Siirry sisältöön

Tuki auttaa laaja-alaisissa oppimisvaikeuksissa

Laaja-alaisten oppimisvaikeuksien yleisyydestä huolimatta niistä tiedetään hämmästyttävän vähän. Kun psykologi Minna Peltopuro tutki väitöstyötään varten keski-ikäisiä ihmisiä, joilla on laaja-alaisia oppimisvaikeuksia, teki hän aihepiiristä ensimmäisen kirjallisuuskatsauksen maailmanlaajuisesti.

Peltopuron mukaan laaja-alaisille oppimisvaikeuksille on tyypillistä, että vaikeudet vaikuttavat elämään yleisemmin kuin vain yhdellä osa-alueella kuten lukemisessa.

– Kyseessä on kuitenkin muuten heterogeeninen ryhmä. Useimmille monet peruskoulun oppiaineet ovat haastavia, mutta jos pystyy suurimman osan ydinsisällöstä ottamaan haltuun, niin esimerkiksi ammatillisissa opinnoissa voi pärjätä hyvin. Henkilö voi myös olla esimerkiksi sosiaalisesti todella taitava ja menestyä sen avulla elämässä.

Peltopuron tutkima ryhmä oli keski-ikään mennessä kohdannut muun muassa koulutuksessa ja työllistymisessä saman ikäisiin verrattuna keskimäärin selvästi enemmän vaikeuksia. 

Erityisesti mielenterveysongelmat olivat paljon yleisempiä, riski oli yli kolminkertainen samanikäiseen suomalaisväestöön verrattuna. Peltopuro uskoo, että niiden yleisyys voi liittyä elämän kumuloituviin haasteisiin. 

Peltopuron tutkima ryhmä oli seurantatutkimus ihmisistä, jotka oli vuonna 1962 kouluikäisinä ohjattu tutkimuksiin kehitysvammaepäilyn takia. 

Psykologi Minna Peltopuro tutki väitöstyötään varten laaja-alaisia oppimisvaikeuksia.

Kuva: Janne Laaksonen

Tuki auttaa

Peltopuro korostaa laaja-alaisten oppimisvaikeuksien tunnistamista ja niiden kanssa elävien ihmisten tukemista.

– Riittävä, yksilöllinen tuki eri elämäntilanteissa auttaa paitsi oppimisessa, niin tukee myös jaksamista ja mielenterveyttä. Avun ei tarvitse aina olla isoa, moni ryhmään kuuluvista selviää pienenkin tuen turvin. Näin elämä ei ole myöskään aivan niin uuvuttavaa kuin jos pitäisi selvitä yksin. 

Erityisesti ryhmän nuoret tarvitsevat rinnalla kulkemista itsenäistymisvaiheessa.

– Nuorethan eivät välttämättä vielä edes tiedä, missä kaikissa kohdissa he kohtaavat haasteita. Eräässä tutkimuksessa oli mukana nuoria mielenterveyskuntoutujia, joilla on laaja-alaisia oppimisvaikeuksia. Heillä oli mahdollisuus lähettää tukihenkilölle tekstiviestillä kysymys, kun kohtasivat ongelman, kuten vaikkapa television asentaminen. Tuki auttoi heitä selvästi.

Aivot tarvitsevat lepoa

Minna Peltopuron mukaan laaja-alaiset oppimisvaikeudet osaltaan kertovat siitä, kuinka monipuolinen ja monimutkainen prosessi oppiminen on.

– Laaja-alaisiin oppimisvaikeuksiin voi liittyä, että oman oppimisen ymmärtäminen on hankalaa, eli metatieto itsestä on puutteellista. Esimerkiksi peruskoulun jälkeen on haasteena, että kun peruskoulussa saa usein paljon tukea, niin sen jälkeen pitäisi osata itse suhteuttaa omia taitoja jatko-opintopaikkojen vaatimuksiin. 

Peltopuro painottaa, että niin tärkeää kuin lapsen onkin harjoitella, on muistettava, että aivot tarvitsevat myös lepoa.

– On ymmärrettävää, että lapset itse, vanhemmat ja opettajat haluavat, että lapsi suoriutuisi mahdollisimman hyvin – mutta ponnisteluja ei saa kiristää äärimmilleen! Jotta jokainen saisi oman oppimiskapasiteettinsa käyttöön, pitää välillä myös levätä. 

Teksti on julkaistu Psykologi-lehdessä 1/2024.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä