Siirry sisältöön

Liitto

Työterveys-
psykologien kriisivalmiudet vaihtelevat – yhteisiä suosituksia ja koulutusta tarvitaan

Kriisityön osaaminen ja käytännöt työterveyshuollon yksiköissä ovat vaihtelevia ja hajanaisia. Koulutusta, tutkittuun tietoon pohjautuvia toimintamalleja ja velvoittavia yhtenäisiä käytäntöjä tarvitaan selvästi. Tämä selviää työterveyspsykologeille tehdystä kriisivalmiuskyselystä.

Työelämä

Työnohjausta erämaavaelluksella

Touko-kesäkuun taitteessa yksitoista työterveyspsykologia ja yksi -lääkäri pakkasivat vaelluskengät reppuun ja matkustivat kuuden päivän työnohjausvaellukselle Kuusamoon.

Liitto

Ammatilliset työryhmät asiantuntemuksen ytimessä

Psykologiliitossa toimii 23 ammatillista työryhmää. Kyseessä on Psykologiliiton luottamustoimi, jossa työryhmät hoitavat liiton hallituksen niille antamia valmistelu- ja asiantuntijatehtäviä.

Liitto

Maapallollakin on työuupumus – mielenterveyden kestävä kehitys

Polttaako kuluttava elämäntyyli loppuun sekä maapallon että meidät? Minusta työuupumisen yleistymisellä ja ilmastokriisillä on yhteys. Jatkuva tehostaminen, kiire ja intensiivinen työtahti eivät sovi ympäristölle eikä ihmisille. Samalla moni kokee tekemisensä merkityksettömänä.

Ammatilliset työryhmät asiantuntemuksen ytimessä

Psykologiliitossa toimii 23 ammatillista työryhmää. Kyseessä on Psykologiliiton luottamustoimi, jossa työryhmät hoitavat liiton hallituksen niille antamia valmistelu- ja asiantuntijatehtäviä.

Työterveyspsykologien kriisivalmiudet vaihtelevat – yhteisiä suosituksia ja koulutusta tarvitaan

Kriisityön osaaminen ja käytännöt työterveyshuollon yksiköissä ovat vaihtelevia ja hajanaisia. Koulutusta, tutkittuun tietoon pohjautuvia toimintamalleja ja velvoittavia yhtenäisiä käytäntöjä tarvitaan selvästi. Tämä selviää työterveyspsykologeille tehdystä kriisivalmiuskyselystä.

Maapallollakin on työuupumus – mielenterveyden kestävä kehitys

Polttaako kuluttava elämäntyyli loppuun sekä maapallon että meidät? Minusta työuupumisen yleistymisellä ja ilmastokriisillä on yhteys. Jatkuva tehostaminen, kiire ja intensiivinen työtahti eivät sovi ympäristölle eikä ihmisille. Samalla moni kokee tekemisensä merkityksettömänä.

Työelämä

Näytä kaikki

Pitkän tauon jälkeen uusi erikoispsykologikoulutus

Kliinisen mielenterveyspsykologian erikoispsykologikoulutus on ensimmäinen uusi erikoispsykologikoulutus 30 vuoteen. Se on suunnattu kaikille mielenterveyspalveluiden psykologeille, mutta erityisen hyvin se soveltuu erikoissairaanhoidossa työskenteleville.

Työnohjausta erämaavaelluksella

Touko-kesäkuun taitteessa yksitoista työterveyspsykologia ja yksi -lääkäri pakkasivat vaelluskengät reppuun ja matkustivat kuuden päivän työnohjausvaellukselle Kuusamoon.

Ilmastoahdistuksesta toivoon

Onko ilmastoahdistus muodikas reagointitapa ilmastonmuutokseen vai hoitoa vaativa tila? Ilmastonmuutoksen äärimmäisillä seurauksilla pelotteleminen ja ahdistuksen lietsominen lamaannuttavat ennemminkin kuin kannustavat toimintaan. Vakavasta tilanteesta huolimatta toivon säilyttäminen on tärkeää.

Älykäs voi olla vain yhdellä tavalla, mutta taitava monin eri tavoin

Älykkyyteen ja sen mittaamiseen liittyvät kysymykset ovat psykologian keskeisiä tutkimusalueita. Usein älykkyyttä koskevissa keskusteluissa nousee esille ajatus älykkyyden eri lajeista. Eittämättä on totta, että jotkut ihmiset ovat toisia parempia esimerkiksi laulamaan, tanssimaan tai kokkaamaan. Mitä älykkyys on ja miten se vaikuttaa menestymiseen ja taitojen oppimiseen?

Somen molemmat puolet

Sosiaalinen media on tullut merkittäväksi osaksi nuorten ja nuorten aikuisten elämää. Monet ovat huolissaan somen mahdollisista vaikutuksista mielenterveyteen. Tutkimustietoa tullaan tulevaisuudessa tarvitsemaan lisää. Psykologin vastaanotolla aihe puhututtaa myös.

Käyttäytymistiede ilmastonmuutoksen ratkaisijana?

Tarve käyttäytymisen muuttamiselle ilmastokriisin ratkaisemiseksi on noussut yhä voimakkaammin keskusteluihin sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Kyselyissä jo yli puolet ihmisistä vastaa, että ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää elämäntapamuutoksia kaikilta. Käytännössä moni ei kuitenkaan ole valmis muuttamaan omaa käyttäytymistään.

Puheenvuorot

Näytä kaikki

Nuorten hätähuuto

Globaalit pandemiat liittyvät ilmastonmuutokseen keskeisesti: tutkijat ovat todenneet pandemioiden lisääntyvän ilmaston lämmetessä. Pandemian vaikutukset ovat vahvasti myös psykososiaalisia, minkä olemmekin saaneet huomata myös nykyisen koronaviruspandemian aikana. Nyt ei kuitenkaan ole aika mennä asioiden edelle liian kauas tulevaisuuteen, sillä laaja mielenterveyskriisi kytee käsissämme juuri nyt.

Hauku suosikkejasi

On aina vaan helpompaa teilata lähimmäinen, joka edustaa toisenlaista ajattelua, toista puoluetta, toista uskontoa, toista suuntautuneisuutta ja ihan mitä vaan.

Tyhjä tila täyttyy aina

Psykologiliiton tarvekartoituksen mukaan psykologien tarve on nouseva ja psykologien osaamista arvostetaan ja pidetään tärkeänä. Kartoituksesta ilmeni, että psykologinen osaaminen keskittyy yhä enemmän kasvukeskuksiin ja niiden ulkopuolelle on vaikea saada pysyvää ja osaavaa henkilöstöä.

Kuinka pakko-oireet kesytetään

TYÖKIRJA PAKKO-OIREIDEN HOITOON. Riitta Suvanto-Witikka (2021). Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.

Jännittämisestä käytännönläheisesti

SAA JÄNNITTÄÄ – JÄNNITTÄMINEN VOIMAVARANA. Minna Martin, Kirjapaja 2021 (uudistettu painos)

Miten pysäyttää kiireen ja suorittamisen oravanpyörä?

ITSETUNTEMUKSESTA APUA TYÖHYVINVOINTIIN. Marjo Pennonen, Duodecim 2021, 189 s.