Siirry sisältöön

Kirjat

Pako itsemäärittelyyn

Fabrice Bourlez laittaa ranskankielisessä teoksessaan keskinäiseen keskusteluun filosofian, queer-teorian ja psykoanalyysin etsiessään keinoja harjoittaa jälkimmäistä tavalla, joka avaa tilaa …

Viisauden lähteillä

Teologian tohtori Jenni Spännärin sekä psykologian tohtori ja Eeva K. Kallion Viisaus: Käyttäjän opas -kirjassa pureudutaan viisauden käsitteeseen …

Monipuolinen tietopaketti oppimisvaikeuksista

Edellinen suomenkielinen oppimisen vaikeuksia käsittelevä teos Oppimisvaikeudet – neuropsykologinen näkökulma (Lyytinen ym., toim.) julkaistiin 15 vuotta sitten. Tuore Oppimisen vaikeudet tarjoaa aiempaa …

Lahjakkuus ja sen ilmeneminen

Kasvatustieteen emeritusprofessori Kari Uusikylä käsittelee uusimmassa teoksessaan lahjakkuutta, sen kehittymistä ja lahjakkaan lapsen kasvatuksellista tukemista. Kirjassa sivutaan myös älykkyyttä, luovuutta, …

Häpeä lievittyy myötätunnolla

Psykologi, kouluttajapsykoterapeutti Katja Myllyviidan mukaan häpeä altistaa monille mielenterveyden ongelmille. Hoitoon hakeutumisen syy ei kuitenkaan ole häpeä, vaan mitä moninaisemmat …

Persoonallisuuden muutos ja pysyvyys

Psykologian emeritusprofessori Markku Ojanen tarttuu uutuuskirjassaan yhteen psykologian alan kinkkisimpään kysymykseen: missä määrin ihmisen persoonallisuus voi muuttua? Kirjassa …

Naisen aivot, miehen aivot

Markus Heiligin kirjaan kiteytyy hyvin yhteiskunnassamme vallitseva tilanne, jossa sukupuolen välisistä eroista on tullut tabu. Vaikka jo pikkulapset …

Uuvuksissa

Uuvuksissa-kirja on työkalupakki, johon takakannen mukaan voi tarttua, kun huomaa voimien olevan vähenemässä. Kirjoittaja toteaa uupumuksen olevan erikoisaloihin …

Ujot ja introvertit

Liisa Keltikangas-Järvisen Ujot ja introvertit tarjoaa tiiviin tietopaketin ujoudesta, jonka voi määritellä estyneisyydeksi sosiaalisissa tai uusissa ja yllättävissä tilanteissa. käsittelee kirjailijan …

Mentalisaatioteoria taipuu arjen avuksi

Mieli meissä -kirja tuo mentalisaatioteorian arjen tasolle. Matti Keinänen ja Minna Martin pohtivat teoksessaan yleistajuisesti mentalisaation merkitystä ihmisen …

Masennuksen biologia

Evoluutiopsykologia on teoreettinen viitekehys, jonka keskeinen idea on nähdä ihmisen mieli biologisen evoluution tuottamana ominaisuutena. Evoluutioon perustuva analyysi …

Näytä kaikki listana