekijöiden välisestä sopimisesta. Työnantajia edustavat työnantajien järjestöt ja työntekijöitä ammattiliitot. Järjestelmä on vahvistettu valtiovallan yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa valmistelemalla lainsäädännöllä ja työmarkkinajärjestöjen välisillä sopimuksilla. Psykologiliitollakin on oma roolinsa tässä kuviossa.

Ammatilliset työryhmät edunvalvontatyön keskiössä

Psykologiliitossa toimii aktiivisesti lähes 20 eri sovellusalojen mukaan järjestäytynyttä ammatillista työryhmää, jotka koostuvat asiantuntevista psykologeista kultakin sovellusalalta. Työryhmät edustavat liitossa omalla alallaan psykologityön vahvaa sisältöosaamista, jolla on liiton ammatillisen edunvalvonnan kannalta keskeinen rooli.

Fuksista eläkkeelle – liitto matkassa mukana

Psykologiliitto on mukana jäsenen elämässä opiskeluaikana, työuralla ja vielä sen jälkeenkin. Lue Ruskan ja Kaarnan vaiheet opintojen aloituksesta eläkkeelle.

Uudet kansalliset suositukset suomenruotsalaisten lasten kognitiivisiin tutkimuksiin

Vähemmistöryhmiltä puuttuu pääsääntöisesti omat kognitiivisten tutkimusten testiversiot normeineen, mikä pätee myös suomenruotsalaisiin. Nyt suomenruotsalaisten lasten kognitiivisiin tutkimuksiin on laadittu uudet kansalliset suositukset.

Hur presterar finlandssvenska barn i kognitiva test? Nya riktlinjer för utredningar publicerade 

Utredningar av finlandssvenska barn är utmanande, eftersom normer för den finlandssvenska minoriteten saknas för de flesta kognitiva test som psykologer använder. Nu finns det nya riktlinjer för utredningar.

Pakolaisleirissä asuvat äidit ja nuoret saivat apua 
Psykologiliiton rahoittamassa hankkeessa

Psykologiliitto tuki palestiinalaisten sosiaalityöntekijöiden työtä Libanonissa kymmenen kuukauden ajan. Liiton tuella sosiaalityöntekijät onnistuivat parantamaan pakolaisleirissä asuvien äitien hyvinvointia sekä suhdetta lastensa kanssa.

Pitkä tie Vuoden psykologiksi

Vuoden psykologiksi valittu Nina Lyytinen tunnetaan laajalti. Hän on työterveyspsykologi, työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologi (PsL), aktiivinen kansainvälisissä kriisitehtävissä ja omistautunut psykologisen tiedon popularisointiin podcastin avulla. Sitä moni ei tiedä, että taustalla ei ole ihan se tavallisin kympin tytön tarina. Sen sijaan oli kiusattu nuori, jolla on oppimisvaikeuksia ja joka jäi jopa luokalleen. Mutta koulupsykologi uskoi häneen, ja siksi ollaan nyt tässä.

Keskustelua ja kohtaamisia – Psykologiliitto SuomiAreenalla 

Psykologiliitto oli muutaman vuoden tauon jälkeen jälleen mukana SuomiAreena-tapahtumassa. Kesäinen viikko Porissa täyttyi kohtaamisista ja keskusteluista, joissa nostettiin esiin mielenterveyttä eri näkökulmista.

Hallitusohjelma lupaa hyviä rakenteellisia uudistuksia mielenterveyspalveluihin, mutta myrskyä työmarkkinoille 

Monet Psykologiliiton asettamista tavoitteista eduskuntakaudelle 2023–2027 ovat päätyneet kirjauksiksi uuteen hallitusohjelmaan. Mielenterveyspalveluissa painopistettä siirretään peruspalveluihin ja otetaan käyttöön porrasteinen hoitomalli. Suuri uudistus alalla on psykoterapeuttikoulutuksen muuttaminen kaksiportaiseksi. Tulevaisuudessa psykologeilla olisi perustutkintoon sisällytettynä perustason psykoterapeuttikoulutus. Sen sijaan työmarkkinoille uusi hallitusohjelma lupaa haastavia aikoja puuttumalla ennennäkemättömällä tavalla sopimuskulttuuriin. 

Toimivat peruspalvelut ovat ratkaisu mielenterveyskriisiin

Mielenterveyskriisin ratkaisu on välttämätön edellytys työllisyyden lisäämiselle ja sote-menojen kasvun hillitsemiselle, painottaa Psykologiliiton liittovaltuusto kevätkokouksessaan. Ratkaisuna Psykologiliitto esittää porrasteista hoitomallia perusterveydenhuoltoon mielenterveyshäiriöiden hoitoon ja toimivia perustason palveluita lähellä ihmisten arkea.

Näytä kaikki listana