Siirry sisältöön

Näin korona näkyy psykologin työssä – lähetä meille kysymyksesi

Etäyhteydet ovat nyt yhä useamman psykologin huulilla. Kun koronaepidemia estää tapaamiset, on mietittävä muita keinoja. Osalle psykologeista etäteknologiat ovat tuttuja ennestään, suuri osa opettelee niitä nyt ensimmäistä kertaa. Niihin kaivataankin selkeitä ohjeistuksia. Psykologiliitto on juuri antanut omat, perusteelliset etäteknologiasuosituksensa.

Monen psykologin päällimmäinen huoli liittyy siihen, että asiakkaat voivat jäädä poikkeustilanteen vuoksi ilman palvelua tai etäyhteyden varaan. Osalla psykologi-yrittäjistä on edessä liiketoimintavaikeuksia siksi, että asiakkaat peruvat aikojaan ja luennot ja esiintymiset peruuntuvat.

Kela-korvattujen kuntoutusterapioiden toteuttamiseen tulee isoja muutoksia koronaan liittyvien varotoimien vuoksi.  Kela on antanut tilanteista tarkemmat ohjeet.

Puolet yrittäjän töistä hävisi kerralla

Korona pyyhkäisi kriisipsykologi, yrittäjä Eija Palosaaren töistä kerralla puolet pois.

– Koulutan ja vedän paljon työnohjauksia, ja ne kaikki peruuntuivat. Tiukat kokoontumis- ja liikkumisrajoitukset jättävät jälkensä. Pitkiä yksilöterapioita olen tehnyt nyt koko ajan, ja pystyn hoitamaan ne myös tietosuojatun etäteknologian avulla, Palosaari kertoo.

Hänen viestinsä yrittäjille on, että töiden vähentyessä kannattaa mahdollisuuksien mukaan vetää henkeä.

– Aiemmat kriisit ovat osoittaneet, että kun kriisi laukeaa ja alkaa nousu, osa ihmisistä nousee ja osa ei. Avun ja tuen tarve lisääntyy silloin selvästi. Nyt psykologien on tärkeää pitää huolta omista voimavaroistaan, sillä tästä tulee meidän ammattikunnallemme pitkäkestoinen ylimääräinen ponnistus. Jos väsytämme itsemme heti alkumetreillä, emme jaksa niin hyvin syksyllä, kun palvelujen tarve lisääntyy, Palosaari toteaa.

Hän pitää tärkeänä myös psykologien asiantuntijaroolia esimerkiksi mediassa. Psykologi on ihmisen mielen ja käyttäytymisen asiantuntija, jonka tärkein resurssi on vahva osaaminen ja kriittinen asiantuntijuus. Siinä yhdistyvät tieteellinen ajattelu ja tutkimusosaaminen, psykometriikan tuntemus, kliininen kokemus, ihmisen kehityksen ja käyttäytymisen teoreettinen tuntemus sekä ymmärrys erilaisista sosiaalisista vuorovaikutusprosesseista.

– Itse haluan antaa viesteissäni toivoa. Poikkeusoloilla on aikansa, ja me selviämme tästäkin ajasta. Jokaiselle on mietittävä siihen omat keinonsa. Yksi tärkeä asia on tehdä mielessään selkeä päiväjärjestys, jossa on oma, rajattu ikkunansa uutisten seuraamiselle. Kun tarkistaa koronafaktat pari kertaa päivässä, voi keskittyä muun ajan muihin asioihin. Selkeä huoli-ikkuna antaa luvan murehtia päivittäin kunnolla ja päästää sen jälkeen irti.

Perheneuvola lisää puhelinneuvontaa

Hämeenlinnan perheneuvolan johtava psykologi Sirpa Seppänen kertoo, että kaikki mahdolliset asiakastapaamiset hoidetaan nyt etäyhteydellä. Juuri tänään työntekijät ovat saaneet koulutusta ja tunnukset järjestelmään, jota ei ole koskaan aiemmin käytetty. Lisäksi puhelinneuvontaa lisätään.

– Olemme aivan uusien työkäytäntöjen edessä, ja opettelemme niitä nyt yhdessä.

Perheneuvola ei ota vastaan ketään, jolla on vähänkin yskä tai nuha. Osa asiakkaista myös peruu itse aikansa.
– Osa työntekijöistämme on kotikaranteenissa esimerkiksi ulkomaanmatkojen takia. Käytännössä asiakkaamme joko saavat nyt entistä niukemman vuorovaikutuksen varassa toimivaa hoitoa, jäävät joksikin aikaa ilman hoitoa tai odottamaan jonoon poikkeustilan jälkeistä aikaa, Seppänen toteaa. Todella monien aika lykkääntyy ja pitkät jonot kasvavat entisestään, Seppänen sanoo.

Lisäksi koko Hämeenlinnan kaupungissa on peruttu kaikki lasten ryhmätoiminta. Seppäsen mukaan aika näyttää, miten perheiden tilanteet kärjistyvät, kun perheet ovat ympäri vuorokauden neljän seinän sisällä.

– Osalla perheen yhteisen ajan lisääntyminen saattaa myös lisätä yhteenkuuluvuutta.

Koulupsykologi kirjoitti kirjeen koteihin

Tuija Kilpeläinen työskentelee Jyväskylän normaalikoulussa ala- ja yläkoulun sekä lukion koulupsykologina. Lukio siirtyi maanantaina etäopiskeluun, ja nyt siihen siirrytään keskiviikosta alkaen myös ala- ja yläkoulussa.

– Pidin juuri yhden koululaisen vanhempien kanssa palautepalaverin puhelimitse kaiuttimen kautta. Yhden alakoululaisten tutkimusten piti alkaa tällä viikolla. En kuitenkaan aloita niitä, koska tutkimukset jäisivät viikkokausiksi kesken, Kilpeläinen sanoo.
Nyt hän pitää yhteyttä vanhempiin ja oppilaisiin Wilman kautta ja puhelimitse. Kun lukiolaiset maanantaina siirtyivät etäopiskeluun, Kilpeläinen kirjoitti heille ja kotiväelle Wilma-kirjeen.

– Yksinäisyys ja turvattomuuden tunne ovat suurimmat huolet tällä hetkellä. Moni miettii, miten pärjää etäopiskelussa ja miten asiat järjestyvät. Poikkeusoloissa pärjäämiseen on nyt satsattava. Meidän on tuettava opiskelijoiden kotona olemista ja jaksamista. Viestini on myös, että kukaan ei jäisi tämän takia ilman psykologipalveluja. Ainakin puhelimitse on mahdollista pitää yhteyttä.

Kilpeläinen kirjoitti, että huoliin taipuvaisten on hyvä välttää someryhmiä ja jatkuvaa uutisseurantaa sekä keskittyä normaaliin arkeen ja opiskeluun. Hän korosti, että nyt on mahdollista löytää elämään myös uutta.

– Jokainen opiskelija ja perhe joutuu nyt kantamaan vastuuta aiempaa enemmän. On vastattava itse paitsi opiskeluvelvollisuuksien täyttämisestä myös arjen perusrutiinien säilymisestä: syötävä, liikuttava ja huolehdittava, että vuorokausirytmi ei mene raiteiltaan. Nyt on mahdollisuus löytää paljon uutta niin läheisten kanssa olemiseen kuin opiskelutapoihinkin. Liitin kirjeeseeni myös useita yhteystietoja, joista saa halutessaan apua mihin vuorokaudenaikaan tahansa, Kilpeläinen sanoo.

Lasten terapioiden jatkuminen halutaan turvata

Turkulainen lasten- ja nuorisopsykoterapeutti, psykologi Desirée Sjöblom kertoo psykoterapeuttien tekevän nyt kaikkensa, että lasten ja nuorten terapioiden jatkuvuus taataan. Lapsille voi Kelan ohjeistuksen mukaan tarjota myös etäkuntoutusta, jos läsnä on vanhempi tai muu turvallinen aikuinen.
– Sovimme nyt yksitellen vanhempien kanssa siitä, mikä on kullekin lapselle parasta. Osan kanssa varmasti sujuu etäterapia, ja itse olen parhaillaan hankkimassa teknologiaa, jonka avulla se onnistuisi. Tämäkin on mietittävä yksilökohtaisesti, koska lasten ongelmat ovat hyvin erilaisia. Suurimmalle osalle omista asiakkaistani etäkuntoutus ei mielestäni sovi, Sjöblom kertoo.

Tapaamisia taas rajoittaa se, että lapsi, hänen perheenjäsenensä tai terapeutti itse ei saa olla vähänkään flunssainen. Siinä tapauksessa vastaanotto on peruttava. Sjöblomin oma työtilanne muuttuikin tällä viikolla, kun omat flunssaoireet pakottivat perumaan kaikki asiakaskäynnit.
– Huolehdimme nyt myös hygieniasta hyvin. Siivousta on tehostettu ja desinfiointeja lisätty. Lapset pesevät kädet aina tullessaan ja terapiatunnin aikana tarvittaessa, Sjöblom kertoo.

Hänelle itselleen juuri nyt vaikein kysymys on se, milloin hän on riittävän terve aloittamaan työnteon.

Ilmassa on monta kysymysmerkkiä

Jyväskylässä opiskeluhuollon psykologina sosiaali- ja terveysalalla työskentelevä Heini Salo siirtyi maanantaina kotitoimistolle ja piti sieltä yhteyttä ammatillisiin opiskelijoihin.

– Saimme sunnuntaina viestin, että Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia keskeyttää lähiopetuksen maanantaina ja korvaavia etäopiskelun ja -ohjauksen mahdollisuuksia ryhdytään järjestämään, Salo kertoo.
Psykologit ovat jo saaneet etävastaanotto-ohjeet. He kuitenkin odottavat yhä tarkempia ohjeita siitä, jatkuvatko yksilötapaamiset lähi- vai etäkontakteina.

– Olen hoitanut koko päivän asiakassuhteita puhelimitse. Tärkeintä on, että opiskelijat tietävät, että he voivat olla meihin psykologeihin milloin tahansa yhteydessä puhelimitse, Salo toteaa.

Tämän hetken ohjeistuksen mukaan Gradiassa ei suositella monialaisten verkostotapaamisten toteuttamista kasvokkain. Yksilöasiakastyötä psykologi voisi halutessaan vielä jatkaa, mutta Salo päätyi riskien minimoimiseksi etätyöhön.

– Ilmassa on paljon epätietoisuutta, mikä on näin uudessa tilanteessa ymmärrettävää. Työntekijät voivat toistaiseksi käyttää omaa harkintaansa eli jokainen on toiminut tavallaan. Yhdenkään opiskelijan aika ei ole jäänyt käyttämättä, ja puhelintapaamisemme ovat sujuneet hyvin. Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden elämään tämä vaikuttaa eniten, sillä heille ei nyt järjestetä esimerkiksi erityisopetuksen pienryhmätoimintaa.

Salon mukaan psykologit kaipaavat nyt ennen kaikkea selkeitä ohjeita opiskeluhuollon palvelujen toteuttamisesta.

Mikä askarruttaa nyt eniten – kysy meiltä!

Psykologiliitto kokoaa verkkosivulleen kysymyksiä, jotka askarruttavat nyt eniten psykologeja. Etsimme kysymyksiin vastaukset. Otamme kysymyksiä vastaan alla olevassa numerossa ja osoitteissa.

  • Työsuhdeneuvonnan puhelinnumero 09 6122 9125 palvelee joka arkipäivänä klo 12.30–16.
  • Ammatillinen neuvonta: ammattineuvonta@psyli.fi
  • Ammatinharjoittajien ja yrittäjien neuvonta: yrittajaneuvonta@psyli.fi
  • Opiskelijaneuvonta: opiskelijaneuvonta@psyli.fi
  • Työ- ja virkasuhdeasiat: tyosuhdeneuvonta@psyli.fi
  • Jäsenyhdistysten neuvonta: annamari.jokinen@psyli.fi

Lue lisää

Maan hallituksen linjaamat poikkeusolojen toimet
THL:n ohjeet
Kelan ohjeet tartuntatautipäivärahasta
Kelan ohjeet kuntoutuspalveluista
Psykologiliiton etäteknologiaohjeista

Saatat olla kiinnostunut myös näistä