Siirry sisältöön

Lasten ja nuorten erikoispsykologikoulutus tuo osaamista työelämän tarpeisiin

Lasten ja nuorten erikoispsykologikoulutus on räätälöity vastaaman lasten ja nuorten psykologin työn moninaisiin tarpeisiin. Koulutusta kehitetään yhteistyössä alan työnantajien kanssa, ja kouluttajina toimivat alan huippuasiantuntijat sekä kliiniseltä että akateemiselta kentältä.

Psykologien rooli on entistä monipuolisempi työelämän eri sektoreilla. Lasten ja nuorten erikoispsykologikoulutus tarjoaa lasten ja nuorten psykologeille työvälineitä, joilla voidaan edistää lapsen ja perheen toimintakykyä, mielenterveyttä laaja-alaisesti, ehkäistä syrjäytymistä sekä kohdata monikulttuurisuus. Tämän ohella koulutus antaa valmiudet asiantuntijuuden hyödyntämiseen moniammatillisissa yhteisöissä ja verkostoissa (konsultointi, kehittämis- ja suunnittelutyö) sekä työkaluja johtamis- ja projektitehtäviin. Tuleva sote-uudistus tarvitsee koulutuksen tuottamaa erikoisosaamista. 

Lasten ja nuorten erikoispsykologikoulutuksen koordinaatiosta ja toteutuksesta vastaavat professori Riikka Korja ja yliopistonlehtori Anna Nyman Turun yliopistosta sekä yliopistonlehtori Katarina Alanko Åbo Akademista.

Vertaistukea ja apua arkeen

Lasten ja nuorten erikoispsykologikoulutuksessa tällä hetkellä opiskelevat psykologit Henna Keskikylä ja Anniina Karonen pohtivat koulutuksen antia. Heillä on työkokemusta sekä oppilashuollon ja lastensuojelun puolelta että yksityissektorilta. 

– Koulutuksesta olemme saaneet laadukasta syventävää tietoa lasten ja nuorten psykologian alalta sekä runsaasti käytännönläheisiä vinkkejä, oppeja ja eväitä omaan arkityöhön. Ennakko- ja jälkitehtäviä on sidottu omaan työhön sopiviksi, mikä on syventänyt uuden oppimista.

Koulutus on kaiken kaikkiaan auttanut oivaltamaan oman ammatillisen osaamisen laajuutta.

– Lasten ja nuorten erikoispsykologin identiteetti on vahvistunut paljon opintojen ollessa jo loppusuoralla. Koulutuksen aikana olemme saaneet myös vertaistukea eri sovellusaloilla työskenteleviltä kollegoilta ympäri Suomea sekä saaneet heiltä hyvää kuvaa siitä, miten muualla Suomessa tehdään samaa työtä.

Haku koulutuksiin tammikuussa

Erikoispsykologikoulutukset ovat laajuudeltaan 70 opintopistettä ja ne ovat laajimpia koulutuskokonaisuksia, joita yliopistot tuottava jatkuvan oppimisen kentällä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tarpeisiin. Erikoispsykologeja koulutetaan viidelle eri erikoistumisalalle, joista Turun yliopiston vastuualueena on Lasten ja nuorten erikoispsykologia.

Psykonet-yliopistoverkoston koordinaattori Tanja Sarlin on mukana suunnittelemassa erikoispsykologikoulutusohjelmia.

– Koulutukset tarjoavat paitsi tilaisuuden oman osaamisen kartuttamiseen, niin myös työantajalle upean mahdollisuuden kartuttaa muuttuvan kentän ja sote-uudistusten edellyttämää erikoisasiantuntijuutta ja osaamispääomaa, Sarlin muistuttaa.

Haku Lasten ja nuorten erikoispsykologikoulutukseen sekä kaikkiin muihin erikoispsykologikoulutuksiin avautuu 10.1.2022. Linkki hakusivulle

Saatat olla kiinnostunut myös näistä