Siirry sisältöön

”Psykologin koulutus on hyvä pohja myös ministerin tehtäviin”

Tämän vuoden alussa pääministeri Stefan Löfven yllätti nimittämällä hallituksensa ministeriksi ruotsalaisille entuudestaan melko tuntemattoman Amanda Lindin, 38.Ennen poliittista uraansa ympäristöpuolueessa Lind työskenteli psykologina kunnallisella lasten ja nuorten psykiatrisella vastaanotolla Sundsvallissa.

Politiikkaan hänet johdattivat pastori-isä ja osallistuminen kirkon kansainväliseen työhön.

– Työskentelin erilaisissa kirkon globaaliin solidaarisuuteen ja rauhaan liittyvissä hankkeissa, jotka kytkeytyivät esimerkiksi kehitysmaiden velkaongelmien poistamiseen, Lind kertoo.

Kun hän löysi paikkansa puolueen riveistä, hän hakeutui mukaan kunnallispolitiikkaan ja solahti sinne nopeasti.

– Se oli todella konkreettista työtä, ja tajusin, että siinä pystyn oikeasti vaikuttamaan politiikan kautta ihmisten arkeen.

Uppsalassa syntynyt Lind on valmistunut psykologiksi Uumajan yliopistosta. Kunnallispoliitikkona hän toimi Härnösandin kunnassa Länsi-Norlannissa, josta hän siirtyi valtakunnanpolitiikkaan. Ennen ministeripestiään Lind toimi kolme vuotta ympäristöpuolueen puoluesihteerinä. Laillistetun psykologin tausta kulkee kuitenkin vahvasti mukana hänen kaikissa töissään.

– Ennen kaikkea tapaan ihmisiä edelleen mielelläni ja yhtä kiinnostuneena ja uteliaana kuin aina. Taustaani liittyvät muiden ennakkoasenteet ovat olleet politiikan maailmassa ainoastaan positiivisia. Itse olen nähnyt, miten hyvät työkalut psykologin laaja koulutus antaa kaikenlaisiin tehtäviin – myös ministerin työhön, hän toteaa.

”Psykologeilla on luontainen tarve vaikuttaa”

Lind on uransa aikana tavannut useita poliittisesti aktiivisia psykologeja. Hän uskookin, että psykologeilla on luontainen tarve ajaa muutosta ja vaikuttaa yhteiskunnan rakenteisiin. Hän pitää tärkeänä, että niin eduskunnassa kuin hallituksessakin ovat edustettuina useiden alojen ammattilaiset, minkä kautta monipuolinen asiantuntemus välittyy päätöksentekoon.

– Asiantuntijat ovat tärkeä osa poliittista päätöksentekoa – eivät vain varsinaisina päätöksentekijöinä vaan myös lausuntojen antajina. On hyvä, että pystymme käyttämään eri alojen ammattilaisten asiantuntemusta päätöstemme pohjana. Tämä on mielestäni välttämätöntä, sillä se tuo päätöksiin moniarvoisuutta, moninaisuutta ja laajempaa perspektiiviä, Lind sanoo.

Hänen omaan tehtävänkuvaansa ministerinä kuuluvat kulttuurin, urheilun ja demokratian lisäksi muun muassa media, saamelaisten kieli ja kulttuuri sekä muiden Ruotsin kansallisten vähemmistöjen asiat, vähemmistöpolitiikka ja nuorisopolitiikka.

”Psykiatrian hoitojonot saatava häviämään”

Ruotsissa jonot psykiatriseen hoitoon ovat pitkät, ja räikeimmin ongelma näkyy lasten ja nuorten psykiatrisessa hoidossa. Viime vuonna yksikään Ruotsin 20 maakäräjäkunnasta ei yltänyt hallituksen asettamaan tavoitteeseen, jonka mukaan hoitoon hakeutuvalle lapselle tai nuorelle on tarjottava hoitoa 30 päivän kuluessa.  Lindin mukaan tilanteeseen on tultava muutos, ja se onkin hänen mukaansa valmisteilla.

– Hallituksessa on tartuttu ongelmaan ja olemme yhtä mieltä siitä, että jonot lasten ja nuorten psykiatriseen sairaanhoitoon on saatava häviämään. Parhaillaan selvitetään, millaisia keinoja tähän tarvitaan, hän sanoo.

Lind itse haluaa työssään korostaa resurssien ohjaamista psyykkisten ongelmien ehkäisyyn.

– Olen sekä kulttuuri- että urheiluministeri. Niin kulttuuri kuin urheilukin on erityisen tärkeässä asemassa, kun puhumme psyykkisten ongelmien ennaltaehkäisystä. Haluan työskennellä sen puolesta, että mahdollisimman moni, taustaan katsomatta, voisi osallistua urheilu- ja kulttuuritoimintaan. Toivon myös, että kaikki saisivat mahdollisuuden merkitykselliseen vapaa-aikaan sekä kokemuksen, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä ja arkeensa, Lind sanoo.

”Omista tavoitteistani en tingi”

Vaikka poliittiset päätösprosessit venyvät välillä pitkiksikin ja valtion kirstun kansi on välillä tiukassa, Lindin mukaan päätöksenteossa on suurin merkitys kuitenkin sillä, keitä hallituksessa ja muilla päättäjien paikoilla istuu. Lind itse ei aio tinkiä omista päämääristään.

– On paljon asioita, joihin haluan vaikuttaa. Tärkeimpinä listallani ovat juuri kulttuurin ja urheilun tarjonnan lisääminen lasten ja nuorten keskuudessa. Kaikilla on oltava mahdollisuus aktiiviseen osallistumiseen, Lind jatkaa.

Ajatus psykologin työhön palaamisesta ei myöskään tunnu vieraalta.

– Ehdottomasti voisin palata! Ei ole hyvä jämähtää politiikkaankaan liian pitkäksi aikaa. Kaipaan nytkin ajoittain työtäni lasten ja nuorten parissa. Keskitän kuitenkin tällä hetkellä kaiken energiani tärkeään työhöni ministerinä.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä