Siirry sisältöön

Psykologiliitto kannustaa huolehtimaan synnyttävien psykososiaalisesta tuesta

Psykologiliiton varhaisen kehityksen ja perhesuhteiden ammatillinen työryhmä on ottanut kantaa synnytykseen valmistautuvien tai synnyttäneiden perheiden tuen tarpeeseen. Työryhmässä mukana ovat psykologit Riikka AiroMarjo FlyktSanna IsosäviRiikka Korja (pj) ja Riikka Pyhälä-Neuvonen.

Työryhmä painottaa, että synnytykseen voi edelleen valmistautua levollisin mielin. 

– Tavallisesti vanhempien ja vauvan väliset kiintymyssuhteet kehittyvät hyvin kotiutumisen jälkeen silloinkin, kun toinen vanhempi ei ole ollut mukana synnytyssairaalassa. Vanhemman ja vauvan suhdetta voi edistää monin tavoin kotona, työryhmän puheenjohtaja Riikka Korja kertoo.

Osa synnyttäjistä ja puolisoista kokee huolta ja pelkoa. Erityisesti pelkoa voi herätä silloin, kun synnytykseen liittyy riskejä, tai kun vanhemmilla on ollut jo aiemmin elämässä turvattomia tai psyykkisesti raskaita kokemuksia. 

– Tutkimuksista tiedetään, että synnyttäjän kokemalla turvallisuudentunteella on vahva yhteys synnytyskokemuksen myönteisyyteen. Turvallisuudentunne syntyy luottamuksesta hyvään hoitoon sekä kokemuksesta, että tulee yksilönä ja perheenä huomioiduksi synnytyksessä, kertoo itsekin asiaa tutkinut psykologi Riikka Airo.

Matala kynnys psykologin palveluille ja etäyhteydet käyttöön

Jotkut vanhemmista tilanteen kuormittavuus voi altistaa erilaisille psyykkisille oireille, jotka voivat haitata myös varhaisen vuorovaikutuksen käynnistymistä. On tärkeää, että nämä perheet saavat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa riittävän psykososiaalisen tuen. 

Työryhmä muistuttaakin mahdollisuudesta käyttää psykologin asiantuntijapalveluita tarvittaessa, myös ostopalveluina.

– Varhaisen vuorovaikutuksen ammattilaisina voimme tarjota ammatillista tukea ja neuvoja synnytyssairaaloiden työntekijöille koronapandemian kriisivaiheen aikana, psykologi Riikka Airokertoo.

– Tärkeää on samanaikaisesti sekä auttaa synnyttäjiä sietämään rajoitusten tuomaa turvattomuutta että tukea henkilökuntaa mahdollistamaan vauvan turvallinen syntymä. Näihin tukirakenteisiin on juuri nyt erityisen perusteltua hyödyntää tavallista tiiviimmin olemassa olevaa psykologian, perinataalipsykiatrian ja varhaisen vuorovaikutuksen asiantuntemusta. Rohkaisemme kaikkia yhteistyöhön.

Myös synnytyspelkopoliklinikoilla on valmistauduttu kohtaamaan koronan takia ahdistuneita asiakkaita ja tarvittaessa ohjaamaan heitä perinataalipsykologien vastaanotoille.  Lisätukea tarvitsevien synnyttäjien kohdalla on jo aiemmin saatu hyviä kokemuksia lyhyistä fokusoiduista interventioista, joita voidaan toteuttaa tarvittaessa myös ostopalveluina. Tukea turvalliseen synnytyskokemukseen on tärkeää järjestää kaikille asianosaisille.

Työryhmä kannustaa perusterveydenhoitoa myös käyttämään etäyhteyksiä, jotta vauvaa odottavat perheet saavat riittävästi tukea synnytykseen valmentautumisessa, sairaalassaoloaikana ja varhaisen vuorovaikutuksen käynnistymisessä. Hyviä kokemuksia on jo ehtinyt kertyä perhe- ja synnytysvalmennusten järjestämisestä etäyhteyksillä.

Kannanotto (pdf)

Saatat olla kiinnostunut myös näistä