Siirry sisältöön

Tiede

Käyttäytymistiede ilmaston-
muutoksen ratkaisijana?

Tarve käyttäytymisen muuttamiselle ilmastokriisin ratkaisemiseksi on noussut yhä voimakkaammin keskusteluihin sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Kyselyissä jo yli puolet ihmisistä vastaa, että ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää elämäntapamuutoksia kaikilta. Käytännössä moni ei kuitenkaan ole valmis muuttamaan omaa käyttäytymistään.

Työelämä

Psykologin työ moninaistuu ja kysyntä kasvaa

Psykologin työn kysyntä on kasvanut hurjaa vauhtia viime vuosikymmeninä yhteiskunnan eri sektoreilla. Sektorien sisällä psykologien asiantuntemus on yhä paremmassa käytössä. Viime vuosikymmeninä yhteiskunnan yksilöllistyminen ja yksityisen sektorin kasvu ovat heijastuneet työn sisältöihin ja tekemisen tapoihin.

Kirjat

Kuuntelun taito

KUUNTELIJAN KÄSIKIRJA. Raili Gothóni, 208 s. PS-kustannus 2020

Tiede

Työuran perustukset luodaan jo lapsuudessa, mutta mukaan ehtii myöhemminkin

Panostus koulutukseen, kasvuympäristön asenneilmapiiri ja äidin kannustava asenne taloudelliseen itsenäisyyteen varhaislapsuudessa ovat yhteydessä työuraan ja työhyvinvointiin keski-iässä. Tutkimuksessa tulee esiin muun muassa se, että viivästyneesti työelämään siirtyneet ovat lähes yhtä hyvinvoivia kuin muut ryhmät.

Liitto neuvoo, kun työasiat askarruttavat

Psykologiliiton tärkeimpiä jäsenetuja on kattava neuvontapalvelu. Olemme koonneet avuksesi verkon jäsensivuille kattavan tietopaketin. Jos apu ei löydy sieltä, jäsenenä saat myös henkilökohtaista neuvontaa.

Psykologiliitto on vahvempi kuin koskaan

Psykologiliiton liittovaltuuston sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin etäyhteyksin 22.5.2021.

Piirros, jossa kädet tiputtamassa vaalilippuja uurnaan.

Kunnissa rakennetaan mielenterveyden perusta

Korona ja sote-uudistus tekevät kesäkuun kuntavaaleista hyvin erityiset. Mielenterveyteen panostaminen on tässä tilanteessa entistäkin tärkeämpää – sekä kuntien tehtävä nyt ja tulevaisuudessa.

Työelämä

Näytä kaikki

Näköalana parempi työelämä

Työhyvinvoinnista puhutaan enemmän kuin koskaan, ja toisaalta työkyvyttömyyseläkkeet ovat nousussa. Anne Mäkikangas haluaa uutena Työelämän tutkimuskeskuksen johtajana peräänkuuluttaa työpaikkojen psykososiaalista turvallisuusilmapiiriä.

Opintopsykologin monialainen työkenttä

Opintopsykologin työ painottuu opiskelukyvyn tukemiseen sekä ennaltaehkäisevään työhön. Turun yliopiston opintopsykologin Tiina Tuomisen mukaan vastaanottomäärät lisääntyvät koko ajan. Opiskelijoilla on nykyään monenlaisia ongelmia.

Ikä tuo muutakin kuin muistisairauksia

Ilona Hallikainen haluaa muistuttaa, että ikääntyneet ihmiset ovat laaja ja heterogeeninen joukko.

Käyttäytymistiede ilmastonmuutoksen ratkaisijana?

Tarve käyttäytymisen muuttamiselle ilmastokriisin ratkaisemiseksi on noussut yhä voimakkaammin keskusteluihin sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Kyselyissä jo yli puolet ihmisistä vastaa, että ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää elämäntapamuutoksia kaikilta. Käytännössä moni ei kuitenkaan ole valmis muuttamaan omaa käyttäytymistään.

Sukupuolistunut väkivalta näkyy koulumaailmassa

Lapset ja nuoret kokevat huolestuttavan paljon sukupuolistunutta väkivaltaa niin koulussa kuin myös arjessa sen ulkopuolella. Iso osa väkivallasta tapahtuu nykyään puhelimen tai internetin välityksellä.  Tuore tutkimus on tuomassa ammattilaisille työkaluja ilmiön kitkemiseen. On olennaista, että eri ammattiryhmillä on jaettu ymmärrys siitä, että sukupuolistuneeseen väkivaltaan puuttuminen on tärkeää.

Työuran perustukset luodaan jo lapsuudessa, mutta mukaan ehtii myöhemminkin

Panostus koulutukseen, kasvuympäristön asenneilmapiiri ja äidin kannustava asenne taloudelliseen itsenäisyyteen varhaislapsuudessa ovat yhteydessä työuraan ja työhyvinvointiin keski-iässä. Tutkimuksessa tulee esiin muun muassa se, että viivästyneesti työelämään siirtyneet ovat lähes yhtä hyvinvoivia kuin muut ryhmät.

Puheenvuorot

Näytä kaikki

Kuka pelastaisi psykoterapeutin?

Psykoterapiayrittäjillä on erikoinen ongelma: asiakkaita tulisi ovista ikkunoista, mutta kaikkia ei millään ehdi auttaa. Tilanne johtuu julkisen terveydenhuollon valuviasta, mutta psykologiyrittäjä on yhtä kaikki pulassa ja kärsii eettisestä taakasta, kun ei voi tarjota apuaan kaikille. Yksinyrittäjällä ei useinkaan ole puskuria, vastaanottovirkailijaa tai keskitettyä ajanvarausta, jonka kautta kyselijät ohjautuisivat. Voiko perinteinen yksinyrittäjyys enää edes jatkua entisenlaisena?

Oikea psykologi?

Asiakkaani lähestyvät minua kokonaisvaltaisine elämäänsä koskevine ongelmineen ovatpa he sitten ensimmäistä ammatinvalintaansa tekeviä koulunsa päättäviä tai jo pitkän työuran tehneitä syystä tai toisesta ammattia vaihtavia tai työstään luopumista harkitsevia. Enemmän kuin koulutuksista, töistä ja ammateista puhutaan heidän elämästään kokonaisuutena terveydellisiä seikkoja unohtamatta.

Urheilun kriisissä urheilijoiden tukemisen tärkeys korostuu

Koronapandemia on verottanut osansa joka alalla. Urheilussa tämä näkyy niin taloudellisina, sosiaalisina kuin psyykkisinäkin vaikeuksina.

Jännittämisestä käytännönläheisesti

SAA JÄNNITTÄÄ – JÄNNITTÄMINEN VOIMAVARANA. Minna Martin, Kirjapaja 2021 (uudistettu painos)

Miten pysäyttää kiireen ja suorittamisen oravanpyörä?

ITSETUNTEMUKSESTA APUA TYÖHYVINVOINTIIN. Marjo Pennonen, Duodecim 2021, 189 s.

Kuuntelun taito

KUUNTELIJAN KÄSIKIRJA. Raili Gothóni, 208 s. PS-kustannus 2020