Siirry sisältöön

Liitto

Psykologiliitto vaikuttaa päätöksentekoon entistäkin vankemmin

Psykologiliiton liittovaltuuston sääntömääräinen syyskokous järjestettiin 14.11.2020. Valtuusto vahvisti toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2021. Liittovaltuusto myös asetti uuden vaalitoimikunnan ja päätti jäsenmaksuista.

Tiede

Uutta tutkimustietoa vauvaperheiden tukemiseen

Vauvaa toivoessa, raskausaikana ja vauvavaiheessa perheen kehityspolulla on erityistä herkkyyttä ja haavoittuvuutta. Jo auttajan tieto ja ymmärrys psykologisista ilmiöistä varhaisen kehityksen, vuorovaikutuksen ja vanhemmuuden taustalla voivat auttaa perheitä.  Aivan keskeistä on kuitenkin hoitopolkujen rakenteiden kehittäminen moniammatillisessa yhteistyössä.

Tiede

Psykoosia voi hoitaa muutenkin kuin lääkkeillä

Avoin dialogi auttaa tehokkaasti ensipsykoosiin, kertoo tuore väitöstutkimus. On tärkeää huomioida hoidossa sekä yksilö että hänen lähipiirinsä.

Liitto

Uusi opas auttaa kohtaamaan moninaisuutta

Sillä on väliä, kysyykö psykologi asiakkaaltaan ”Onko sinulla naisystävää?” vai ”Seurusteletko?”. Tätä ei aina tule ajatelleeksi, mutta nyt uusi opasvihkonen auttaa ymmärtämään seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuutta ja kiinnittämään huomioita ennakko-oletuksiin.

Psykologiliitto vaikuttaa päätöksentekoon entistäkin vankemmin

Psykologiliiton liittovaltuuston sääntömääräinen syyskokous järjestettiin 14.11.2020. Valtuusto vahvisti toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2021. Liittovaltuusto myös asetti uuden vaalitoimikunnan ja päätti jäsenmaksuista.

Strategia johtotähtenä kohti tulevaa

Psykologiliitto on tänä vuonna saanut uuden strategian ohjaamaan Liiton työtä. Puheenjohtaja Annarilla Ahtola on tyytyväinen, kun suuri työ on nyt …

Tietomurto horjutti luottamusta – miten palauttaa se?

Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurto on horjuttanut luottamusta ja turvallisuuden tunnetta. Tuntematon taho varasti tuhansien potilaiden tiedot, ja mediatietojen mukaan osa on jo ollut julkikin. Tapahtunut koskettaa suurta joukkoa psykoterapia-asiakkaita ja psykoterapeutteja sekä muita hoidon antajia kuten psykologeja. Tietysti moni psykologi on itsekin käynyt psykologilla tai psykoterapiassa. Koronakriisin tavoin tämä on yhteinen asia.

Työelämä

Näytä kaikki
Maria Laine

Aivan erityinen vuosi

Eskarivuosi on tiivis pyrähdys elämässä. Kuusivuotias on merkittävässä nivelvaiheessa suuntaamassa varhaiskasvatuksesta kohti koulumaailmaa. Hän on yhtä aikaa pieni ja iso. Tämän tärkeän vuoden aikana koulupsykologin työn tavoitteena on esiopetukseen osallistuvien lasten oppimisen ja hyvinvoinnin edistäminen.

Psykologin työhyvinvointi on monen tekijän summa

Auttamistyö muodostaa riskin uupumiselle, mutta samalla ammattitaito voi suojata siltä. Työhyvinvointiin vaikuttavat myös työn organisoimisen tavat alkaen johtamisesta. 

Korona-aika syventää lasten ja nuorten hyvinvoinnin eroja

Suurin osa lapsista ja nuorista on selviytynyt korona-ajasta tähän mennessä hyvin. Syksy on kuitenkin paljastanut, että aiempi psyykkinen …

Eteen, taakse, pyörähdys? Psykologian edistystä arvioimassa

Aika ajoin nousee kysymys, ratkommeko yhä tehokkaammin yksilön ja yhteiskunnan pulmia? Vai pyörimmekö vuosikymmenestä toiseen samojen ongelmien äärellä?

Kokonaisvaltainen kuntoutus auttaa tehokkaasti aivovammapotilaita

Kokonaisvaltainen, neuropsykologisesti painottunut kuntoutus parantaa aivovammapotilaiden toimintakykyä ja elämänlaatua, kertoo tuore väitöstutkimus. Hoidossa keskeistä on räätälöidä se yksilölle sopivaksi.

Uutta tutkimustietoa vauvaperheiden tukemiseen

Vauvaa toivoessa, raskausaikana ja vauvavaiheessa perheen kehityspolulla on erityistä herkkyyttä ja haavoittuvuutta. Jo auttajan tieto ja ymmärrys psykologisista ilmiöistä varhaisen kehityksen, vuorovaikutuksen ja vanhemmuuden taustalla voivat auttaa perheitä.  Aivan keskeistä on kuitenkin hoitopolkujen rakenteiden kehittäminen moniammatillisessa yhteistyössä.

Puheenvuorot

Näytä kaikki

Kertakonsultaatio – psykologi osaa sen jo

Ben Furman otti esille Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessaan sekä Me Naisten haastattelussa matalan kynnyksen, jopa yhden käynnin, psykoterapiat ratkaisuna pitkittyviin hoitojonoihin. Psykologeina ja psykoterapeutteina …

Varhaiskasvatuskeskustelu kaipaa tunnetyöskentelyä

Kiistelty Helsingin Sanomien pääkirjoitus (8.11.2020) toi esiin tärkeän näkökulman: Suomessa varhaiskasvatus ja keskustelu siitä painottavat erityisesti pedagogisia ohjelmia, kun olennaista …

Kiillotanko kilpeäni?

Jo jonkun aikaa on ollut tapana tukea hyviä asioita Facebook-profiilissa, Twitterissä tai sähköpostin jälkilöpinöissä. Tiedättehän: ei olla rasisteja, ei olla homofoobisia, ei hyväksytä terrorismia, ei olla sovinisteja tai seksistejä: no ei tietenkään olla! Sellainen olisi tyhmää, epäinhimillistä ja ainakin osin myös laitonta.

Pako itsemäärittelyyn

Fabrice Bourlez laittaa ranskankielisessä teoksessaan keskinäiseen keskusteluun filosofian, queer-teorian ja psykoanalyysin etsiessään keinoja harjoittaa jälkimmäistä tavalla, joka avaa tilaa …

Viisauden lähteillä

VIISAUS – KÄYTTÄJÄN OPAS. Jenni Spännäri & Eeva K. Kallio. Tuuma-kustannus 2020, 245 s.

Monipuolinen tietopaketti oppimisvaikeuksista

OPPIMISEN VAIKEUDET. Timo Ahonen, Mikko Aro, Tuija Aro, Marja-Kristiina Lerkkanen & Tiina Siiskonen (toim.). Niilo Mäki Instituutti 2019, 416 s.