Siirry sisältöön

#AvunArvoinen

Konkretiaa opiskelijoiden mielenterveyden tukemiseen

Opintopsykologi auttaa löytämään kadonneen motivaation

Etäopiskelu on heikentänyt monen opiskelumenestystä ja -motivaatiota. Jaksaminen on kortilla ja osa opiskelijoista on alkanut epäillä alavalintaansa tai kyseenalaistaa sitä, pärjääkö ylipäätään korkeakouluopinnoissa. Opintopsykologi on oikea ammattilainen auttamaan opintoja koskevissa haasteissa. Opintopsykologin työ on opiskelukyvyn tukemista ja edistämistä. 

– Opiskelijoilla voi olla motivaatio-ongelmia ja ongelmia jaksamisessa, kuvailee vastaanotolle hakeutuneita opintopsykologi Tiina Tuominen Turun yliopistosta. – Osalla opiskelukyky on heikentynyt arjen- ja ajanhallinnan vaikeuksien sekä opiskelutaitojen puuttumisen vuoksi.

Opintopsykologit ovat osa korkeakoulun organisaatiota, eli he tuntevat opiskelu- ja toimintaympäristön hyvin. Psykologin myös konsultoi mielenterveyden asiantuntijana opetus- ja ohjaushenkilöstöä. Konsultointityö on nyt entistä merkittävämpää, sillä kriisistä ja erilaisesta uupumuksesta selviäminen edellyttää yhteisön ja ryhmän hyödyntämistä. Tässä opintopsykologin ainoa tehtävä ei siis ole yksilövastaanotto, vaan merkittävä osa työtä on psykologin asiantuntemuksen tuominen yhteisöön.

– Opiskelijoiden kuormitus on ollut hälyttävää jo pitkään, mutta kriisiytynyt korona-aikana. Uupuminen nähdään kuitenkin usein yksilön sairautena. Kun nyt tuoreen tutkimuksen mukaan 60 % opiskelijoista kokee olevansa uupunut tai uupumassa, on hyvä kysyä, onko kyse enää yksilöiden ongelmista?, kysyy Psykologiliiton opiskelijasihteeri Julia Sangervo. – Mielenterveyden häiriöiden ennaltaehkäisyssä on olennaista muuttaa ympäristö hyvää mielenterveyttä tukevaksi. 

Opintopsykologit kaikkiin korkeakouluihin

Opintopsykologien palvelujen tasavertaisen saatavuuden varmistamiseksi Psykologiliitto vaatii opintopsykologipalvelujen muuttamista lakisääteisiksi. Tällä hetkellä on vielä korkeakouluja, joissa opintopsykologin palveluja ei ole lainkaan.

Neljän hallituspuolueen nuoriso- ja opiskelijajärjestöt – Sosialidemokraattiset nuoret, Sosialidemokraattiset opiskelijat, Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto, Vasemmistonuoret, Vasemmisto-opiskelijat, RKP-nuoret ja RKP-nuorten Liberaalit Opiskelijat – vaativat puolestaan yhdessä, että opintopsykologien mitoitus tulee säätää laissa.

Akavan opiskelijat linjaa, että opinto-ohjaajien ja opintopsykologien palveluiden saatavuutta pitää lisätä ja varmistaa niiden riittävyys kaikille korkeakouluopiskelijoille. Lisäksi kynnystä palveluihin pääsylle pitää madaltaa myös lisäämällä opiskelijoiden tietoisuutta niistä.

YTHS mielenterveyspalveluita vahvistetaan 

Mikäli opiskelija tarvitsee mielenterveyden hoitoa, on oikea osoite Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS. Opiskelijoiden mielenterveyspalvelujen kysyntä on poikkeusoloissa kasvanut selvästi. Paikoin aikoja on ollut vaikea saada. Tilanteeseen on vaikuttanut myös se, että YTHS käy läpi suurta muutosta, kun se on vuoden 2021 alusta alkaen vastannut myös ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden terveydenhuollosta. 

YTHS onkin saanut lisärahoitusta. Valtion vuoden 2020 talousarviossa myönnettiin 5 miljoonan euron määrärahan YTHS:n korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia tukeviin toimenpiteisiin. Huhtikuussa sosiaali- ja terveysministeriö esimerkiksi myönsi YTHS:lle valtionavustusta depressiokoulutoiminnan vakiinnuttamiseen ja laajentamiseen sekä matalan kynnyksen chat-palveluiden lisäämiseen. YTHS:n mielenterveyspalvelujen resurssien riittävyyttä on seurattava tarkasti. Kriisitilanteessa syntyneet ja syventyneet mielenterveysongelmat on pystyttävä hoitamaan.

Psykologiliitto korostaa, että on ensiarvoisen tärkeää turvata YTHS:n mielenterveyspalvelujen resurssit. Riittävä resursointi ennaltaehkäiseviin opintopsykologin palveluihin ja perustason hoitoon YTHS:llä vähentää tarvetta erikoissairaanhoidolle ja Kelan rahoittamille kuntoutuspsykoterapioille.

Opiskelijoiden taakka kohtuullisemmaksi

Tukitoimien ja avun rinnalla opiskelijoiden elämäntilanteen stressaavuutta on mahdollista helpottaa. Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL muistuttaa, että Opiskelijoiden heikko toimeentulo vie voimavaroja opiskelulta, aiheuttaa stressiä ja saattaa johtaa opintojen viivästymiseen tai jopa keskeytymiseen. 

Monella tavalla epävarmassa tilanteessa opiskelijoiden jaksamista voidaan tukea helpottamalla toimeentulohuolia. Esimerkiksi Akava esittää, että opintotuen opintopisterajat poistetaan väliaikaisesti koronapandemian aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi. Lisäksi Akavan mukaan opintoaikoja pitäisi voida tarvittaessa pidentää ilman erillistä selvitystä. Yli 220 opiskelijajärjestöä vaati samaa yhteisessä kannanotossaan.

Psykologiliitto tukee näitä Akavan esittämiä tavoitteita. 

– Psykologin näkökulmasta on selvää, että pitämällä huolta opiskelijoiden toimeentulosta ja työmäärän kohtuullisuudesta turvataan myös opiskelijoiden mielenterveyttä ja opiskelukykyä, sanoo Psykologiliiton puheenjohtaja Annarilla Ahtola

Yhteisöllisyyttä ja vertaistukea

Akavan opiskelijat toteutti maaliskuussa 2021 kyselyn, jossa mitattiin korkeakouluopiskelijoiden liittymistä ja kotiutumista sekä korkeakouluyhteisöönsä että opintoihinsa. Kyselyssä nousi esiin, että vain 4,48 prosenttia kaikista vastaajista koki integroituneensa vahvasti korkeakouluyhteisöönsä. Akavan opiskelijat vaatiikin, että opiskelijoiden integroitumista korkeakouluyhteisöön on tuettava ja yhteenkuuluvuuden tunteen luomiselle on löydettävä uusia tapoja.

Luovia tapoja yhteisöllisyyden luomiseen on löydettykin. Suomen Psykologian Opiskelijain liitto (SPOL) palkitsi vuoden opiskelijana Pekka Töllin. Perusteluissa kuvailtiin, kuinka Tölli on saanut fuksit tuntemaan itsensä osaksi opiskelijayhteisöä heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Yhteisöllisyyttä on rakennettu niin puistotapahtumissa kuin virtuaalisestikin. 

– Tuutorointi on erityisen merkittävää tällaisena poikkeusaikana, kun uuteen ympäristöön saapuva opiskelija ei voikaan integroitua tavalliseen tapaan, Tölli korosti.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tarttunut haasteeseen tukemalla ylioppilas- ja opiskelijakuntia 6 miljoonan erityisavustuksilla koronaepidemian vuoksi. Erityisavustukset on tarkoitettu toimenpiteisiin, joilla vahvistetaan korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin tukea. Nämä hankkeet ovat vasta pääsemässä alkuun, joten niiden tuloksista tiedetään lisää aikaisintaan syksyllä.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä