Siirry sisältöön

Tiede

Lapsuuden käytösoireilu tulee yhteiskunnalle kalliiksi

Lapsuuden käytösoireilu on yhteydessä jopa nelinkertaisiin pitkänaikavälin kustannuksiin verrattuna käytösoireilemattomiin, kertoo meneillään oleva väitöstutkimus. Varhainen tunnistaminen ja ennaltaehkäisy on tärkeää. Terveystaloustieteilijä Elisa Rissanen selvittää väitöskirjassaan käytösoireilun kustannuksia ja vanhemmuuden tuen kustannusvaikuttavuutta.

Tiede

Persoonallisuuden piirteet, tilanteet ja yksilön dynamiikka

Persoonallisuus mielletään usein kokoelmaksi suhteellisen pysyviä piirteitä. Persoonallisuuspsykologian kaksi klassikkokysymystä koskevat piirteiden lukumäärää, ja persoonallisuuden piirteiden tilannesidonnaisuutta. Uusimmat persoonallisuusteoriat pystyvät huomioimaan sekä persoonallisuuden piirteiden pysyvyyden että niissä tapahtuvat tilannesidonnaiset muutokset.

Liitto

Ammatilliset työryhmät asiantuntemuksen ytimessä

Psykologiliitossa toimii 23 ammatillista työryhmää. Kyseessä on Psykologiliiton luottamustoimi, jossa työryhmät hoitavat liiton hallituksen niille antamia valmistelu- ja asiantuntijatehtäviä.

Liitto

Maapallollakin on työuupumus – mielenterveyden kestävä kehitys

Polttaako kuluttava elämäntyyli loppuun sekä maapallon että meidät? Minusta työuupumisen yleistymisellä ja ilmastokriisillä on yhteys. Jatkuva tehostaminen, kiire ja intensiivinen työtahti eivät sovi ympäristölle eikä ihmisille. Samalla moni kokee tekemisensä merkityksettömänä.

Ehdokkaat esittelyssä

Psykologiliitolle valitaan uusi puheenjohtaja. Puheenjohtajaehdokkaiksi kaudelle 2022–23 ilmoittautuivat liiton varapuheenjohtaja Jari Lipsanen ja liiton järjestökoordinaattori Katja Vähäkangas. Vaalitoimikunta tekee ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta Psykologiliiton liittovaltuustolle, joka tekee valinnat syyskokouksessaan 13.–14.11.2021.

Ammatilliset työryhmät asiantuntemuksen ytimessä

Psykologiliitossa toimii 23 ammatillista työryhmää. Kyseessä on Psykologiliiton luottamustoimi, jossa työryhmät hoitavat liiton hallituksen niille antamia valmistelu- ja asiantuntijatehtäviä.

Työterveyspsykologien kriisivalmiudet vaihtelevat – yhteisiä suosituksia ja koulutusta tarvitaan

Kriisityön osaaminen ja käytännöt työterveyshuollon yksiköissä ovat vaihtelevia ja hajanaisia. Koulutusta, tutkittuun tietoon pohjautuvia toimintamalleja ja velvoittavia yhtenäisiä käytäntöjä tarvitaan selvästi. Tämä selviää työterveyspsykologeille tehdystä kriisivalmiuskyselystä.

Työelämä

Näytä kaikki

Aktiivinen ote omaan palkkaan

Moni ei tajua, että palkka on aina neuvottelukysymys, myös julkisella sektorilla. Kunta-alan psykologien palkat eivät ole enää vuoden 2008 jälkeen määräytyneet alan yleissopimuksen perusteella. Nykyään alan palkat perustuvat paikallisiin, työn vaativuuteen nojaaviin sopimuksiin – ja henkilön omaan palkkapyyntöön.

Työvälineinä kivi, vesi ja kuusi

Ekopsykologi, psykoterapeutti Kirsi Salonen on todennut luonnon hoitavan voiman sekä psykoterapiatyössä että tutkimuksessa.

Pitkän tauon jälkeen uusi erikoispsykologikoulutus

Kliinisen mielenterveyspsykologian erikoispsykologikoulutus on ensimmäinen uusi erikoispsykologikoulutus 30 vuoteen. Se on suunnattu kaikille mielenterveyspalveluiden psykologeille, mutta erityisen hyvin se soveltuu erikoissairaanhoidossa työskenteleville.

Lapsuuden käytösoireilu tulee yhteiskunnalle kalliiksi

  Lapsuuden käytösoireilu on yhteydessä jopa nelinkertaisiin pitkänaikavälin kustannuksiin verrattuna käytösoireilemattomiin, kertoo meneillään oleva väitöstutkimus. Varhainen tunnistaminen ja ennaltaehkäisy on tärkeää.

Persoonallisuuden piirteet, tilanteet ja yksilön dynamiikka

Persoonallisuus mielletään usein kokoelmaksi suhteellisen pysyviä piirteitä. Persoonallisuuspsykologian kaksi klassikkokysymystä koskevat piirteiden lukumäärää, ja persoonallisuuden piirteiden tilannesidonnaisuutta. Uusimmat persoonallisuusteoriat pystyvät huomioimaan sekä persoonallisuuden piirteiden pysyvyyden että niissä tapahtuvat tilannesidonnaiset muutokset.

Älykäs voi olla vain yhdellä tavalla, mutta taitava monin eri tavoin

Älykkyyteen ja sen mittaamiseen liittyvät kysymykset ovat psykologian keskeisiä tutkimusalueita. Usein älykkyyttä koskevissa keskusteluissa nousee esille ajatus älykkyyden eri lajeista. Eittämättä on totta, että jotkut ihmiset ovat toisia parempia esimerkiksi laulamaan, tanssimaan tai kokkaamaan. Mitä älykkyys on ja miten se vaikuttaa menestymiseen ja taitojen oppimiseen?

Puheenvuorot

Näytä kaikki

Mihin luottamusmiehiä tarvitaan?

Miksi psykologin kannattaisi osallistua yhteisten asioiden hoitoon ja edunvalvontaan? Siinä tarvitaan rohkeutta ottaa asioita puheeksi ja uskallusta pitää tärkeistä arvoista kiinni, kuvailee Psykologiliiton hallituksen jäsen Ewa Stevens kokemuksiaan tuoreena luottamusmiehenä.

Mistä meille maksetaan?

Me psykologit olemme tärkeä osa yhteiskuntaa, mutta meidän asiantuntemuksemme syvällinen luonne ei ole laajalti tunnettu. Asiantuntija-ammatit ylipäätään eivät ole tarkkarajaisia, ja täten oman osaamisen sanoittaminen ja palkan pyytäminen voi aiheuttaa epävarmuuden tunteita.

Piiloutumisen jalo taito

Tämä tarve piiloutumiseen, yksityisyyteen, luontoon ja maaseudun rauhaan ei alkanut koronasta. Se alkoi silloin, kun jotkut ihmisluontoa tuntemattomat ihmiset keksivät avokonttorin tai hienommin sanottuna monitilatoimiston.

Tutkittua tietoa koulukiusaamisesta

NOIDANKEHÄSTÄ POIS – VOIKO KOULUKIUSAAMISEN KIERTEEN KATKAISTA. Virpi Pöyhönen, Tammi 2021.

Diagnoosi: sarjamurhaaja

TERAPIASSA. Martta Kaukonen WSOY 2021.

Kuinka pakko-oireet kesytetään

TYÖKIRJA PAKKO-OIREIDEN HOITOON. Riitta Suvanto-Witikka (2021). Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.