Siirry sisältöön

Psykologiliitto vaikuttaa päätöksentekoon entistäkin vankemmin

Kulunut vuosi 2020 on ollut Psykologiliitossakin poikkeuksellisen vaativa koronakriisin, Vastaamo-kriisin sekä soteen liittyvän valmistelutyön vuoksi. Lisäksi kevään venyneet tes-neuvottelut työllistivät Liittoa. Puheenjohtaja Annarilla Ahtola on kuitenkin tyytyväinen, että Psykologiliitto on pystynyt vastaamaan uusiin tarpeisiin nopeasti, ja samalla psykologien asiantuntijuus on noussut tärkeään ja näkyvään asemaan niin terveydenhuollossa, mediassa kuin lainvalmistelussakin.

Kehittämisen ja vaikuttamisen vuosi 2021

Liittovaltuusto hyväksyi tulevan vuoden toimintasuunnitelman, jota uusi strategia ohjaa.

Psykologiliitto valmistautuu ensi kevään kuntavaaleihin haastavassa yhteiskunnallisessa tilanteessa maan talouden ollessa heikentynyt. Liiton taloudellisessa edunvalvonnassa kiinnitetään huomio sovittujen etujen turvaamiseen, jäsenten palkkatietoisuuden vahvistamiseen ja eri sektorien palkkaneuvonnan yhtenäistämiseen.

Liiton vaalitavoitteiden kärkinä ovat mielenterveyspalveluiden sekä lapsiperheiden palveluiden turvaaminen koronakriisissä, kuntien mielenterveystyö sekä opiskeluhuollon asiat.

– Liiton tärkeimpiä tehtäviä on muistuttaa, ettei talousvaikeuksien anneta johtaa 1990-luvun laman virheiden toistamiseen lapsiperheiden ja mielenterveyden osalta. Paljon on tehtävissä, jos ja kun psykologien asiantuntemusta kuunnellaan, Ahtola painottaa.

Sote-uudistuksen myötä Psykologiliitto odottaa, että mielenterveys- ja psykologiosaaminen saadaan vihdoin kunnolla mukaan sosiaalipalveluihin sekä lääketieteellisen hoidon rinnalle terveydenhuoltoon. Psykologit halutaan tiukennetun hoitotakuun piiriin ja sitä kautta kansalaisten ja muiden työntekijöiden saataville. Opiskeluhuollon paikka on jatkossakin peruskunnissa, mikä turvaa läsnäolon ja yhteisöllisen työn kouluissa ja oppilaitoksissa. Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Liitto huolehtii myös jäsenten edunvalvonnasta, kuten työ- ja virkaehtosopimusjärjestelyistä.

Viestinnän iso uudistus on saatu päätökseen, ja sitä hienosäädetään jäseniltä kerättävän palautteen avulla. 

– Nykyaikaisen liiton kaikki toiminta on pohjimmiltaan viestintää, ja nyt meillä on hyvät valmiudet toteuttaa ja kehittää sitä edelleen, Annarilla Ahtola kiittää. Erityinen tavoite on suunnitelmallisen yhteiskunnallisen vaikuttamisviestinnän lisääminen. 

Tulevan vuoden toiminnan painopisteitä on myös liiton jäsenrekisterin uudistaminen monipuoliseksi toiminnanohjausjärjestelmäksi. Jäsenpalvelun ja -kokemuksen tärkeys korostuu tässä ajassa, ja siihen voidaan vaikuttaa entistäkin paremmin, kun toimiston keskeinen työväline on kunnossa.

Opiskelijalisäys ei saa heikentää käytännön opetusta

Liittovaltuustossa kuultiin ensimmäistä kertaa myös psykologian opiskelijoiden ajankohtaiskatsaus, jonka piti SPOL ry:n edustaja Otso Lensu.

Opiskelijat nostivat esiin Oulun yliopiston uuden tutkinto-ohjelman. Opiskelijamäärissä tapahtuvat muutokset koko Suomen tasolla tarjoavat heidän mukaansa parhaimmillaan mahdollisuuksia, mutta pahimmillaan suuria haasteita. Riittävät resurssit ovat tärkeät psykologian opintojen laadun takaamiseksi ja opiskelijoiden psykologi-identiteetin muodostamiseksi.

– Oulun yliopistossa opiskelijajärjestötoiminnan käyntiin saaminen mahdollisimman nopeasti tukisi niin psykologi-identiteetin kasvua kuin integroitumista opiskelija- ja ammattijärjestöihin. Lisäksi olennaista olisi huolehtia, että tulevilla opiskelijoilla voi olla varmuus siitä, että tutkinto-ohjelma antaa yhtä laadukkaat valmiudet psykologiksi valmistumiseen kuin muuallakin Suomessa. Kaikkialla on tärkeä pitää kiinni siitä, ettei opiskelijamäärien kasvut heikennä äärimmäisen tärkeän käytännön opetuksen laatua tai määrää, SPOL linjaa.

Jäsenmaksut ennallaan

Liittovaltuusto asetti uuden vaalitoimikunnan kaudelle 2020–2021. Vaalitoimikunnan tehtävänä on valmistella esitys liiton puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten ja varajäsenten valitsemiseksi kaudelle 2022–2023 sekä valmistella esitys ammattieettisen lautakunnan valitsemiseksi kaudelle 2022–2024. Vaalit käydään valtuuston syyskokouksessa 2021.  Vaalitoimikuntaan valittiin Tommi Aho (Hepsy), Liisa Häkli (Pipsy), Aino Kohtala (Pohjois-Savo), Maaria Linnoinen (Hepsy), Sonja Nykänen (Upsy), Jukka Oksanen(Hepsy) ja Jarno Tuominen (Tupsy). Vaalitoimikunnan sihteerinä toimii liiton pääsihteeri Annamari Jokinen.

Kokouksessa vahvistettiin liiton talousarvio vuodelle 2021. Koronapandemian ei ennakoida aiheuttavan suuria muutoksia liiton talouteen. Valtuusto päätti matkustus- ja palkkiosäännöstä ja vahvisti jäsenmaksut vuodelle 2021. Jäsenmaksut pysyvät ennallaan.

Psykologiliiton liittovaltuuston sääntömääräinen syyskokous järjestettiin 14.11.2020 etäkokouksena. Osallistujat tapasivat verkkoyhteyden välityksellä, ja puhetta kokouksessa johti valtuuston puheenjohtaja Aino Kohtala Pohjois-Savon psykologiyhdistyksestä. 48-jäseninen liittovaltuusto on Psykologiliiton ylin päättävä elin. Seuraava sääntömääräinen liittovaltuuston kokous pidetään 22.5.2021.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä