Siirry sisältöön

Psykologiliitto toimii osana työmarkkinajärjestelmää

Vaikuttavuutta Akava-yhteisön jäsenenä

Psykologiliitto on osa Akava-yhteisöä. Psykologiliitto toimii yhteistyössä akavalaisten liittojen kanssa organisaatioiden virallisten sääntöjen ja sovittujen pelisääntöjen mukaisesti. Koska Psykologiliiton jäseniä työskentelee kaikilla työmarkkinasektoreilla, liitolla on laaja näkemys ja osaaminen. Psykologiliitto on arvostettu yhteistyökumppani, ja sen ääntä kuullaan.

Suurta osaa jäsenistämme koskevat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn ja Ylemmät toimihenkilöt YTN:n neuvottelemat virka- ja työehtosopimukset. Psykologiliitto kuuluu JUKOon ja YTN:ään Vakavan jäsenyyden kautta. Vakava on pienten ja keskisuurten akavalaisten järjestöjen yhteistyöelin, joka toimii informaatio- ja vaikuttamiskanavana. Psykologiliiton puheenjohtaja on hallituksen jäsen JUKOssa ja Vakavassa, varajäsen Akavassa.

Liitot valmistelevat neuvottelutavoitteet yhdessä sekä tukevat ja evästävät JUKOn ja YTN:n neuvottelijoita. Tarvittaessa käytämme laillista työtaisteluoikeuttamme neuvottelujen vauhdittamiseksi tai tavoitteidemme saavuttamiseksi. Psykologiliitolla on hyvinvointialueilla oma työtaisteluorganisaationsa, joka on yhteydessä liittomme alueellisiin jäsenyhdistyksiin. Psykologiliiton rooli onkin ollut keskeinen esimerkiksi viime vuonna kunta-alan työtaistelussa.

Psykologiliiton edustajilla on varsinaisen jäsenen paikka hyvinvointialueiden neuvottelukunnassa, ja yliopistoneuvottelukunnassa sekä varajäsenen paikka valtion neuvottelukunnassa. Kirkon neuvottelukunnassa meillä ei ole edustajaa, mutta Vakavalla on neuvottelukunnassa enemmistö. YTN:n edunvalvontaan vaikutamme Vakavan yksityisryhmän kautta. Yrittäjien edunvalvontaa hoitaa Akavalaiset yrittäjät AKY ry, jonka hallituksessa Psykologiliitolla on paikka.

Liitolla asiantuntevat edunvalvontaryhmät

Psykologiliitossa sopimustavoitteiden valmistelu ja kannan ottaminen neuvotteluihin kuuluvat sektorikohtaisille edunvalvontaryhmille: kunnan, valtion, yliopistojen ja yksityisen sektorin edunvalvontaryhmälle. Jos sopimusta ei voitaisi hyväksyä, sen hylkäämisestä kuitenkin päättää aina Psykologiliiton hallitus.

On tärkeää huomata, että Psykologiliiton eriävä mielipide tai vastaan äänestäminen ei estä sopimusta tai työtaistelua koskevien päätösten tekemistä Akava-yhteisössä. Järjestöillä on sitä enemmän ääniä, mitä enemmän niillä on jäseniä. Siksi Psykologiliiton kaltaisten pienten liittojen on liittouduttava keskenään saadakseen äänensä kuuluviin. Psykologiliitto on kokoaan suurempi toimija myös psykologien korkean järjestäytymisasteen ansiosta.

Psykologiliitolla on kuitenkin myös yksi aivan oma sopimus työehdoista Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiössä YTHS:ssä. Tästä sopimuksesta päättää itsenäisesti Psykologiliiton hallitus, ja neuvottelijoina toimivat liiton toimistossa yksityisestä sektorista vastaava työntekijä ja YTHS:n psykologien keskuudestaan valitsema luottamusvaltuutettu.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä