Siirry sisältöön

NPV: Pienistä säikeistä isoksi verkostoksi

NPV on suhteellisen lyhyessä ajassa kulkenut pitkän matkan epävirallisesta vapaa-ajanvietosta ja verkostoitumisesta yhdeksi Psykologiliiton alaiseksi toimijaksi. Alkuperäiset tavoitteet ovat säilyneet: matalan kynnyksen vertaistuen tarjoaminen, muihin nuoriin psykologeihin tutustuminen ja hauskanpito. 

Näiden rinnalle on kuitenkin noussut muitakin tavoitteita, kuten nuoria psykologeja koskettavien erityiskysymysten pinnalle nostaminen, työuran alkua tukevien ja koulutuksellisten tapahtumien järjestäminen ja moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen. Tavoitteena on ollut myös tehdä Psykologiliiton toimintaa helpommin lähestyttäväksi ja tutustuttaa nuoria psykologeja edunvalvonnallisiin kysymyksiin.

NPV:n johtoryhmä on Liiton hallituksen alainen työryhmä, jossa on enintään seitsemän jäsentä ja siihen on vuosittain haku syksyisin. Johtoryhmään voivat hakea kaikki alle kahdeksan vuotta sitten valmistuneet psykologit. Johtoryhmä järjestää valtakunnallisia tapahtumia, hallinnoi NPV:n Facebook-ryhmää ja pitää yhteyksiä yllä oman ammattikunnan verkostoihin. Johtoryhmän jäsenet pyörittävät toimintaa vapaa-ajallaan vapaaehtoisesti, mikä huomioidaan tapahtumien määrässä ja niiden järjestämisen vaativuustasossa.  

Verkosto syntyi vertaistuen tarpeesta

NPV syntyi vuoden 2010 tietämillä, ja aluksi toiminta oli hyvin Helsinki-keskeistä. Nyt paikallisryhmiä on jo jokaisessa isommassa kaupungissa. Vuosi 2017 oli käänteentekevä, koska NPV:n johtoryhmä sai ensimmäistä kertaa käyttöönsä virallisen vuosibudjetin Psykologiliitolta. NPV:llä on liiton toimistossa oma yhteyshenkilö.

Valtakunnallisia NPV:n vakiotapahtumia ovat Kesäpiknik, pikkujoulut ja joka toinen vuosi järjestettävät Nuori Psykologi -päivät. Facebook-ryhmässä on n. 2700 jäsentä ja siellä käydään aktiivista keskustelua ammattiin liittyvistä aiheista. Yhteistyötä tehtiin aluksi Nuorten lääkärien yhdistyksen sekä senioripsykologien kanssa, ja sittemmin mukaan on kutsuttu nuoria ekonomeja, juristeja, puheterapeutteja ja farmaseutteja.

Arvokasta tietoa jäsenkyselystä

Toiminnan kehittämiseksi tehtiin jäsenkysely syksyllä 2019. Vastauksia saatiin 172. Vastaajista joka kolmas oli osallistunut yhteen tai useampaan valtakunnalliseen tapahtumaan kahden vuoden sisällä. Neljännes oli osallistunut paikallisiin tapahtumiin. Valtakunnallisissa tapahtumissa suurinta osaa olivat houkutelleet koulutuksellinen sisältö ja seuraavaksi eniten verkostoituminen. Myös edunvalvonnallisen koulutus, virkistyksellinen sisältö ja vertaistuen mahdollisuus kiinnostivat. 

Avoimissa vastauksissa toivottiin eri sovellusaloille suunnattua koulutusta, sekä liikunta- ja kulttuuritapahtumia. Rento yhdessäolo, paikalliset afterworkit ja esimerkiksi lautapelien pelaaminen kiinnostivat monia.

Valtakunnallinen toiminta on suoraan Liiton alaisuudessa toimivan johtoryhmän suunnittelemaa ja toteuttamaa toimintaa, johon ovat alueesta riippumatta kaikki tervetulleita. Tapahtumat on suunnattu ensisijaisesti alle 8 vuotta sitten valmistuneille psykologeille ja loppuvaiheen opiskelijoille. 

Kyselystä kävi ilmi, että puolelle vastaajista NPV:n toiminta tarkoittaa paljolti Facebook-ryhmää, joka on monelle tärkeä ammatillisen tuen lähde.

NPV haluaa vastata nuorten psykologien koulutukselliseen tarpeeseen sekä verkostoitumisen toiveeseen. Jatkossa johtoryhmä panostaa selkeään tiedottamiseen ja toiminnan esittelyyn. Tavoite on myös madaltaa nuorten psykologien kynnystä lähteä Liiton toimintaan mukaan. Lähitapahtumien rinnalle kehitetään virtuaalitapahtumia – elokuussa pidettiin jo perinteinen Pizzaa, punkkua ja puheenvuoroja -tapahtuma ensimmäistä kertaa verkossa aiheella psykologit ja some, mikä sai erittäin hyvän vastaanoton osallistuneilta. Näiden ja muiden tapahtumien osalta kannattaa siis aktiivisesti seurata NPV:n Facebook-ryhmää sekä sähköpostia. 

Koronasta aiheutuvan epävarman tilanteen vuoksi syksylle suunnitellut yhteistapahtumat senioripsykologien sekä nuorten akateemisten kanssa siirrettiin ensi vuodelle. 

Teksti on julkaistu Psykologi-lehdessä 3/2020.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä