Siirry sisältöön

Psykopaattia vastapäätä

Oikeuspsykologi, psykoterapeutti Pia Puolakan esikoisteos Narsistit vankilassa – Oikeuspsykologin kertomuksia persoonallisuushäiriöistä kuljettaa lukijan muurien sisään ja raottaa vankilapsykologin vastaanoton ovea. Lähinnä true crime -lajityyppiin paikantuva teos lähestyy tosielämän rikollisia harvemmin tarkastellusta auttajan näkökulmasta. Henkilökohtaisella otteella kirjoitetussa teoksessa päiväkirjamainen kerronta yhdistyy faktapohjaiseen asiaproosaan. 

Nimestään huolimatta Narsistit vankilassa painottuu psykopatiaan. Viime vuosikymmeninä suuren mielenkiinnon kohteena ollut psykopatia on virallisten tautiluokitusten tunnistamaton häiriö, joka voidaan määritellä eräänlaiseksi antisosiaalisen ja narsistisen persoonallisuuden äärimmäiseksi yhdistelmäksi. Piirteistön ytimenä pidetty tunnekylmyys ilmenee tunnekokemusten ja -ilmaisun pinnallisuutena, välinpitämättömyytenä toisten tunteita kohtaan sekä kyvyttömyytenä tuntea katumusta tai syyllisyyttä. Karkeasti ottaen psykopatiassa voidaan sanoa olevan kyse tunnekylmien, itsekeskeisten ja impulsiivisten piirteiden kimpusta, joka näyttäytyy oman edun tavoitteluun tähtäävänä ja sosiaalisista normeista piittaamattomana käytöksenä. 

Psykopaatin kohtaaminen on todennäköisempää vankilassa kuin kadulla: siinä missä yksi prosentti kokonaisväestöstä voidaan laskea psykopaateiksi, psykopatian kriteerit täyttää arviolta 15–25 % kaikista vangeista ja jopa 30 % henkirikoksista tuomituista. Järjestäytyneen rikollisuuden, prostituution ja valtavirran vastaisten uskonnollisten liikkeiden parissa arvioidaan tavattavan keskimääräistä enemmän korkeita psykopatiapisteitä saavia henkilöitä. Teoksen sivuilla psykopatiasta ja laajemmin persoonallisuushäiriöistä kärsiviä kohdataan myös jokaiselle tunnistettavalla tavalla työpaikoilla, parisuhteissa ja tanssitunneilla. Narsistien uhreille omistetussa luvussa annetaan käytännönläheisiä neuvoja manipuloinnin kohteeksi joutuneille. 

Kirjoittaja avaa vankien mielenmaisemaa skeematerapian viitekehyksestä käsin. Yhdysvaltalaisen Jeffrey E. Youngin (1950–) persoonallisuushäiriöiden hoitoon kognitiivisen psykoterapian pohjalta kehittämän suuntauksen mukaan yksilön käyttäytymistä voidaan selittää skeemojen ja moodien käsitteiden avulla. 

Skeemat ovat varhaisessa vuorovaikutuksessa syntyviä syvätason uskomusjärjestelmiä, joihin liittyy erilaisia toiminta- ja selviytymiskeinoja. Maladaptiivisiksi skeemat tai yleistajuisesti tunnelukot muodostuvat silloin, kun ne vääristävät tilannetulkintoja ja estävät näin sosiaalista sopeutumista. Selviytyäkseen yksilö voi päätyä ylläpitämään, välttelemään tai ylikompensoimaan skeemaa. 

Moodin eli minätilan käsite viittaa kullakin hetkellä aktivoituneisiin skeemoihin selviytymiskeinoineen. Kirjoittajan mukaan äärimmäinen kaltoinkohtelu, tunnevaje, erioikeus ja riittämätön itsekontrolli ovat psykopaatille luonteenomaisia skeemoja. Selviytymiskeinona psykopaatti turvautuu tyypillisesti tunteiden ylikompensointiin: jotta oma huonommuuden kokemus ei paljastuisi, on ulospäin esiinnyttävä mahtipontisena, ylimielisenä ja kaikkitietävänä. Sisäistä kokemustaan suojellakseen psykopaatti toimii itsensä tehostajan, kiusaajan ja hyökkääjän, huijaajan ja manipuloijan tai saalistajan moodista käsin. Yksityiskohtauksen kuvauksen myötä lukijalle muodostuu konkreettinen käsitys siitä, mitä vankien kuntoutus kohti rikoksetonta elämää käytännössä pitää sisällään.

Teoksen loppupuolella lukijaa ohjataan tutkimaan omia narsistisia tai muuten ongelmia aiheuttavia taipumuksiaan. Kirjoittaja pohtii omakohtaisesti myös alavalintansa taustamotiiveja, auttajan rajoja ja haastavien vuorovaikutustilanteiden vaikutuksia omaan ihmiskäsitykseen – kuinka säilyttää usko inhimilliseen hyvään pahojen tekojen keskellä? 

Parhaimmillaan Narsistit vankilassa toimiikin samaistuttavana peilauspintana ammatti-identiteettiin liittyviä kysymyksiä miettiville psykologeille sovellusalasta riippumatta. Seuraavaa painosta ajatellen lukija voisi ilahtua kokemusta jäsentävästä sisällysluettelosta. 

Kirjoittaja on Rikosseuraamuslaitoksella työskentelevä, oikeuspsykologiaan erikoistuva psykologi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä