Siirry sisältöön

Yhteinen kannanotto: Psykologit ja kuraattorit pidettävä kouluissa

Valtionhallinnossa suunnitellaan opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden siirtämistä sote-maakuntien yhteyteen. Tämä ei ole kasvatuksen ja kehityksen ammattilaisten mielestä oikea suunta. 

– Oppilas- ja opiskeluhuollon koulupsykologit ja -kuraattorit tarvitaan kouluihin ja oppilaitoksiin lähelle oppilaita, opiskelijoita ja opettajia. Oppilas- ja opiskeluhuollon koulupsykologit ja -kuraattorit ovat nyt pääosin sivistystoimen henkilöstöä ja kiinteä osa kouluyhteisöä, eikä tätä toimivaa mallia pidä muuttaa, kannanotto painottaa.

Yksi järjestämismalli ei ole vaikuttavin eikä toimi kaikkialla. Kannanoton mukaan kunnilla on oltava oikeus järjestää opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut yhdessä muiden kuntien kanssa tai sopia niiden järjestämisestä yhdessä maakunnan kanssa sen sijaan, että järjestävät palvelun itse.

– Myös työnjohdon ja -organisoinnin on oltava siellä, missä työkin tehdään, kannanotossa muistutetaan. Työn johtamista ei pidä siirtää maakuntiin, joissa ei ole tuntemusta päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten lasten ja nuorten arjesta tai siitä, mitä on ennaltaehkäisevä ja yksilökohtainen opiskeluhuolto kussakin yksikössä ja paljonko sitä tarvitaan.

Siirto lisää byrokratiaa ja kuluja

Suunniteltua siirtoa on perusteltu sillä, että pienten kuntien on vaikea palkata tarvittavaa henkilöstöä ja huolehtia esimerkiksi opiskeluhuoltotyön johtamisesta ja täydennyskoulutuksesta. Lisäksi opiskeluhuollon saatavuudessa on alueellisia eroja. Erojen suurin syy on pula henkilöstöstä.

– Opiskeluhuollon psykologien ja kuraattorien siirtäminen sote-maakuntiin ei lisää henkilöstön määrää tai paranna palvelun saatavuutta – päinvastoin. On todennäköistä, että siirto maakuntiin lisää kuluja hallinnon ja byrokratian lisääntyessä. 

Myös normeja tiedonkulun mahdollistamiseen tarvitaan lisää. Päätöksenteko hidastuu ja monimutkaistuu, jos se etääntyy kauas arjen työstä. Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut eivät saa muuttua maakunnasta tulevaksi päivystysluonteiseksi tai vierailevaksi toiminnoksi. Mielenterveyttä ja oppimista edistävä ja ongelmia ehkäisevä työ olisi siirron vuoksi vaarassa muuttua pahimmillaan vain olemassa olevia ongelmia korjaavaksi vastaanottotyöksi.

Kunnat järjestäjinä ja valinnanvapaus

Kannanoton allekirjoittajat esittävät konkreettisen mallin toiminnan järjestämiseksi tulevaisuudessa.

1. Oppilas- ja opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden järjestäminen päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten lapsille ja nuorille säädetään edelleen kunnan tehtäväksi. Rahoitus osoitetaan erillisellä momentilla peruspalveluiden valtionosuudesta suoraan kunnalle. Rahoituksesta päätettäessä on otettava huomioon nykyinen resurssipula ja varmistettava rahoituksen ja palvelutason yhdenvertainen riittävyys koko maassa.

2. Yksi malli ei toimi kaikkialla. Kunnilla on oltava oikeus järjestää oppilas- ja opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut yhdessä muiden kuntien kanssa tai sopia yhdessä näiden palveluiden järjestämisestä maakunnan kanssa. Kunnat osoittavat tällöin tarvittavan rahoituksen maakunnalle.

3. Yksityisellä opetuksen- tai koulutuksen järjestäjällä pitää olla mahdollisuus päättää, käyttääkö se kunnan tuottamia opiskeluhuollon palveluita, tuottaako se palvelut itse tai ostaako se ne muilta toimijoilta. Vastaava valintaoikeus on nykyisessä laissa opiskeluhuollosta. 

Yhteisen kannanoton allekirjoittajat:

Opetusalan ammattijärjestö, OAJ Olli Luukkainen, puheenjohtaja
Suomen Psykologiliitto, Annarilla Ahtola, puheenjohtaja
Koulukuraattorit ry, Hanna Gråsten-Salonen, puheenjohtaja
Sivistystyönantajat, Teemu Hassinen, toimitusjohtaja
Espoon kaupunki, Kaisu Toivonen, opetustoimen johtaja
Lahden kaupunki, Lassi Kilponen, Opetus- ja kasvatusjohtaja 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Milla Kalliomaa, pääsihteeri
Mielenterveyden keskusliitto, Olavi Sydänmaanlakka, toiminnanjohtaja
Kristillisten koulujen ja päiväkotien liitto ry. Maarit Laakkonen, varapuheenjohtaja
Yksityiskoulujen Liitto ry. Aki Holopainen, puheenjohtaja
Steinerkasvatuksen liitto, Pia Pale, toiminnanjohtaja
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU, Iivari Korkala, varapuheenjohtaja

Saatat olla kiinnostunut myös näistä