Siirry sisältöön

Siun sotelta arvostusta psykologeille – yt-neuvotteluista inhimillisiä uutisia

20 miljoonaa euroa ja 200 henkilötyövuotta. Nämä luvut syöpyivät JUKOn pääluottamusmiehen Virve Mikkosen mieleen viime syksynä. Silloin hän kuuli ensimmäisen kerran työnantajansa, kuntayhtymä Siun soten, säästötarpeista. Yt-neuvottelut aloitettiin taloudellisista ja tuotannollisista syistä, ja tavoitteet kuulostivat mahdottomilta.

– Kun istuin ensimmäisen kerran neuvottelupöytään viime marraskuun 12. päivänä, mielessäni ei ollut mitään sellaista konkreettista, josta voisi säästää. Tiesin vallan hyvin, että noin puolet Siun soten kuluista on henkilöstökuluja. Ja arvasin, että nämä yt:t eivät päästä meistä ketään helpolla, Mikkonen kertoo.

Kyse oli kuntayhtymän historian ensimmäisistä yt-neuvotteluista. 14 pohjoiskarjalaisen kunnan kuntayhtymä perustettiin vuonna 2016, ja sen jälkeen talouspaineet kunnissa ovat kasvaneet ja palvelutarpeet lisääntyneet esimerkiksi väestön ikääntymisen vuoksi.

80 psykologia säästyi irtisanomisuhkalta

Yt-neuvottelut päättyivät tammikuun lopussa. Kun Virve Mikkonen nyt kertaa niiden vaiheita, hän ei lakkaa ihmettelemästä lopputulosta.

– Löysimme ne 20 miljoonan säästöt, ja pystymme toteuttamaan ne lähivuosina. Irtisanottavien luku sen sijaan pieneni neuvottelujen edetessä selvästi. Ensin näytti siltä, että työt loppuvat 60 työntekijältä. Nyt työnantaja on löytänyt monille heistä uusia töitä, ja irtisanottavien määrä on tällä hetkellä 38.

Irtisanottavat työskentelevät pääasiassa kuntayhtymän hallinnossa. Mikkonen uskoo, että osalle heistäkin saattaa löytyä korvaava työ.

Psykologeja Siun soten palkkalistoilla on noin 80, eikä heistä kukaan ollut irtisanomisuhkan alla.

– Pidin neuvotteluissa tiukasti kiinni siitä, että lakisääteisiä palveluja tai potilas- ja asiakasturvallisuutta emme voi vaarantaa. Tämän työnantaja onneksi ymmärsi, Mikkonen kertoo

Työntekijät ideoivat ja löysivät säästökohteita

20 miljoonan euron säästöjen löytämistä Mikkonen kuvailee työlääksi ja jokaisen työntekijän panosta vaatineeksi prosessiksi.

– Pyysin heti neuvottelujen alussa jukolaisilta työntekijöiltämme, millaisia säästömahdollisuuksia he näkevät omassa työssään: Onko jokin toimintamalli tehoton? Voisiko jotakin tehdä toisin? Mikkonen kertoo.

Hän sai paljon ideoita, jotka käytiin työnantajan kanssa yhdessä läpi. Yksi merkittävä säästömahdollisuus löytyi nimenomaan henkilöstöltä: tilojen hukkakäyttö.

– Löysimme tilasäästöjä, jotka hämmästyttivät sekä työnantajan että henkilöstön edustajat. Huomasimme esimerkiksi, miten paljon tiloissamme on hukkaneliöitä. Mietimme jopa, voiko huoneiden lämpötiloja säätää viileämmiksi.

Kaikki tämä toimintojen ja tilojen järkeistäminen voi tuottaa Mikkosen mukaan merkittäviä säästöjä. Tilojen käytön taloudellisuutta ei ole käyty kuntayhtymän perustamisen yhteydessä tai sen jälkeen vielä koskaan näin perusteellisesti läpi.

– Tämä on ilahduttavan inhimillistä: mieluummin jokainen säästää seinistä kuin ihmisistä.

Psykologeista on pulaa, työtilanne kuormittaa

Siun sotella ei ollut Mikkosen mukaan varaa edes ehdottaa psykologien irtisanomista tai lomauttamista. Kuntayhtymä hakee toistuvasti heitä työpaikkailmoituksilla, psykologeista on pula. Etenkin koulupsykologeja tarvittaisiin lisää.

– Nuorten pahoinvointi ja syrjäytyminen on Pohjois-Karjalassa iso ongelma. Saankin jatkuvasti kentältä viestejä psykologien kuormittavasta työtilanteesta, Mikkonen kertoo.

Vaikka yt-neuvotteluissa sovitut henkilöstövähennykset eivät psykologeihin ulotu, he ovat muiden säästötoimien piirissä. Virve Mikkonen oli sopimassa esimerkiksi mahdollisuudesta vaihtaa lomarahat vapaiksi.

– Tein hyvin poikkeuksellisen päätöksen ja laitoin nimeni paikalliseen sopimukseen, jonka mukaan lomarahat voi vaihtaa vapaiksi. Se on täysin vapaaehtoista, ei velvoite tai pakko. Tämä koskee kaikkia kuntayhtymän noin 8 000:ta työntekijää. Sijaista ei tämän vapaan ajaksi palkata, joten jokainen vaihdettava päivä on mietittävä tarkasti yhdessä esimiehen kanssa. Potilasturvallisuus ei saa sen takia vaarantua, Mikkonen toteaa.

Virkojen täyttämiseen heikko taloustilanne heijastunee lähinnä täytön hidastumisena. Virantäyttökieltoja ei ole asetettu.

Inhimillinen ratkaisu löytyi – vaan kuinkas sitten kävikään?

Kuntayhtymän 20 miljoonan säästökuuri kertoo Virve Mikkosen mukaan kuntien rahoituspohjan pettämisestä.

– Terveys- ja sosiaalipalveluissa palvelutarpeet vain kasvavat, kun väestö vanhenee. Siun sote -kuntayhtymän rahoitus perustuu puhtaasti mukana olevien kuntien rahoitukseen, eikä kuntien kassa ole pohjaton, Mikkonen sanoo.

KT Kuntatyönantaja varoitti viime viikolla kuntien harvinaisen vaikeasta taloustilanteesta, joka näkyy poikkeuksellisen suurina lomautuksina ja irtisanomisina. KT:n selvityksen mukaan kunnat ja kuntayhtymät arvioivat joutuvansa tänä vuonna lomauttamaan yli 8 100 työntekijää ja irtisanomaan yli 750 työntekijää. Tätä suurempiin irtisanomisiin on kunnissa jouduttu viimeksi 1990-luvun lamavuosina.

– Siun sotella on 700 miljoonan euron budjetti, jonka on katettava palvelut perusterveydenhuollosta pelastuslaitokseen, ympäristöterveydenhuoltoon ja sosiaalihuoltoon. Kaikki kuntayhtymän tekemä miinus jää viime kädessä kuntien maksettavaksi. Siun soten päättäjät ovat kuntien edustajia, jotka tuntevat kuntatalouden tilanteen. Tällä kertaa meille kävi hyvin, kun löysimme inhimillisen tien ulos ahdingosta, Mikkonen sanoo.

Kun tämän haastattelun tekemisestä on kulunut muutama tunti, Mikkosen sähköpostiin kilahtaa viesti. Hän saa yllättäen ilmoituksen, että Siun soten tytäryhtiön, Siun työterveys Oy:n, hallitus on päättänyt käynnistää yt-neuvottelut. Ne alkavat tällä viikolla, ja tarkoitus on sopia 525 000 euron kulusäästöistä.

– Edessä on uusi vääntö. Näiden neuvottelujen piirissä on noin 80 työntekijää, joiden joukossa on kolme psykologia. Tiedän jo nyt, että neuvotteluista tulee todella vaikeat. Lyhyeksi jäi pääluottamusmiehen ilo hyvistä uutisista, Mikkonen toteaa.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä