Siirry sisältöön

Psykologiliitto toimii myös työmarkkinaneuvotteluissa

Aktiivinen rooli akavalaisten neuvottelujärjestöissä

Psykologiliitto on osa Akava-yhteisöä. Akavalaiset neuvottelujärjestöt Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Ylemmät toimihenkilöt YTN neuvottelevat virka- ja työehtosopimukset, jotka koskevat suurta osaa liiton jäsenistä. Suurin osa psykologeista työskentelee nykyisin Sosiaali- ja terveysalan yleisen virka- ja työehtosopimuksen (SOTE-sopimus) piirissä tulevilla hyvinvointialueilla. Valtiolla työskenteleviä psykologeja koskee Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus, yksityisellä sektorilla työskenteleviä esimerkiksi AVAINTES tai Teknologiateollisuuden TES.

Psykologiliitto toimii yhteistyössä akavalaisten liittojen kanssa organisaatioiden virallisten sääntöjen ja yhteisesti sovittujen menettelytapojen mukaisesti. Psykologiliitto on arvostettu yhteistyökumppani, ja sen näkemykset otetaan vastaan pääsääntöisesti erittäin hyvin.

Psykologiliitolla on edustaja varsinaisena tai varajäsenenä useissa JUKOn päätöksentekoelimissä: yliopistojen neuvottelukunnassa, valtion neuvottelukunnassa ja hyvinvointialueiden neuvottelukunnassa. Kirkon ja YTN:n edunvalvontaan vaikutetaan yhteistyöjärjestön kautta.

Psykologiliitolla on aivan oma sopimus työehdoista Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön YTHS:n kanssa. Tästä sopimuksesta päättää itsenäisesti Psykologiliiton hallitus, ja neuvottelijoina toimivat liiton toimistossa pääsihteeri Annamari Jokinen ja YTHS:n psykologien keskuudestaan valitsema luottamusvaltuutettu, Sari Tiula-Alho. 

Neuvottelutavoitteissa keskeistä palkan lisäksi työhyvinvointi

Liitot valmistelevat neuvottelutavoitteet yhdessä, tukevat ja evästävät JUKOn ja YTN:n neuvottelijoita, ja tarvittaessa käyttävät laillista oikeuttaan työtaisteluun neuvottelujen vauhdittamiseksi tai tavoitteidensa saavuttamiseksi. Neuvottelijoina toimivat JUKOn toimiston neuvottelupäälliköt ja suurimpien liittojen edustajat.

Psykologiliiton neuvottelutavoitteet eri sektoreille ovat asettaneet edunvalvontaryhmät, joiden jäsenet ovat kyseisellä sektorilla työskenteleviä liiton jäseniä. Edunvalvontaryhmien puheenjohtajina toimivat liiton sektorivastaavat toimihenkilöt. Puheenjohtaja Jari Lipsanen ja järjestökoordinaattori Katja Vähäkangas vastaavat sote-sektorista, pääsihteeri Annamari Jokinen kaikista muista sektoreista.

Psykologien kannalta yksi keskeinen neuvottelutavoite uudella sote-sektorilla on yliopistokoulutettujen erityisasiantuntijoiden tehtävien vaativuuden ja kovan kysynnän noteeraaminen palkkausmääräyksissä entistä paremmin. Kaikilla sektoreilla Psykologiliitolle tärkeää on työhyvinvoinnin kehittäminen, nyt erityisesti etätyön olosuhteissa. Perhevapaat koskevat suurta osaa jäsenistöstä, joka on nuorta ja naisvaltaista, joten liitossa seurataan tarkkaan myös perhevapaalain uudistuksen vaikutuksia eri virka- ja työehtosopimuksiin. Neuvotteluissa on myös sektorikohtaisia tavoitteita, esimerkiksi SOTE-sopimuksen osalta työaikaan liittyvät tavoitteet, kuten joustava ruokailu työajalla ja matka-ajan korvaaminen kasvavilla työntekoalueilla ovat tärkeitä.

Kaikilla sektoreilla Psykologiliitolle tärkeää on työhyvinvoinnin kehittäminen

Psykologiliitonkin jäsenten etu tässä pitkästä aikaa ilmaantuneen inflaation tilanteessa ovat kaikilla sopimusaloilla mahdollisimman suuret yleiskorotukset, joita JUKO tavoittelee. Inflaatiokehitys saattaa luoda haastetta myös sopimuskauden pituuden määrittelyyn, kun hintojen nousuvauhtia on vaikea arvioida. Pitempi sopimuskausi voisi osaltaan tuoda lisäturvaa liikkeenluovutuksella valtiolta kuntiin vuonna 2024 siirtyville TE-toimistojen työntekijöille. Tästä Psykologiliitto on muistuttanut valtiosektorin pääneuvottelijoita.

Yhtenä rintamana vaativimmissa tehtävissä toimivien asialla

YTN:n sopimusaloilla uudet työehtosopimukset marraskuussa päättyneiden jatkoksi syntyivät vuodenvaihteessa pitkällisten neuvottelujen jälkeen. Kunnan, valtion ja kirkon sopimuskaudet päättyvät helmikuun loppuun, yliopistojen kuukautta myöhemmin. Valtion ja kirkon neuvottelupöydissä tahti tiivistynee helmikuun viimeisen viikon aikana neuvottelutulosten saavuttamiseksi. Kuntasektorin sote-sopimuksessa sen sijaan vääntö on vaikeampaa ja nähtäväksi jää, milloin tulosta olisi odotettavissa. Psykologiliiton sektorikohtaiset edunvalvontaryhmät ovat kokoustaneet ja todenneet tukevansa edelleen täysillä jukolaisia tavoitteita ja neuvottelijoidensa työtä.

Työmarkkinakierroksella Psykologiliiton tavoitteena on edistää psykologien ja myös muiden akavalaisten asiaa. Neuvottelujen vauhdittamiseksi saatetaan joskus tarvita työtaistelutoimia, jotka ovat perustuslaillinen oikeus, ja myös niissä Psykologiliitto on perinteisesti ollut aktiivinen ja luotettava kumppani.

JUKOssa neuvottelutuloksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä päättävät neuvottelukunnat, YTN:ssä hallitus. Ennen päätöksentekoa neuvottelutulosta käsitellään myös näiden järjestöjen jäsenliitoissa. Psykologiliitossa sopimusalojen lukuisuuden vuoksi tehtävä on delegoitu sektorikohtaisille edunvalvontaryhmille: kunnan ja hyvinvointialueiden, valtion, yliopistojen sekä yksityisen sektorin edunvalvontaryhmälle. Jos sopimusta ei voitaisi hyväksyä, sen hylkäämisestä ja mahdollisesta työtaisteluun osallistumisesta kuitenkin päättää Psykologiliiton hallitus.

Kun uudet virka- ja työehtosopimukset sitten neuvottelujen päätteeksi saadaan voimaan, on Psykologiliitto ollut siihen mennessä vahvassa roolissa monessa kohtaa niiden valmisteluissa.

Annamari Jokinen on Psykologiliiton pääsihteeri.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä