Siirry sisältöön

Salmivallille jättirahoitus – nyt tutkitaan vaikeimmat kiusaamistapaukset

Turun yliopiston psykologian professori Christina Salmivalli on saanut noin 2,5 miljoonan euron ERC Advanced Grant -rahoituksen Euroopan tutkimusneuvostolta. Kyse on Euroopan suurimmasta henkilökohtaisesta tutkimusrahoituksesta, jota ei aiemmin ole saatu Suomeen psykologian alalle.
Salmivallin kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu kiusaamistutkimus nousee rahoituksen turvin uudelle tasolle. Professori itse sanoo kääntävänsä koko tutkimusasetelman päälaelleen. Hän kokoaa nyt uuden tutkimusryhmän tämän Challenge-hankkeensa ympärille ja alkaa tutkia, miksi kiusaamisen ehkäisykeinot eivät tepsi kaikkiin lapsiin ja nuoriin.
– On tosiasia, että kiusaamista ei saada aina loppumaan. Edelleen on lapsia, joita kiusataan ja niitä, jotka jatkavat kiusaamista, vaikka siihen puututaan. Vaikka kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma KiVa Koulu on kansainvälisessä vertailussa hyvinkin tehokas, se ei suinkaan lopeta kaikkea kiusaamista. Nyt haluan selvittää, mitkä kaikki tekijät tähän vaikuttavat. Otan siis fokukseen haastavimmat kiusaamistapaukset, joita ei saada loppumaan nyt käytössä olevilla keinoilla, Salmivalli sanoo.

Geneettinen näkökulma mukaan tutkimiseen

Yksi uuden tutkimushankkeen kiinnostava osa on geenitutkimus. Salmivallin mukaan aiempi kaksostutkimus on osoittanut, että kiusaamisen ja kiusatuksi joutumisen taustalla on myös geneettisesti periytyviä riskitekijöitä. Nyt saatu rahoitus mahdollistaa paitsi uudenlaisen pitkittäistutkimuksen ja kokeelliset asetelmat myös molekyyligenetiikan hyödyntämisen sen selvittämisessä, miksi kiusaamiseen puuttuminen toisinaan tehoaa ja toisinaan ei.
– Tutkimme esimerkiksi, selittävätkö samat geenit aggressiivisuutta ja kiusaamista. Tai miten genetiikka liittyy siihen, että vain osa lapsista lopettaa kiusaamisen, kun siihen puututaan? Kun tutkimme interventioiden vaikuttavuutta, kytkemme interventio- ja geenitutkimuksen tavalla, joka on maailmassa ihan uutta, Salmivalli kertoo.
Uusi projekti sisältää myös kokeellista tutkimusta kiinnostavasti videon keinoin.
– Olemme jo tehneet videoklippejä, joissa opettaja puhuu muita kiusanneelle oppilaalle. Teemme useita videoita, joissa on hieman erilaisia opettajan viestejä. Näytämme videoita oppilaille ja tutkimme, miten erilaiset lapset reagoivat eri viesteihin, miten he tulkitsevat niitä ja miten kokevat ne tunnetasolla – ja miten todennäköisesti ne muuttavat heidän käyttäytymistään.

Kulttuurien vertailua videon keinoin

Uuden projektinsa videoklippitutkimuksessa Salmivalli tekee yhteistyötä kiinalaisten tutkijoiden kanssa, mikä mahdollistaa myös kulttuurien välisen vertailun.
– Kiusaaminen on globaali ilmiö, ja se tunnustetaan kaikkialla – myös Kiinassa, jossa se haluttiin vielä noin kymmenen vuotta sitten kieltää. On myös hyvä muistaa, että suomalainen kiusaaminen ei poikkea mitenkään siitä, millaista kiusaaminen on muualla. Meillä kiusaaminen on kuitenkin selvästi vähentynyt kymmenen viime vuoden aikana.
Videoidea oli osa Salmivallin Euroopan tutkimusneuvostolle tekemää tutkimusrahoitushakemusta, joka oli poikkeuksellisen rohkea ja innovatiivinen. Juuri tästä hän on erityisen ylpeä.
– Olen niin onnellinen! Minulla on nyt mahdollisuus kääntää jopa oma tutkimukseni päälaelleen, hän iloitsee sopivan itseironisesti. Turun yliopiston ja Euroopan tutkimusneuvoston väliset tarkemmat hankeneuvottelut ovat parhaillaan käynnissä.

Uran kaksi merkkipaalua yli muiden

Viisivuotinen ERC Advanced Grant -rahoitus myönnetään asemansa vakiinnuttaneille tutkimusjohtajille, joille on jo kertynyt huomattava määrä saavutuksia tutkijan uralla. Kyseessä on yksi Euroopan kilpailluimmista rahoituksista.
Salmivalli itse nimeää uraltaan kaksi käänteentekevää saavutusta. Ensimmäinen oli uran alussa vuonna 1998 syntynyt väitöskirja.

– Toin siinä ensimmäisenä maailmassa esille, että kiusaaminen on ryhmäilmiö. Tämä muutti kiusaamisen tutkimuksen suuntaa kansainvälisesti, vaikka en sitä silloin heti itse ymmärtänyt.
Toinen merkkipaalu on ollut KiVa Koulun kehittäminen. Myös se on kasvanut kansainväliseksi ilmiöksi.
– Sitä viedään tällä hetkellä yli 20 maahan kansainvälisten partnerien kanssa tehtyjen lisenssisopimusten kautta. Siihen liittyvää tutkimusta on reilun vuoden ajan tehty osana Suomen Akatemian laajaa INVEST-tutkimushanketta. On hienoa, että voimme kytkeä myös uuden Challenge-hankkeen INVESTin osaksi.
Salmivalli on toiminut Turun yliopiston psykologian professorina vuodesta 2004 alkaen, ja on tällä hetkellä INVEST-tutkimushankkeen varajohtaja. Hän on myös Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston varapuheenjohtaja, ja hänelle myönnettiin opetus- ja kulttuuriministeriön jakama Suomen tiedepalkinto vuonna 2017.

Lue Turun yliopiston tiedote Salmivallin uudesta tutkimusrahoituksesta.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä