Siirry sisältöön

Kunta-alan työn murros näkyy myös psykologien työssä

Työn muuttumisesta puhuvat nyt kaikki, mutta mikä todellisuudessa muuttuu? Tämän selvittämiseksi kunta-alan työmarkkinaosapuolet aloittivat syksyllä 2018 selvityksen kuntatyön murroksesta. Huhtikuussa ilmestyneet ensimmäiset tulokset kertovat, että murros on yllättänyt ja edennyt odotettua nopeammin. 
 
Psykologit tarkastelevat työn murrosta usein muita kunta-alan ammattiryhmiä monipuolisemmin, sillä muutokset tulevat heidän eteensä myös asiakkaiden ja potilaiden näkökulmasta. Etenkin toimintatapojen uudistaminen työyhteisöissä ja yhteistyön tekeminen yli yksikkörajojen sekä kuntalaisten ja kumppanien kanssa näkyvät yhä useampien kuntatyöntekijöiden arjessa. Tämä kaikki on ollut tuoreen selvityksen mukaan kunta-alan töissä toistaiseksi merkittävämpää kuin uuden teknologian ja digitalisaation yleistyminen. 
 
–  Asiantuntija-ammatissa toimivat psykologit ottavat mielellään osaa kaikenlaiseen yhteistyön tekemiseen yli ammatti- ja yksikkörajojen, varsinkin jos toimintatapojen uudistaminen tehostaa ja muuttaa parempaan suuntaan omaa työnkuvaa. On siis hienoa, jos uudistusten ansiosta omaan ydinosaamiseen ja asiantuntijatyöhön jää enemmän aikaa tai osaamista voidaan vaikkapa toimivien konsultaatiokäytäntöjen avulla hyödyntää laajemminkin asiakkaiden hyväksi, toteaa Psykologiliiton järjestökoordinaattori Katja Vähäkangas. 

Nettiterapiaa ja etävastaanottoja

Terveyden- ja sosiaalihuollossa on otettu viime vuosina käyttöön paljon uutta teknologiaa. Esimerkkejä uudesta ovat sähköinen ajanvaraus, ajanvarauksen tekstiviestimuistutukset, valtakunnalliset Kanta-palvelut, etävastaanotot, mobiili työajan seuranta ja ryhmäkokousmahdollisuus etänä eri toimipisteistä. Myös psykologien työssä on otettu käyttöön yhä enemmän teknologiaan pohjautuvia työmenetelmiä.

– Esimerkiksi reaaliaikaiset videovälitteiset vastaanotot ovat vielä melko uusi ja kasvava palvelu, jossa yhdistyvät digitalisaatio ja uudenlaiset toimintatavat. Lisäksi erilaiset tietokoneavusteiset tutkimusmenetelmät ja nettiterapiat yleistyvät. Psykologit ovat kuitenkin asianmukaisesti tarkkoja lähtiessään hyödyntämään uusia teknologisia innovaatioita, jotta tietosuojakysymykset, salassapito ja potilaan oikeudet eivät jää jalkoihin tai ottamatta huomioon, sanoo Psykologiliiton ammattiasioista vastaava psykologi Vera Gergov.

Työntekijöitä kuultava työtapoja kehitettäessä

Katja Vähäkangas korostaa, että psykologit toivovat työntekijöiden kuulemista kunta-alan toimintatapojen kehittämisessä. 

– Työntekijä on oman työnsä paras asiantuntija. Myös asiakasnäkökulman ja asiakkaiden osallisuuden voisi huomioida paljon nykyistä paremmin, ja siitäkin työntekijöillä on varmasti hyviä näkemyksiä. 
 
Koska työn murros ja digitalisaatio etenevät eri tavoin eri toiminnoissa ja ammateissa, kunta-alan työmarkkinaosapuolet hyödyntävät selvityksen tuottamaa tietoa työpaikkojen kehittämistuen ja oman toimintansa suuntaamisessa sekä edunvalvonnassa. Seurantakysely tehdään mukaan ilmoittautuneille kevään 2019 aikana. Seurattavana on kaikkiaan 21 asiakokonaisuutta. 
 
Mukana hankkeessa ovat KT Kuntatyönantajat, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisen alan unioni JAU sekä kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KOHO. 

 
Lue uusi selvitys

Saatat olla kiinnostunut myös näistä