Siirry sisältöön

Liiton tehotrio

Työrukkanen. Linjaaja. Tsemppaaja. Tätä kaikkea ovat Psykologiliiton puheenjohtaja Annarilla Ahtola, pääsihteeri Annamari Jokinen ja ammattiasioista vastaava psykologi Vera Gergov, yhdessä ja erikseen. He vastaavat liiton jäsenten ja päättäjien tuella edunvalvonnasta – siis mistä?

Toimiston edunvalvontakolmikon vastuulla on, että viesti psykologien näkemyksistä ja psykologian hyödyntämismahdollisuuksista menee perille neuvottelukumppaneille ja valtakunnan vaikuttajille: kuntapäättäjille, kansanedustajille, ministereille, virkamiehille ja kaikille sidosryhmille. Siksi myös yhteys jäseniin ja liiton aktiiveihin on jatkuvaa.

”Työmme johtotähtenä on lisätä psykologien ja psykologian vaikuttavuutta yhteiskunnassa ja palvelujärjestelmässä sille kuuluvalle tasolle. Tämä tuottaisi parempaa hyvinvointia koko Suomeen. Lisäksi psykologien palkan pitää työpaikasta riippumatta vastata tehtävän vaativuuden edellyttämää tasoa.”

Monen portaan vaikuttamista

 Edunvalvontahyrrä pyörii vauhdikkaasti, ja päivät täyttyvät tapaamisista, jäsenten neuvonnasta, lobbaamisesta, kokouspöydissä istumisesta.

”Me valvomme etuja valtakunnallisesti, jotta kaikki jäsenemme saavat hyvän pohjan valvoa etuja omassa roolissaan. Jokainen psykologi ilmentää työssään yhteistä asiaamme kaikella, mitä hän tekee tai jättää tekemättä. Tämä on tärkeää arjen edunvalvontaa”, kolmikko korostaa.

 Liiton edunvalvonta on sekä taloudellista että ammatillista. Psykologeja työskentelee laajasti eri sovellusaloilla. Jäseniä kuuluu niin kunta-alan ja valtion kuin yksityisen alan, kirkon ja yliopistojenkin sopimuksen piiriin ja osa on ammatinharjoittajia, joten edunvalvontajärjestelmä on monimuotoinen.

”Liittomme on neuvottelujärjestö JUKOn ja YTN:n jäsen, ja hoidamme edunvalvontaa niiden kautta. JUKOssa meillä on edustus akavalaisten ammattiliittojen yhteenliittymän, Vakavan, kautta. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön kanssa taas neuvottelemme suoraan palkoista ja työehdoista”,  Annarilla kertoo.

Liiton toimistossa hän on 11 hengen esimies ja noin 7 500 jäsenen yhteisössä se henkilö, jolla on kokonaisvastuu toiminnoista.

Ketjun kaikki lenkit tarvitaan

Annamari korostaa, että tässä työssä ei kukaan onnistu yksin.

”Toimimme ketjuna, jossa jokainen lenkki vaikuttaa kokonaisuuteen. Tärkeä edunvalvontaketjun osa ovat luottamusmiehet. Jäsenten vastuu näkyy esimerkiksi niin, että jokainen hyväksytty liian matala palkkatarjous heikentää koko psykologikunnan palkkatilannetta – ja kaikilla saaduilla korotuksilla on myös laajempi positiivinen vaikutus”, Annamari kuvailee.

Ammattiasioista vastaava psykologi Vera Gergov luotsaa liiton ammatillista edunvalvontaa.

 ”Juuri nyt edistän työssäni kaikin voimin sitä tavoitetta, että mielenterveystyön painopiste siirtyy sairaudesta terveyteen ja psykologipalveluiden merkitys sekä riittävyys varmistetaan esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, oppilaitoksissa ja mahdollisissa sote-keskuksissa. Ammatillisessa edunvalvonnassa liiton ammatillisilla työryhmillä on tärkeä tehtävä”, Vera kertoo.

Yksi edunvalvontatyön haaste on se, että nämä asiat eivät edisty päivässä tai kahdessa.

”Sinnikkyyttä, määrätietoisuutta ja kärsivällisyyttä tarvitaan koko ajan”, kolmikko toteaa.

Juttu on julkaistu Psykologi-lehdessä 1/2019.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä