Siirry sisältöön

Työelämä

Psykologi, taiteilija, molempia?

Taiteessa on kyse tunteista, aistikokemuksista ja ihmisluonnon tutkiskelusta. Samat teemat ovat läsnä myös psykologin työssä. Neljä psykologi-taiteilijaa kertoo, miten he nivovat luovuuden ja työn yhteen.

Taide, musiikki tai liike voi tuoda avun

Toiminnallisia terapioita yhdistää taiteen keinojen, luovuuden ja leikillisyyden hyödyntäminen. Ne voivat avata uusia tai erilaisia näkökulmia verrattuna keskusteluun tai sanalliseen ohjaamiseen perustuvaan terapiaan.

Kun sota on liikaa, Lepola ottaa psykologian keinot avuksi 

Kun talvisodassa sotilaan mieli hajosi rintamalla, lääkintämiehillä oli kiire sitoa haavoja, ei korjata mielen murtumia. Kotiin palasi traumatisoitunut mies, yksin ja usein lopullisesti rikki. Nyt tiedetään paremmin, ja Puolustusvoimissa käynnistetään psyykkistä toimintakykyä palauttava Lepola-toiminta. Mieltä ja käyttäytymistä tutkitaan Puolustusvoimissa koko ajan enemmän, ja psykologin asiantuntemusta tarvitaan monenlaisiin tehtäviin.

Tarinateatterin salaisuus on kuuntelemisessa

Tarinateatteri on ollut Anneli Tuuran elämässä vahvasti mukana jo 20 vuotta aluksi harrastuksena ja myöhemmin myös työssä työelämän kehittämisessä. Tarinateatterissa pyrkimyksenä on ihmisen syvä kuuleminen.

Maailman parasta työtä

Perustason palveluissa on psykologeille monenlaisia toimenkuvia. Yhteistä niille on työn itsenäisyys ja asiakkaan varhainen kohtaaminen. Sote-uudistuksen toivotaan lisäävän mahdollisuuksia tehdä ennaltaehkäisevää työtä.  

Skitsofrenian hoidon kehittäjä

Laura Hiekkala-Tiusanen työskentelee psykoosipotilaiden kuntoutuksen parissa sekä päivätyössään että alan verkostoissa.

Instagram psykologin työvälineenä

Oman asiantuntemuksensa jakaminen sosiaalisessa mediassa on osa yhä useamman psykologin arkea. Viime vuosina erityisesti Instagramin merkitys psykologiaa käsittelevässä someviestinnässä on kasvanut, ja se tarjoaakin monenlaisia mahdollisuuksia eri sovellusaloilla työskenteleville psykologeille. Mikä Instagram-psykologina vaikuttamisessa innostaa ja miten siinä pääsee alkuun?

Pitääkö kaikkeen mennä mukaan? Psykologi ja media

Psykologien asiantuntemus tuntuu kiinnostavan mediaa yhä enemmän. Miten median pyyntöihin kannattaisi suhtautua? Pitääkö kaikkeen mennä mukaan? Joutuuko mediassa näkyvä psykologi kollegoiden ristiinnaulitsemaksi? Miten psykologi voi näkyä julkisuudessa?

Psykologiaa podcastin mitassa

Podcastien kuuntelu on viime vuosina vakiintunut osaksi monen arkea, ja uusia podcasteja ilmaantuu jatkuvasti. Tekijöiden joukosta löytyy myös psykologeja. Mitä kaikkea podcastin tekeminen oikeastaan pitää sisällään? Entä voiko psykologin ammattitaito olla avuksi podcastin teossa?

Lyhytinterventio vähentää itsemurhariskiä

Itsemurhan yritys on merkittävin itsemurhan riskitekijä. Siksi auttajien on tartuttava tilanteeseen mahdollisimman nopeasti. MIELI ry kouluttaa asiantuntijoita Linity-työhön, jossa itsemurhaa yrittäneelle tarjotaan apua. Valtakunnallista itsemurhien ehkäisypäivää vietetään 10.9.

Sateenkaaripsykologi kohtaa työssään häirintää ja syrjintää

Kuinka paljon psykologi saa kertoa tai näyttää itsestään? Psykologin työ perustuu ihmisten välisiin kohtaamisiin. Silloin psykologi ei ole läsnä ainoastaan ammattinsa edustajana, vaan pyrkii hienovaraisesti rakentamaan yhteyttä toiseen omalla persoonallaan ja identiteetillään. Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden ammatillinen työryhmä järjesti kesällä teemasta keskustelutilaisuuden osana Pride Helsinkiä.

Koko kylän psykologi

Pienellä paikkakunnalla psykologin työnkuva on monipuolinen. Työntekijällä on usein enemmän vastuuta, mutta samalla enemmän vapautta, kun turha byrokratia jää pois. Ranualla työyhteisössä huokuu välittävyys ja joustavuus.

Näytä kaikki listana