Siirry sisältöön

Mieppi tuo psykologit terveysasemalle

Mieppi-pilotti on iso edistysaskel järjestelmän suurimman valuvian paikkaamisessa: Tällä hetkellä psykologit puuttuvat Helsingin kaupungin perusterveydenhuollosta, jossa asiakkaille annetaan ensi vaiheen mielenterveyshoitoa. Nyt Helsingin Myllypuron Mieppi-palveluun pestatut kaksi psykologia ovat ensimmäiset kaupungin perusterveydenhuoltoon palkatut. Helsingin kaikki muut aikuisten psykologit ovat erikoissairaanhoidon palkkalistoilla.
Helsingin kaupungin psykiatria- ja päihdepalveluiden ensilinjan palveluiden johtava psykologi Marko Salmenkivi on ollut Mieppi-pilotin suunnittelussa mukana alusta lähtien.

– Psykologien resursseja on käytettävä jatkossa viisaasti, jotta pilottimme onnistuu. On realismia, että edelleenkään kaikki eivät tietenkään yhtäkkiä saa riittävästi psykologin palveluja. Hoidon tarpeen arviointi on yksi tärkeimmistä psykologin tehtävistä, Salmenkivi toteaa.
Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksessa tarjotaan keskusteluaikoja maksutta ja ilman lähetettä. Mieppi-keskuksessa työskentelee kaksi psykologia ja neljä sairaanhoitajaa. Uusi palvelu on herättänyt suurta kiinnostusta jo ennen avautumistaan, mikä kertoo tämän kaltaisen matalan kynnyksen lähipalvelun tarpeesta.

Psykologit terveys- ja hyvinvointikeskuksiin

Psykologiliitto kannattaa Myllypuron kokeilun kaltaisen toiminnan pikaista käyttöönottoa muuallakin. Kun henkilö saa mielenterveyden ongelmiin asiantuntevan ensiavun lähellä ja viipymättä, akuutti paha olo tulee kuulluksi ja henkilö voidaan ohjata mahdolliseen jatkohoitoon hänelle sopivan palvelun pariin. Usein pienet pulmat lievittyvät jo muutamalla keskustelulla psykologin kanssa.
– Myllypuron kokeilussa otetaan askel juuri oikeaan suuntaan. Psykologiliitto on jo pitkään painottanut psykologipalveluiden tuomista ihmisten lähelle terveysasemalle, sanoo Psykologiliiton puheenjohtaja Annarilla Ahtola.
Nopea matalan kynnyksen pääsy tarpeenmukaiseen psykososiaaliseen hoitoon – eli myös psykologin puheille – on tärkeää toteuttaa hoitotakuun kautta. Psykologi on koulutettu juuri hyvinvoinnin tukemiseen ja psyykkisen voinnin tarpeen arviointiin. Usein pienten ongelmien paheneminen voitaisiin välttää, kun henkilö saa nopeasti asiantuntijan avun lähellä, esimerkiksi omassa terveyskeskuksessa.
– Psykologin asiantuntemuksen pitää olla kaikissa terveyskeskuksissa lähellä ja helposti saatavilla. Hoitotakuun on taattava Suomen kaikille terveysasemille kunnollinen psykososiaalinen hoito eli moniammatilliset tiimit psykologeineen. On myös erittäin hyvä, että Myllypuron mallissa on huomioitu psyykkisen voinnin ja hoidon tarpeen arvion tärkeys ja psykologin osaaminen siinä, Ahtola kehuu.

Matala kynnys ilman lähetettä

Mieppi-kokeilu perustuu siihen, että asiakas tulee sinne omasta aloitteestaan, ei lähetteellä. Lääkärin vastaanottoa ei ole, eikä siellä voi uusia reseptejä eikä saada sairauslomia. Psykologin tehtävä on antaa keskusteluapua ja samalla arvioida mahdollinen jatkohoidon tarve. Lyhyet psykososiaaliset interventiot ovat Marko Salmenkiven mukaan palvelun ytimessä.
– Mieppi tarjoaa ennaltaehkäisevää ja varhaisvaiheen tukea. Silloin, kun ihminen ei oikein vielä osaa itsekään sanoa, millaista apua hän tarvitsisi mielenterveyden ongelmiin, Mieppi on oikea osoite. Totta kai osa kävijöistä tarvitsee myös jatkohoitoa ja lääkäriä, Salmenkivi sanoo.
Myllypuron kokemusten perusteella tavoitteena on saada laajentaa mielenterveyden palvelupisteet muuallekin Helsinkiin. Johtava psykologi Marko Salmenkivi näkee tärkeänä avun saamisen ensisijaisesti perusterveydenhuollossa.
– Käytännössä kaikille pienille terveysasemille tuskin jatkossakaan saadaan omaa psykologia, mutta isommissa terveys- ja hyvinvointikeskuksissa keskitetyt perusterveydenhuollon psykologipalvelut olisivat erittäin tarpeellisia. Ensi vuoden aikana arvioimme toiminnan onnistumista ja teemme ehdotuksen jatkosta. Toiminnan mahdollinen laajeneminen on myös poliittisten päättäjien käsissä, Salmenkivi toteaa.

Hoitotarpeen arviointi olennaista

Alustavasti on myös suunniteltu, että jatkossa Helsingin terveysasemilta voitaisiin psykologin arviokäynnin jälkeen hankkia asiakkaille myös lyhytpsykoterapioita ostopalveluna psykoterapeuteilta. Salmenkiven mukaan tämä olisi tärkeimpiä uudistuksia, joita perusterveydenhuollossa kannattaa seuraavaksi tehdä.
– On tärkeää muistaa, että mikään hoitomuoto ei ole automaatti, joka sopii kaikille – ei myöskään lyhytpsykoterapia. Se tarvitaan kuitenkin vaihtoehdoksi, koska nyt palvelumuodoissa on iso aukko psykososiaalisten interventioiden ja esimerkiksi Kelan korvaaman kuntoutuspsykoterapian välissä. Psykologin ammattitaitoa tarvitaan myös arvioimaan, kuka hyötyy mistäkin hoidosta.

Mieppi-palvelu avataan Helsingin Myllypurossa maanantaina 11.11.2019

Saatat olla kiinnostunut myös näistä