Siirry sisältöön

Työelämä

Varhaiskasvatuksen psykologipalvelut Vasemmistoliiton tavoiteohjelmaan

Sekä varhaiskasvatuksen psykologipalvelujen kehittäminen että psykoterapeuttikoulutuksen julkinen rahoittaminen on kirjattu hallituspuolue Vasemmistoliiton tuoreeseen tavoiteohjelmaan.

Työterveyshuollon moniammatillisuus käännekohdassa

Työterveyshuollon moniammatillisuus kaipaa päivittämistä nyt, kun moni työterveyshuollon osatekijä on muuttumassa. Toimijat kokoontuivat miettimään yhdessä, millainen suunta otetaan tästä eteenpäin.

Psykologien vähyys uhkaa työllisyystavoitteen toteutumista

Työhallinnon psykologien määrä on puolittunut 2000-luvulla. Nyt niukat resurssit vaikeuttavat jopa hallituksen työllisyystavoitteiden toteuttamista, muistuttavat psykologit. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa tarpeeseen selvitystyöllä.

Mieppi tuo psykologit terveysasemalle

Helsingissä kokeillaan matalan kynnyksen psykologipalveluja tarjoavaa terveysaseman palvelupistettä. Mieppi-palvelusta toivotaan helpotusta nopean keskusteluavun saamiseksi, sillä psykologin puheille pääsy on Suomessa yhä liian hankalaa.

Sisäilmaoireet psykologin silmin

Työpaikkojen sisäilmaongelmat eivät aina koske vain rakennusta. Usein kyse on vyyhdistä, johon kytkeytyvät vahvasti myös työyhteisön psykososiaaliset ja yksilölliset tekijät. Psykologeilla on niihin paljon annettavaa.

Koulupsykologi on ongelmien ehkäisyn asiantuntija

Koulupsykologi käyttää asiantuntemustaan monin tavoin: hän tapaa opiskelijoita, konsultoi opettajia, tekee tutkimuksia ja vaikuttaa työryhmissä. Opiskelijahuollon tehtävä on lisätä hyvinvointia ja ehkäistä ongelmia, ja juuri tähän psykologi on koulutettu.

Kierteen voi katkaista

Mielenterveyssyistä johtuvan työkyvyttömyyden ehkäisy alkaa jo lapsuudessa, korostaa Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija, psykologi Pauliina Mattila-Holappa. Kun tuetaan vanhempia, autetaan myös lasta.

Oulu hakee psykologian koulutusta – saadaanko näin psykologeja pohjoiseen?

Oulun yliopisto haluaa aloittaa psykologien kouluttamisen helpottaakseen Pohjois-Suomen psykologipulaa. Psykologiliiton ja Psykonet-koulutusverkoston puheenjohtajat kysyvät, miten taataan koulutettujen pysyminen pohjoisessa.

Kehitysvammalain soveltaminen vaatii psykologien venymistä

Psykologit ovat entistä vahvemmin mukana päättämässä kehitysvammaisen henkilön itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta. Lakiuudistus toi uuden roolin, joka halutaan säilyttää. Joka kunnassa ei kuitenkaan ole kehitysvamma-alan psykologeja.

”Oikeusprosessi ei sovi yhteen ihmisluonteen kanssa”

Psykologian tohtori, oikeuspsykologian dosentti Julia Korkman kannattaa esitutkinnan videointia etenkin vakavammissa rikoksissa. Hän on jo pitkään vaatinut muutosta, jonka Helsingin Sanomat on nyt nostanut julkiseen keskusteluun.

Koulupsykologikäynnit ovat lisääntyneet – tarjontaa yhä liian vähän

Lapset ja nuoret ovat pääosin tyytyväisiä elämäänsä ja viihtyvät koulussa, kertoo tuore Kouluterveyskysely. Samaan aikaan käynnit psykologin vastaanotolla ovat lisääntyneet kaikilla koulutusasteilla. Palvelujen saanti vaihtelee alueittain selvästi.

Kuin surmaisi satakielen

“Jos osaat lukea, koko maailma avautuu sinulle.” Yhdysvaltain entisen presidentin Barack Obaman sanat vangitsevat osuvasti kirjallisuuden merkitystä nuoren psyykelle.

Näytä kaikki listana