Siirry sisältöön

PERSON

De svenskspråkiga psykologernas kämpe

Lue suomeksi 

Crister Eriksson bor på Åland och arbetar som klinisk psykolog och psykoterapeut inom vuxenpsykiatrin. Han var med och startade Ålands psykologförening och har fungerat som ordförande för föreningen i 25 års tid. Han har även varit långvarigt aktiv inom Psykologförbundets styrelse. Psykologförbundets hedersutmärkelse – förtjänsttecknet i guld – fick Eriksson år 2014. 

En karriär inom vuxenpsykiatrin

Eriksson studerade på Umeå universitet och blev utexaminerad psykolog år 1984. Efter det utförde han sin praktik på det dåvarande mentalsjukhuset Grelsby, som låg aningen utanför Mariehamn. Han arbetade som den enda sjukhuspsykologen på Grelsby vuxenpsykiatri. Psykologens arbetsuppgift bestod till stor del av att följa med på ronderna för att träffa patienter och ta del av vårdplanen, samt att utbilda och handleda personal.

Efter avdelningsvården började Eriksson arbeta inom den vuxenpsykiatriska öppenvården och tog emot patienter även utanför sin tjänstetid. Grelsby sjukhus avvecklades år 2011 och då flyttade alla mentalvårdstjänster till Ålands centralsjukhusområde. Enligt Eriksson var det en stor förändring.

– Öppenvårdsmottagningen kallades tidigare “mentalvårdsbyrå”. I och med den nya strukturen krävdes en remiss för vård och likaså var de nya tjänsterna mer läkarledda.

Utmaningarna med att arbeta på Åland, är att man som psykolog behöver vara rätt så mångsidig, berättar Eriksson. 

Som psykolog på Åland

På Ålands vuxenpsykiatri behandlas många slags problematik. Tidigare skickades neuropsykiatriska utredningar till Uppsala, men i dagens läge görs de på plats.

– Utmaningarna med att arbeta på Åland, är att man som psykolog behöver vara rätt så mångsidig, berättar Eriksson. De åländska läkarna har kontakt till Sverige, men i regel har psykologerna inte det.

– Vi är en rätt så liten grupp psykologer, ett tjugotal inom sjukvården, skolan och en liten privatsektor. Vissa har sökt sig hit från Sverige.

Under Tuomo Tikkanens tid som ordförande för Psykologförbundet startades Ålands psykologförening år 1997, med Crister Eriksson som ordförande. Innan dess hörde Ålands psykologer till Åbo psykologförening. Ålands psykologförening var i början mer av en intresseförening, medan föreningen numera arbetar främst med fackliga frågor. Informationen mellan Psykologförbundet och de svenskspråkiga psykologerna på Åland har huvudsakligen förlöpt via Eriksson. 

Musiken viktig

Till Erikssons arbetsbild i nuläget hör psykoterapeutiskt arbete inom vuxenpsykiatrin. Han har specialiserat sig på trauma-arbete och kriser och är utbildad inom EMDR. Som bisyssla arbetar han med “alternativ till våld” – ett gruppbehandlingsprogram för män som utövar våld i nära relationer. 

På sin fritid gillar Eriksson att lyssna på musik och är något av en vinylfantast. Han berättar att han i sitt hem har ett musikrum med en stor samling vinylskivor. Därutöver trivs han i naturen, på landet och med att utföra praktiska sysslor, som vedhuggning och trädgårdsarbete. 

– När man gör något praktiskt så rensar man hjärnan. Det behövs som motvikt till psykologarbetet.

Ett långvarigt och aktivt styrelsearbete

Eriksson har varit aktiv inom Psykologförbundet sedan 2005. Först satt han med i fullmäktige i några perioder och har fungerat som ersättare i styrelsen efter det. Han har även suttit med i Akava Åland som förhandlare och förtroendeman. Åland ligger utanför Sote-området och har en egen avtalsrörelse vad gäller löner.

Intresset för psykologförbundet väcktes när Eriksson tillsammans med andra psykologer på Åland kände sig aningen utanför det som skedde på fastlandet.

– Vi bestämde oss för att vända oss till Psykologförbundet i Finland i stället för Sverige, eftersom vi ändå skulle följa finska lagar.

Eriksson berättar att Psykologförbundet var välkomnande inför Ålands psykologer. Medlemmarna inom Ålands psykologförening har kämpat för svenskans ställning och varit måna om att prata svenska under Psykologförbundets officiella möten.

– Styrelsearbetet är meningsfullt, eftersom det är viktigt att Ålands psykologer får vara representerade och eftersom vi behöver få information från fastlandet och utvecklingen där. Det har också varit viktigt för psykologerna att få information på sitt modersmål.

Crister Eriksson var med och startade en svenskspråkig arbetsgrupp inom Psykologförbundet år 2013 och är ordförande för arbetsgruppen. Gruppen har t.ex uppmuntrat psykologer att skriva texter på svenska i Psykologförbundets tidning. Gruppen har även varit deltagit i organiseringen av de Finlandssvenska psykologdagarna, som nu sammanlagt ordnats tre gånger på Åland.

Man behöver slå vakt om psykologtjänster även inom offentliga sektorn, säger Crister Eriksson.

Höjdpunkter och utmaningar

Eriksson utbildade sig till psykoterapeut år 2000 med inriktningen systemisk familjeterapi. Som höjdpunkter under sin karriär nämner Eriksson att han i sitt arbete träffar mycket olika slags människor, inte bara patienter utan även kollegor och andra. Han ser mening i att få lära sig nytt och anser att det är tacksamt att se resultat för sitt arbete. Nästa år är det dags för Eriksson att gå i pension från sin ordinarie tjänst, men antagligen fortsätter han ändå med psykolog- och psykoterapiuppdrag i någon form.

– Utmaningarna inom psykologyrket är att stärka och upprätthålla psykologens ställning, eftersom psykologer har mycket kunskap om människors och gruppers beteende, inte bara inom psykiatrin, utan även på andra håll. Det finns även läge att förbättra psykologens roll inom den somatiska vården och psykologers kunnande kunde bättre användas inom olika ledningsgrupper.

– Jag ser dessutom en fara i att psykologtjänsterna alltmer utsättes på privata sektorn. Man behöver slå vakt om psykologtjänster även inom offentliga sektorn, så att alla har samma möjlighet att åtnjuta psykologisk behandling och psykologisk expertis.

Vem?

  • Crister Eriksson
  • Psykolog och psykoterapeut, arbetar inom vuxenpsykiatrin på Åland.
  • Till familjen hör fyra vuxna barn, hustruns två vuxna barn och tre barnbarn.
  • Sysslar gärna med trädgårdssysslor och lyssnar på vinyler på fritiden.
  • Har varit långvarigt delaktig i Psykologförbundet och mottagit förtjänsttecknet i guld.

Lue suomeksi

Saatat olla kiinnostunut myös näistä