Siirry sisältöön

Psykologien ääni sodan keskeltä

Life in the Heart of Death -sarjan teksteissä Gazassa olevat psykologit kertovat kokemuksistaan ja tunteistaan sodan keskellä. Naheel Al Qassas esimerkiksi kirjoittaa ystävän kuolemasta ja menetyksen aiheuttamasta tuskasta. Eman Abu Shawish pohtii, pitäisikö hänen puhua lapsilleen siitä, että joku heistä saattaa jäädä eloon ainoana perheestä, ja miten sellaisen keskustelun voi edes aloittaa lasten kanssa.

Sodan jatkuessa tekstisarjan tärkeys on kasvanut suuremmaksi kuin projektin Gazassa asuvien psykologien kanssa aloittanut psykologi Dinah Ayna olisi osannut arvata. Kun tekstejä luetaan ja kommentoidaan, kirjoittajat tuntevat olevansa kuultuja ja arvostettuja. Muutos on suuri, sillä välillä heistä, samoin kuin muistakin palestiinalaisista on tuntunut, ettei heillä ei ole arvoa tässä maailmassa.

– Kun he saavat palautetta tarinoista, kieli, jota he käyttävät, muuttuu epätoivon kielestä kiitollisuuden kieleksi. He näkevät toivoa, Dinah Ayna kertoo.

Gazasta tekstit tulevat hänelle Libanoniin arabiaksi. Hän kääntää ne englanniksi ja lähettää vielä tarkastettavaksi kirjoittajalle. Valmiin tekstin Ayna jakaa tuttavilleen. Projekti antaa toivoa juuri siksi, että se on kirjoittajien yhteys maailmaan. Ja vaikka he kuolisivat, heidän tarinansa elävät. 

Suomalainen psykologi osallistuu

Dinah Ayna on kliininen psykologi, jonka työ liittyy useimmiten traumoihin. Hän ottaa vastaan potilaita, kouluttaa ja tekee tutkimusta. Ayna oli käyttänyt tarinoita aiemmin altistusterapiassa, mutta esimerkiksi saduttamista hän ei ollut ennen tehnyt. Projekti yllätti monella tapaa. 

– En tunne oloani avuttomaksi, vaan tunnen, että voin saada muutosta aikaan. 
Kaikki tekstit julkaistaan United Palestinian Appeal (UPA) -järjestön blogissa. Tekstit ovat levinneet eri maihin ja niitä on käännetty eri kielille. Tekstejä löytyy esimerkiksi psykologi Nina Lyytisen sosiaalisen median tileiltä. 

Lyytinen on työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologi. Psykologiliitto valitsi hänet vuoden 2023 psykologiksi esimerkiksi hänen vankan kriisi- ja traumaosaamisensa ansiosta. Hän on tehnyt työssään saduttamista ja löytää työstä Life in the Heart of Death -sarjan parissa samankaltaista merkitystä.

– Haluan, että Gazassa olevien kollegoiden kokemukset pääsevät esille. Tarinoiden kautta he tulevat nähdyiksi ja kuulluiksi, mikä saduttamisessakin on tärkeää. Samalla se, mitä Gazassa yleisesti tapahtuu, ei jää näkymättömäksi.

Lyytinen paitsi jakaa Gazasta tulevia tekstejä, myös haastattelee Aynaa Instagramissa Psykopodiaa-kanavallaan säännöllisesti. Silloin Ayna välittää kuulijoille mielenterveyden ammattilaisten kuulumisia Gazasta. Näin tekstit ovat tuoneet ihmisiä yhteen. Sitäkään Ayna ei osannut arvata.

Ammattitaito ei katoa sodassa

Dinah Ayna on tukenut Gazassa, UPA-järjestössä työskenteleviä mielenterveystyön ammattilaisia vuodesta 2018 alkaen. Hän auttoi Gazassa asuvia kollegoitaan työuupumuksen ehkäisyssä ja hyvinvoinnin edistämisessä. Israel on saartanut Gazan kaistaletta vuodesta 2007 alkaen, ja olot Gazassa ovat olleet traumatisoivia pitkään. Mielenterveystyön ammattilaiset työskentelevät, mutta myös asuvat, samoissa vaikeissa oloissa kuin ihmiset, joita auttavat.

Sodan alussa he tukivat vielä asiakkaitaan. Sodan pitkittyessä olot ovat muuttuneet niin vaikeiksi, ettei siihen ole enää mahdollisuuksia. Ruokaa, vettä ja sähköä on kaikilla niukasti. Israel pommittaa asuinalueita, kouluja ja sairaaloita. Koteja on menetetty, eikä Gazassa ole muutakaan turvallista paikkaa. Nukkuminen jää niissä oloissa vähäiseksi. Tekstienkin perusteella vaikeimpia ovat hetket, kun ei saa yhteyttä läheiseen ihmiseen, eikä tiedä, mitä tälle on tapahtunut. 

Tekstejä Life in the Heart of Death -sarjassa on julkaistu yli neljäkymmentä. Jokaiseen liittyy kirjoittajan Gazasta ottama valokuva. Tämän kuvan otti Iman Badah. Tekstissään hän kertoo hirvittävistä öistä Gazan kaupungissa ja siitä, että joutui pakenemaan sieltä. Kuva on matkalta Rafahin kaupunkiin – tiellä kulkee kotoaan paenneita ihmisiä.


Psykologien ammattitaito ei silti katoa.

– Jos olet harjoitellut päivittäin hengitys- ja maadoitustekniikoita, käytät niitä edelleen; he käyttävät taitoja, joita ovat oppineet vuosien varrella, auttaakseen missä voivat. He käyttävät empaattista kuuntelua ja osoittavat myötätuntoa, Ayna sanoo kollegoistaan Gazassa.

Se ei muuta turvatonta tilannetta ympärillä, mutta voi antaa pienen rauhoittumisen hetken. Jotkut psykologit Gazassa ovat pitäneet lapsille aktiviteetteja pakolaiskeskuksissa, joissa oleskelevat. Materiaali, jota he voisivat käyttää lasten kanssa, on tuhon takia vähissä.

– Mutta niin kauan kuin hengität, sinulla on hengityksesi. Ja mitä tahansa kehostasi on jäljellä, voit muodostaa yhteyden siihen. 

Lyytinen tekee Libanonin palestiinalaisleireissä vapaaehtoistyötä ja on oppinut jo siellä, että ihmisellä on uskomaton kyky selviytyä vaikeissa oloissa. Gazasta tulleiden tarinoiden myötä hänen käsityksensä ihmisen voimasta selviytyä on vahvistunut. Samalla hän tietää, että siellä palestiinalaisten on pitänyt tehdä ystävyys kuoleman kanssa.

Tekstien sarja osana kriisityötä

Toimivinta kriisityötä on aina sellainen, jolla vastataan paikallisten esiin tuomiin tarpeisiin, sanoo Dinah Ayna.

Tärkeintä Gazan kontekstissa on saada sota loppumaan. Olennainen asia, mitä Gazan asukkaiden hyväksi voi tehdä nyt, on yhteydenpito heidän kanssaan mahdollisuuksien mukaan. Kun ihmiset saavat tietää, ettei heitä ole unohdettu, siitä on apua. Ihmisiä pitää myös auttaa hankkimaan perushyödykkeitä tekemällä rahallisia lahjoituksia alueella toimiville järjestöille.

– Nämä ovat psykososiaalisia interventioita, joita Gazassa tarvitaan tällä hetkellä.
Lyytisen Libanonissa tekemässä vapaaehtoistyössä ajankohtaista on kriisityö sodan leviämiseen liittyvien pelkojen lievittämiseksi. Psykososiaalinen kriisityö alkaa tavallisesti silloin, kun ihmisen perustarpeet täyttyvät – on riittävä määrä ravintoa ja vettä sekä mahdollisuus esimerkiksi peseytyä ja nukkua turvallisessa paikassa.

Kriisityössä edistetään turvallisuuden tunnetta, palautetaan uskoa ihmisen omaan ja yhteisönsä pystyvyyteen, vaalitaan yhteyksiä läheisiin, luodaan toivoa sekä käsitellään sitä, miten järkyttävä kokemus kytkeytyy omaan elämäntarinaan. Sodan kestäessä sellaista ei vielä voida tehdä.
Ayna ja Lyytinen uskovat kaikissa tilanteissa periaatteisiin perustuvaan kriisityöhön, eivät jäykkiin toimintatapoihin.

– Tarkoitan, että seurattaisiin tiettyjä arvoja tai periaatteita. Esimerkiksi sitä, että ihmisten pitää tulla kuulluiksi ja heidän tarpeisiinsa pitää vastata. Sen, miltä työ näyttää käytännössä, pitää riippua siitä, kenen kanssa ollaan tekemisissä, Ayna sanoo.

Molemmat psykologit näkevät, että psykologien tekstisarja on osa kriisityötä, mitä Gazassa tarvitaan ja voidaan nyt tehdä. Projekti alkoi paikallisten psykologien tarpeesta. Kun kirjoittaa tarinan, ottaa hetken siihen tietäen, että joku kuulee ja näkee tekstin. 

– Ajattelen, että se on mielenterveysteko itselle ja myös muille, Lyytinen sanoo.

Haastattelut Instagramissa ovat osaltaan kriisityötä. Moni kokee ahdistusta Gazan tapahtumien takia, mutta saa helpotusta, kun asiasta puhutaan. Ayna kertoo haastatteluissa siitäkin, mikä auttaa häntä tilanteen käsittelyssä. Gazassa asuvilta mielenterveyden ammattilaisilta hän on oppinut, että toivo ei lopu koskaan.

Blogi: Life in the Heart of Death

Saatat olla kiinnostunut myös näistä