Siirry sisältöön

Liiton tavoitteiden kolmen kärki vaaleissa

Psykologien työn vaikutukset ulottuvat syvälle ihmisten elämään ja koko yhteiskuntaan, joten investointi psykologipalveluihin on investointi tulevaisuuteen. Tätä Psykologiliitto korostaa eduskuntavaalitavoitteissaan.

Psykologin työllä voidaan ehkäistä syrjäytymistä, pidentää työuria ja puuttua muihinkin ihmiselämän ongelmiin hyvissä ajoin – kunhan siihen annetaan mahdollisuudet.

Psykologiliitto vaatiikin, että psykologien työn ja psykologian merkityksen on noustava selvästi esille seuraavassa hallitusohjelmassa. Tavoitteet tiivistyvät liiton kolmessa keskeisessä kevään vaaliteemassa.

1. Psykologien rooli varmistettava haasteiden ratkomisessa


Syrjäytyminen ja yhteiskunnallisen eriarvoistumisen lisääntyessä ongelmien ehkäisy ja hoitaminen nousevat entistä kriittisemmiksi. Psykologi on tässä työssä avainroolissa.

”Ongelmien kärjistymistä ja inhimillistä kärsimystä vähennetään vahvistamalla perusterveydenhuollon psykologipalveluja. Näin ongelmiin pystytään puuttumaan ennen kuin niistä kasvaa liian suuria”, sanoo Psykologiliiton puheenjohtaja Annarilla Ahtola.

Mielenterveysperusteiset sairauspoissaolot ja eläköitymiset lisääntyvät, joten psykologien antaman ohjauksen merkitys myös työkyvyn säilyttämisessä samoin kuin esimerkiksi TE-palvelujen uraohjauksessa korostuu entisestään.

2. Psykologisen tiedon ja osaamisen käyttöä on lisättävä

Psykologian tuottamaa tietoa sovelletaan jo nyt monipuolisesti eri aloilla ja ammateissa. Tietoa voisi kuitenkin hyödyntää vieläkin paremmin.

”On välttämätöntä käyttää psykologista tietoa päätöksenteon tukena, kun luodaan mielenterveyttä ja hyvinvointia tukevia yhteiskunnallisia rakenteita. Psykologit ja psykologian ala on myös saatava mukaan sote-uudistuksen valmisteluun”, Ahtola korostaa.

Psykologien urakehityksen edellytykset eivät ole Ahtolan mukaan vielä riittävän hyvällä tolalla. Niitä on kehitettävä, jotta psykologinen näkökulma on vahvemmin edustettuna niin johto- kuin suunnittelu- ja kehitystehtävissäkin.

3. Psykologipalvelut taattava elämänkaaren eri vaiheissa

Psykologipalvelujen on oltava hyvin saatavilla äitiysneuvolasta vanhuspalveluihin asti. Tämä on taattava myös, jos tekeillä oleva sote- ja muukuntauudistus toteutuu.

Sote-keskuksiin on saatava matalan kynnyksen psykologivastaanotto. Lisäksi perusterveydenhuoltoon on luotava malli, jossa psykologi on helposti saatavilla”, Annarilla Ahtola toteaa.

Myös kasvun ja oppimisen polulla psykologin asiantuntijuus on olennaista.

”Odotamme, että seuraava hallitus täydentää varhaiskasvatuslakia niin, että psykologi sisältyy kaikkialla varhaiskasvatuksen perushenkilöstöön. Lastensuojelulainsäädännönkin on taattava riittävät psykologiset resurssit ja lakisääteiseen oppilashuollon psykologitoimintaan on saatava sitova mitoitus sekä kouluissa että päiväkodeissa”, puheenjohtaja Annarilla Ahtola vaatii.

 
Tutustu ehdolla oleviin liiton jäseniin vaalisivullamme.
EDUSKUNTAVAALIT 14.4.2019
ENNAKKOÄÄNESTYS 3.–9.4.2019

Juttu on julkaistu Psykologi-lehdessä 1/2019.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä