Siirry sisältöön

Puheenvuorot

Tarinan-
kerronnan
etiikkaa

Ei ole yhdentekevää, millaisen kertomuksen kärsimyksestään oppii rakentamaan.

Psykologi ja Finlandia-palkittu kirjailija Jussi Valtonen pohtii Psykologi-lehden esseessään sairaskertomuksia, jotka saattavat alkaa toteuttaa itseään.

Puheenvuorot

Joko se tulevaisuus taas vietiin?

Viimeistään koronavuosien mittaan Suomessa herättiin kantamaan huolta nuorten hyvinvoinnista. Kun koronapandemian alkaessa huolena oli ikäihmisten henkinen kriisinkestävyys, sittemmin havaittiin, että kovimpia iskuja olivatkin ottaneet nuoret ja nuoret aikuiset.

Puheenvuorot

Studygrameista voimaa hakumatkalle

Kiinnostus psykologiaa kohtaan heräsi meillä kummallakin jo melko varhain. Psykologia tuntui aiheena mielenkiintoiselta ja halusimme kumpikin tulevaisuudessa jollain tapaa päästä auttamaan ihmisiä. Paremmin hakuprosessiin perehtyessämme kuitenkin huomasimme, että opiskelemaan pääseminen ei tulisi olemaan helppoa. Suuri hakijamäärä ja pieni sisäänpääsyprosentti eivät näyttäneet hakijan silmissä lupaavilta.

Kirjat

Riipaiseva kertomus näyttää mielenterveyden palveluiden arjen

VENLA KUOPPAMÄKI: SUN POIKA KÄVI TÄÄLLÄ. TEOS 2022.

Elämän ristiaallokossa auttaa oikea-aikainen tuki 

Psykologiliiton eduskuntavaalitavoitteet painottavat ennaltaehkäisyä läpi elämänkaaren. Jos ne toteutuvat, saavat kaksoset Tuisku ja Paju vanhempineen oikea-aikaista mielenterveyden tukea. Seuraa Tuiskun ja Pajun vaiheita äidin vatsasta seniori-ikään!

Psykologiliitto: Mielenterveyttä rakennetaan vahvoilla peruspalveluilla

Suomen Psykologiliiton liittovaltuusto kokoontui 12.11.2022 sääntömääräiseen syyskokoukseen. Samalla julkistettiin Psykologiliiton eduskuntavaalitavoitteet, jotka muistuttavat ennaltaehkäisyn ja toimivien matalan kynnyksen perustason mielenterveyspalvelujen merkityksestä. 

Lainsäädäntö uudistuu – näkyykö psykologityö?

Ammatillisen edunvalvonnan tehtävä on vahvistaa psykologien ja psykologian asemaa palvelujärjestelmässä ja yhteiskunnassa, kehittää psykologipalvelujen sisältöjä ja puitteita, vaikuttaa psykologikoulutusten edellytyksiin ja laatuun sekä lisätä psykologityön tunnettuutta ja näkyvyyttä.

Työelämä

Näytä kaikki

Skitsofrenian hoidon kehittäjä

Laura Hiekkala-Tiusanen työskentelee psykoosipotilaiden kuntoutuksen parissa sekä päivätyössään että alan verkostoissa.

Instagram psykologin työvälineenä

Oman asiantuntemuksensa jakaminen sosiaalisessa mediassa on osa yhä useamman psykologin arkea. Viime vuosina erityisesti Instagramin merkitys psykologiaa käsittelevässä someviestinnässä on kasvanut, ja se tarjoaakin monenlaisia mahdollisuuksia eri sovellusaloilla työskenteleville psykologeille. Mikä Instagram-psykologina vaikuttamisessa innostaa ja miten siinä pääsee alkuun?

Pitääkö kaikkeen mennä mukaan? Psykologi ja media

Psykologien asiantuntemus tuntuu kiinnostavan mediaa yhä enemmän. Miten median pyyntöihin kannattaisi suhtautua? Pitääkö kaikkeen mennä mukaan? Joutuuko mediassa näkyvä psykologi kollegoiden ristiinnaulitsemaksi? Miten psykologi voi näkyä julkisuudessa?

Positiivista psykologiaa, toksista positiivisuutta vai julmaa optimismia?

Positiivinen psykologia on ehtinyt parinkymmenen vuoden ikään. Kuinka suuntaus voi 2020-luvulla? Entä pitäisikö sen vaikutuksesta opetukseen ja kasvatukseen olla huolissaan?

Itsekontrollin merkitys ja periytyvyys

Suomalaisenkin sisun taustalla vaikuttanee yksilön kyky säädellä itseään ja kontrolloida omia impulssejaan. Itsekontrollin edellyttämät taidot kehittyvät nopeasti lapsuudessa, mutta yksilölliset erot ovat myös aikuisuudessa suuria. Mitä viimeaikainen tutkimus kertoo itsekontrollin korrelaateista ja perinnöllisistä ennustekijöistä?  

Mielikuvia: Kuinka erilaiset käsitykset mielenterveysongelmista heijastuvat asiakastyöhön?

Sekä psykologeilla että heidän asiakkaillaan on omat käsityksensä mielenterveyshäiriöistä. Kuinka mielenterveysalan asiantuntijoiden ja niin sanottujen maallikoiden näkemykset eroavat toisistaan? Entä miten erilaiset käsitykset mielenterveyshäiriöistä vaikuttavat hoidon onnistumiseen?

Puheenvuorot

Näytä kaikki

Joko se tulevaisuus taas vietiin?

Viimeistään koronavuosien mittaan Suomessa herättiin kantamaan huolta nuorten hyvinvoinnista. Kun koronapandemian alkaessa huolena oli ikäihmisten henkinen kriisinkestävyys, sittemmin havaittiin, että kovimpia iskuja olivatkin ottaneet nuoret ja nuoret aikuiset.

Studygrameista voimaa hakumatkalle

Kiinnostus psykologiaa kohtaan heräsi meillä kummallakin jo melko varhain. Psykologia tuntui aiheena mielenkiintoiselta ja halusimme kumpikin tulevaisuudessa jollain tapaa päästä auttamaan ihmisiä. Paremmin hakuprosessiin perehtyessämme kuitenkin huomasimme, että opiskelemaan pääseminen ei tulisi olemaan helppoa. Suuri hakijamäärä ja pieni sisäänpääsyprosentti eivät näyttäneet hakijan silmissä lupaavilta.

Tarinankerronnan etiikkaa

Ei ole yhdentekevää, millaisen kertomuksen kärsimyksestään oppii rakentamaan.

Riipaiseva kertomus näyttää mielenterveyden palveluiden arjen

VENLA KUOPPAMÄKI: SUN POIKA KÄVI TÄÄLLÄ. TEOS 2022.

Taitoa ja tehoa tietotyöläisen arkeen 

TIETOTYÖN TAIDOT. TEORIAA JA TEHTÄVIÄ SUJUVAN TYÖSKENTELYN TUEKSI. Sanna Aulankoski. Kustannus Oy Duodecim 2022, 136 s.

Sisäisen äänen kesyttäminen

SISÄINEN HÄLINÄ. KESYTÄ KIELTEISET AJATUKSET JA VALJASTA NE HYÖTYKÄYTTÖÖN. Ethan Kross, Suomentanut Tero Valkonen. Otava 2022, 252 s.