Siirry sisältöön

Oulu hakee psykologian koulutusta – saadaanko näin psykologeja pohjoiseen?

Oulun yliopisto tekee opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotuksen psykologian koulutusvastuusta voidakseen alkaa kouluttaa psykologian kandidaatteja ja maistereita. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa voi jo nyt opiskella psykologian perus- ja aineopintoja.
Yliopiston mukaan Pohjois-Suomessa on krooninen työvoimavajaus perinteisissä psykologitehtävissä esimerkiksi Oulun kaupungissa, ja psykologien eläkepoistuma pahentaa pulaa tulevaisuudessa. Yliopisto kertoo, että sieltä valmistuvista 64 prosenttia sijoittuu työhön Pohjois-Suomeen.

Miten taataan psykologien jääminen pohjoiseen?

Psykologiliiton puheenjohtajan Annarilla Ahtolan mukaan paikallinen koulutus ei takaa, että valmistuneet jäisivät alueelle töihin. Psykonet-koulutusverkoston tuore puheenjohtaja, Itä-Suomen yliopiston psykologian professori Marianna Virtanen jakaa saman huolen.

– Psykologia kuuluu niihin aineisiin, joiden opiskelijoista esimerkiksi meillä Itä-Suomen yliopistossa jo nyt noin kolmasosa tulee Uudeltamaalta. On haastavaa keksiä keinoja, joilla taattaisiin, että suurin osa jää tälle alueelle myös opintojen jälkeen, Virtanen toteaa.

Psykonet-verkosto on psykologian koulutusalalla toimiva yliopistoverkosto, jonka muodostavat Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistojen sekä Åbo Akademin psykologian laitokset ja oppiaineet. Psykologian tutkintoja voi siis tällä hetkellä suorittaa näissä kuudessa korkeakoulussa.
Verkosto on toiminut koulutusalan katto-organisaationa jo 30 vuotta. Uudelle puheenjohtajalle tieto Oulun koulutushakemuksesta on tuore uutinen. Hän näkee siinä kuitenkin monia mielenkiintoisia puolia.
– Toki lähtökohtana on oltava, että sosiaali- ja terveyspalveluja tarjotaan koko maassa tasavertaisesti kaikille. Huoli siitä on varmasti yhteinen, miten takaamme palvelujen toteutumisen koko maassa. Seuraamme avoimin mielin Oulun hakemuksen edistymistä, verkoston puheenjohtaja Virtanen sanoo.

Harjoittelupaikoista on pulaa jo nyt

Psykologiliiton mukaan tarvetta koulutuspaikkojen lisäämiseen ei tällä hetkellä ole. Eläkkeelle jääminen huomioiden joka vuosi tulee työmarkkinoille yli sata uutta psykologia. Ala on erittäin suosittu, ja sisään pääsee alle viisi prosenttia hakijoista.
– Jo muutama vuosi sitten aloituspaikkoja on lisätty merkittävästi, ja tämä alkaa vasta näkyä valmistuneiden psykologien määrässä. Hienoa tässä on kuitenkin se, että psykologia alana ja ammattina kiinnostaa ja sen tarve ja merkitys tiedostetaan, puheenjohtaja Annarilla Ahtola muistuttaa.
Hänen mukaansa uusi hallitusohjelma sisältää paljon tärkeitä kirjauksia liittyen muun muassa opiskeluhuollon ja perusterveydenhuollon psykologityöhön.
– Jos nämä kirjaukset päätyvät lainsäädäntöön asti, koulutuspaikkojen lisäämisestä keskustelu on ajankohtaista.
Ahtolan mukaan muutaman vuoden takainen psykologian aloituspaikkojen lisäys on johtanut harjoittelupaikkojen puutteeseen ja viivyttänyt opiskelijoiden valmistumista.
– Tilannetta yritetään nyt kohentaa muun muassa uuden harjoittelutietokannan avulla. Joka tapauksessa valtionhallinnon tulisikin ottaa myös psykologian opintojen pakollisesta harjoittelusta taloudellista vastuuta.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä