Siirry sisältöön

Työelämä

Mentorointi vahvistaa psykologiutta

Mentoroinnin avulla rakennetaan psykologin ammatillista identiteettiä. Mentorointi on yhtä tärkeää niin uran alkuvaiheissa kuin työvuosien edetessä. Ammatillisen kehityksen lisäksi mentorointi vaikuttaa työhyvinvointiin. Se voi olla myös keino, jolla houkutella psykologeja hyvinvointialueille. Oona Heino ja Susanna Hänninen kertovat jutussa onnistuneesta mentoroinnistaan.

Liitto

Eri puolilla maata suuria eroja psykologipalveluiden saatavuudessa

Psykologiliitto lähetti hyvinvointialueille kyselyn psykologipalveluiden järjestämisestä. Uusi juttusarja Miten menee, hyvinvointialue? käsittelee yhtä hyvinvointialuetta kerrallaan. Mikä toimii, mikä ei? Sarjan ensimmäisessä osassa keskitytään eroihin ja yhtäläisyyksiin eri hyvinvointialueiden välillä.

Liitto

Psykologien arvo pitäisi tunnistaa paremmin 

Hyvinvointialueet toimivat jo toista vuotta, mutta psykologien rooli kuviossa kaipaa yhä kirkastamista. Psykologien laajan osaamisen arvo tulisi tunnistaa hoidon ja arvioinnin lisäksi myös kehittämistehtävissä. Positiivista kehitystä näkyy kuitenkin psykologien palkoissa, mikä on yksi veto- ja pitovoimatekijä hyvinvointialueilla.

Työelämä

Lukutaidon sanansaattaja  

Emeritusprofessori Heikki Lyytisellä on iso tavoite: hän haluaa opettaa kaikki maailman lapset lukemaan. Nykyinen lukutaidon opetustapa ei tähän riitä, Lyytinen uskoo.

”Johtavien psykologien verkostoitumista hyvinvointialueiden välillä tuettava”

Kuten monella hyvinvointialueella, myös Kymenlaaksossa psykologien rekrytointi on paikoin vaikeaa. Rekrytointia edistetään muun muassa aktiivisella markkinoinnilla, harjoittelijoiden ottamisella sekä mahdollisuudella hybridi- ja etätyöhön sekä osa-aikatyöhön. Psykologiliitolta Kymenlaaksossa toivotaan tukea johtavien psykologien verkostoitumiseen, jotta parhaat käytännöt saadaan käyttöön kaikkialla.

Psykologien arvo pitäisi tunnistaa paremmin 

Hyvinvointialueet toimivat jo toista vuotta, mutta psykologien rooli kuviossa kaipaa yhä kirkastamista. Psykologien laajan osaamisen arvo tulisi tunnistaa hoidon ja arvioinnin lisäksi myös kehittämistehtävissä. Positiivista kehitystä näkyy kuitenkin psykologien palkoissa, mikä on yksi veto- ja pitovoimatekijä hyvinvointialueilla.

Eri puolilla maata suuria eroja psykologipalveluiden saatavuudessa

Psykologiliitto lähetti hyvinvointialueille kyselyn psykologipalveluiden järjestämisestä. Uusi juttusarja Miten menee, hyvinvointialue? käsittelee yhtä hyvinvointialuetta kerrallaan. Mikä toimii, mikä ei? Sarjan ensimmäisessä osassa keskitytään eroihin ja yhtäläisyyksiin eri hyvinvointialueiden välillä.

Työelämä

Näytä kaikki

Mentorointi vahvistaa psykologiutta

Mentoroinnin avulla rakennetaan psykologin ammatillista identiteettiä. Mentorointi on yhtä tärkeää niin uran alkuvaiheissa kuin työvuosien edetessä. Ammatillisen kehityksen lisäksi mentorointi vaikuttaa työhyvinvointiin. Se voi olla myös keino, jolla houkutella psykologeja hyvinvointialueille.

Lukutaidon sanansaattaja  

Emeritusprofessori Heikki Lyytisellä on iso tavoite: hän haluaa opettaa kaikki maailman lapset lukemaan. Nykyinen lukutaidon opetustapa ei tähän riitä, Lyytinen uskoo.

Kun opiskelijaa ahdistaa, YTHS ja opintopsykologit auttavat

Korkeakoulujen opintopsykologit tukevat opiskelijoita, joilla on esimerkiksi jaksamisen, motivaation ja ajanhallinnan haasteita. YTHS puolestaan auttaa, kun tarvitaan terveydenhuollon arviota tai hoitoa. Hedelmällisintä on, kun eri tahot tekevät yhteistyötä.

Itsearvioinnin harhoista: Onko realismi aina hyvästä?

Metakognitiiviset taidot viittaavat kykyyn ymmärtää ja monitoroida omia ajatteluprosesseja. Realistisia itseen liittyviä uskomuksia pidetään tärkeinä muun muassa henkilökohtaisen kasvun ja oppimisen näkökulmista. Miten tarkasti ihmiset havainnoivat omia taitojaan? Onko realismi aina hyvästä?

Mitä psykologia tietää oppimisesta?

Huonontuneet Pisa-tulokset, itseohjautuvuus ja avokonttorikoulujen ongelmat nousivat otsikoihin loppuvuonna. Moni kaipasi paluuta vanhoihin opetusmetodeihin. Ongelmattomia eivät nekään kuitenkaan aina ole. Usein opettamiseen on liittynyt esimerkiksi häpäisemistä, joka voi blokata lähimuistin. Auttaisiko, jos opettamisessa osattaisiin paremmin huomioida sitä, mitä psykologiassa tiedetään oppimisesta?

Tuki auttaa laaja-alaisissa oppimisvaikeuksissa

Eri tutkimusten perusteella on arvioitu, että noin kymmenellä prosentilla ihmisistä on laaja-alaisia oppimisvaikeuksia. Niitä esiintyy usein esimerkiksi ihmisillä, joiden älykkyystaso sijoittuu välille 70­–85.

Puheenvuorot

Näytä kaikki

Pienituloisista opiskelijoista loppuun palaneiksi – kun lupaukset rikotaan

Jo vuosia on ollut tapetilla, että opiskelijat ovat yhteiskunnassa haavoittuvassa asemassa. Opiskelijoiden taloudellinen tilanne on heikko ja opiskelijat ovat Suomessa pääosin köyhyysrajan alapuolella. Monet tekevät töitä opintojen ohella, ja korkeakouluopiskelijoilla on keskimäärin enemmän mielenterveyden haasteita kuin muulla aikuisväestöllä.

Katsaus Suomen suurimpaan Wappuun

Tampereen opiskelijamaailmassa vappu voi olla vaikka tassuterapiaa tai pikadeittailua uusien ystävien tapaamiseksi. Pitkän lukuvuoden jälkeen korostuvat poikkitieteellinen yhteisöllisyys ja hauskanpito, kertovat Tampereen yliopiston psykologian opiskelijoiden ainejärjestö Cortex ry:n puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Vaaditaanko lapsilta nykyään liikaa itsenäisyyttä? 

Vanhemmat ovat ylpeitä, kun jo alle kouluikäinen uskaltaa olla yksin kotona, ja pieniltäkin lapsilta kysytään: haluatko, tulisitko, menisitkö? Vaaditaanko lapsilta liikaakin kypsyyttä? Ajoittain tulee tunne, että lapset on jätetty heitteille ja liian suurien asioiden eteen yksin, pohtii kolumnissaan kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi Mirja Kataja.

Masters of Puppets – Miten meitä manipuloidaan

TUNNISTA MANIPULOINTI JA LÖYDÄ OMAT RAJASI. NINA LYYTINEN JA SATU PIHLAJA. ATENA 2024.

Olemmeko altistaneet lapsemme hurjalle ihmiskokeelle?

THE ANXIOUS GENERATION. JONATHAN HAIDT. PENGUIN PRESS 2024. (SUOMENNOS ”AHDISTUNUT SUKUPOLVI” ILMESTYY TOUKOKUUSSA (SUOM. KIMMO PIETILÄINEN). TERRA COGNITA 2024)

Sarvikuono sanoittaa pelkoa ja hämmennystä

JEPPE JA VIISAS VIHREÄSULKAINEN LINTU. ELINA KOMULAINEN & ANU-RIIKKA LAMPINEN (KUVITUS). ENOSTONE 2024.