Siirry sisältöön

Pakolaisleirissä asuvat äidit ja nuoret saivat apua 
Psykologiliiton rahoittamassa hankkeessa

Kymmenien äitien arki El Bussin pakolaisleirissä, eteläisessä Libanonissa, sujuu huomattavasti aiempaa paremmin. Äidit oppivat hiljattain stressin lievittämistä, omien lastensa haasteiden ymmärtämistä ja lapsen kehityksen huomaamista ja siitä iloitsemista, myönteisyyden kokemista muutenkin sekä rajojen asettamista ja vastuiden jakamista perheissään. 

Äidit osallistuivat Libanonin palestiinalaisleireissä toimivan Beit Atfal Assumoud (BAS) -järjestön vanhemmuustaitoja tukevaan hankkeeseen, jonka rahoitti Suomen Psykologiliitto. Hankkeessa BAS:in sosiaalityöntekijät järjestivät äitiryhmille tietoiskuja, tekemistä ja tapaamisia. Mukana oli äitejä, joiden lapsilla on erityisiä haasteita, kuten oppimisvaikeuksia.

Yhteistä aikaa ja vertaistukea

Yksi hankkeessa työskennelleistä sosiaalityöntekijöistä on Katia Barakat. Hän on nyt BAS:in El Bussin sosiaalikeskuksen johtaja, mutta työskenteli sosiaalityöntekijänä Vanhemmuuden tuki -hankkeessa ensimmäiset viisi kuukautta.

– Olen onnellinen, että olin sosiaalityöntekijä tässä projektissa. Sain olla lähellä ihmisiä ja kuulla heitä, Barakat sanoo. Hän luonnehtii, miten äitejä tuettiin tulemaan paremmin toimeen lastensa kanssa ja miten äitien ja lasten suhdetta vahvistettiin. Tapaamisissa puhuttiin esimerkiksi siitä, että jokaiseen päivään kannattaa järjestää ainakin lyhyen aikaa leikkiä tai muuta yhteistä tekemistä. 

Hankkeessa haluttiin vahvistaa äitien suhdetta toisiin äiteihin ja tarjota vertaistukea. Esimerkiksi äidit, joiden lapsilla on oppimisvaikeuksia, tapasivat toisiaan. Silloin keskusteltiin, mitä oppimisvaikeudet ovat ja harjoiteltiin taitoja lapsen oppimisen edistämiseksi kotona. Puhuttiin siitäkin, miten lapsen asioita kannattaa järjestää opettajan kanssa.

El Bussin pakolaisleiri Libanonissa

Psykologit auttavat aina

Sosiaalityöntekijöiden kotikäynnit olivat olennainen osa hanketta. Joskus äiti halusi vain puhua – oli tarve, että joku kuuntelee. Tapaamisella ei aina tarvinnut olla muuta tavoitetta. 

BAS:in El Bussin sosiaalikeskuksen yhteydessä toimii järjestön perheneuvola, Family Guidance Center. Siellä on töissä kaksi psykologia. Heillä oli tärkeä rooli vanhemmuustaitoja edistävässä hankkeessa: aina tarvittaessa sosiaalityöntekijä keskusteli perheestä psykologin kanssa ja sai neuvoja perheeseen vietäväksi.

Esimerkiksi silloin, jos äiti oli masentunut, sosiaalityöntekijä saattoi vain kuunnella häntä. Jälkeenpäin hän kertoi tilanteesta psykologille ja sai neuvoja äidin tukemiseksi. BAS-järjestössä suunnitelma siitä, miten kunkin perheen tilanteeseen tartutaan, tehdään aina yhteistyössä ammattilaisten kesken. Välillä perheen vanhempi, lapsi tai molemmat käyvät tapaamassa psykologia perheneuvolassa.

Merkittävää tukea Suomesta

Suomen Psykologiliiton rahoittama hanke kesti kymmenen kuukautta ja tuli päätökseen elokuun 2023 lopussa. Hankkeessa äidit saivat vastaavaa tukea Beddawin pakolaisleirissä Pohjois-Libanonissa. 

Suomalaisjärjestön psykologit ovat auttaneet Libanonin palestiinalaisleireissä tehtävässä sosiaalityössä vuodesta 1984 alkaen ja mielenterveystyössä vuodesta 1997 alkaen. 

Vanhemmuuden tuki -hankkeen suunnitteli PSV:ssä toimiva psykologi Sirkku Kivistö BAS:in mielenterveysohjelmaa koordinoivan Khawla Khalafin kanssa. Hanke on osa tukea, jota Psykologien Sosiaalinen Vastuu (PSV) -järjestö antaa BAS:in mielenterveystyölle.

Nykyisin BAS:illa on kymmenen sosiaalikeskusta ja viisi perheneuvolaa. PSV tukee kahta perheneuvolaa. El Bussin perheneuvolan kanssa yhteistyö alkoi vuonna 2007, ja tuki on aina ollut rahallista ja ammatillista. Rahoituksen Psykologiliitolta BAS:ille haki Psykologien Sosiaalinen Vastuu -järjestö. Rahasta suurin osa käytettiin sosiaalityöntekijöiden palkkoihin. Ennen PSV sai ulkoministeriöstä kehitysyhteistyöavustusta perheneuvolatyön kehittämiseen, mutta nykyään työtä rahoitetaan keräyksillä. Myös osa Psykologiliiton paikallisyhdistyksistä on avustanut PSV:n Libanonin työssä.

Stressinlievitystä köyhyyden keskellä

BAS:in El Bussin perheneuvola palvelee myös läheisissä leireissä ja niiden ympäristössä asuvia. Kun Katia Barakat työskenteli vanhemmuustaitoja edistävässä hankkeessa, hän auttoi noin kahtakymmentä perhettä. Kohderyhmään kuuluivat myös nuoret. He pääsivät pohtimaan sosiaalityöntekijöiden kanssa muun muassa tulevaisuuden suunnitelmia. Jos rento yhdessäolo tuntui tärkeimmältä, tehtiin vaikkapa retki. Osa halusi keskustella ongelmista perheessään ja saada niihin apua. 

Myös nuoret tarvitsevat taitoja stressin lievittämiseen. BAS:in sosiaalityöntekijä Siham Hamid sanoo opettaneensa stressinhallintataitoja työyhteisönsä jäsenille ja opettavansa niitä muillekin pakolaisleirissä. Hamid oppi stressinhallintaa ja stressinhallinnan opettamista PSV:ssä toimivalta psykologi Nina Lyytiseltä

Libanonin talousromahdus on lisännyt huolia palestiinalaisperheissä. 
– Vanhemmat tuntevat olonsa avuttomiksi miettiessään, miten turvata lastensa perustarpeet. Kun miehillä ei ole töitä ja tekemistä, tulee riitoja. Se vaikuttaa kaikkiin perheenjäseniin, Hamid kertoo.

SihamHamid ja Katia Barakat. näkevät perheissä muutosta myös parempaan. Vanhemmuuden tuki -hankkeen ansiosta tapahtuneet käänteet ovat merkittäviä.

– Jossain perheissä kaikki muuttui. Aiemmin äiti huusi lapsilleen, mutta ollakseen lähempänä lapsiaan, alkoi keskustella heidän kanssaan.Positiivisten vaikutusten tähden hankkeelle toivotaan jatkoa.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä