Siirry sisältöön

Erikoistuisinko?

Erikoispsykologikoulutus on laajuudeltaan 70 opintopistettä ja se voidaan suorittaa kolmessa vuodessa työn ohessa monimuoto-opetuksena. Koulutukset järjestää yliopistojen psykologian oppiaineiden ja laitosten muodostama yliopistoverkosto Psykonet yhteistyössä kunkin erikoistumisalan koulutusvastuuyliopiston kanssa. Koulutuksiin voi hakea kolmen vuoden välein. Haku seuraaviin koulutuksiin on 10.–31.1.2022, ja koulutukset alkavat syksyllä 2022. 

Lasten ja nuorten erikoispsykologin koulutus on suunnattu laillistetuille psykologeille, jotka työskentelevät esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, koulussa tai oppilaitoksessa, lastensuojelussa perusterveydenhuollossa, perheneuvolassa ja erikoissairaanhoidossa tai ammatinharjoittajana. Koulutus antaa pätevyyden kasvatus- ja perheneuvonnan erityistyöntekijän tehtäviin.

Neuropsykologian erikoispsykologikoulutus antaa valmiudet toimia neuropsykologin työtehtävissä terveydenhuollossa ja mahdollistaa Kelan vaativan erityistason kuntouttajapätevyyden hakemisen.

Terveyspsykologian erikoispsykologin koulutus tarjoaa psykologeille asiantuntijavalmiuksia ja uusinta tietoa mm. terveysriskeistä, terveyden edistämisestä ja työkyvyn arvioinnista. Se antaa työterveyshuollon psykologin pätevyyden.

Työ- ja organisaatiopsykologian erikoistumiskoulutus on tarkoitettu psykologeille, jotka toimivat esimerkiksi työterveyshuolloissa, työn ja organisaatioiden kehittämistehtävissä tai henkilöstön arviointi- ja valintatehtävissä. Se antaa työterveyshuollon psykologin pätevyyden.

Kliinisen mielenterveyspsykologian erikoistumiskoulutus on suunnattu erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa tai muualla psykiatrian tai mielenterveystyön kentällä aikuisten tai nuorten parissa toimiville psykologeille, joilla on halu kehittyä kliinisen mielenterveyspsykologian erityisasiantuntijaksi.

Lue myös: Lasten ja nuorten erikoispsykologikoulutus tuo osaamista työelämän tarpeisiin

Erikoispsykologikoulutukset

  • Lapset ja nuoret (Turun yliopisto ja Åbo Akademi)
  • Neuropsykologia (Helsingin yliopisto)
  • Terveyspsykologia (Itä-Suomen yliopisto)
  • Työ- ja organisaatiopsykologia (Tampereen yliopisto)
  • Kliininen mielenterveyspsykologia (Helsingin yliopisto)

 

Hakuaika 10.–31.1.2022
Lisätietoa: psykonet.fi + kunkin erikoistumisalan koulutusvastuuyliopistot

Saatat olla kiinnostunut myös näistä