Siirry sisältöön

Koko kylän psykologi

Psykologi Hanna Seppälä työskentelee vajaan 4000 asukkaan kunnassa Ranualla, Etelä-Lapissa. Työnkuva muodostuu lähinnä koulu- ja perheneuvolapsykologin tehtävistä. Hän on saanut rakentaa työstään omannäköisensä.

– Olen sellainen persoona, joka viihtyy enemmän maalla kuin kaupungissa, joten tämä sopii minulle. Olen viettänyt lapsuuteni ja nuoruuteni Paltamossa, joka on suurin piirtein Ranuan kokoinen paikkakunta. Tämän vuoksi on tuntunut alusta asti kotoisalta.

Ranualle Seppälä päätyi helmikuussa 2010 osittain siksi, että noihin aikoihin löytyi Rovaniemen ja Ranuan puolivälistä unelmien omakotitalo. Tänä vuonna on tullut jo 12 vuotta täyteen psykologin töitä hillapitäjäksikin kutsutussa paikassa. Hyvin hän on viihtynyt.

Seppälä asuu itsekin maalla, Rovaniemen puolella. Työmatkaa kertyy yhteen suuntaa lähes 60 kilometriä, mutta se ei haittaa. Ennen Seppälä työskenteli Rovaniemen perheneuvolassa ja asui Tervolassa, joten työmatkaa kertyi tuolloinkin yli 70 kilometriä.

Seppälä on tehnyt rohkeita ratkaisuja aikaisemminkin. Aikoinaan hän muutti 19-vuotiaana yksin Saksaan pitämään välivuotta ja tekemään vapaaehtoistöitä kristillisessä keskuksessa, mutta jäikin opiskelemaan ja valmistui siellä psykologiksi.

Työviikkoon mahtuu sopivasti kaikkea

Ranualla psykologin työnkuva on sopivan monipuolinen. Työviikko koostuu yksilötapaamisista, psykologisista tutkimuksista sekä lapsen ja vanhempien yhteistapaamisista. Kouluilla ja kotikäynneillä Seppälä käy tarvittaessa, mutta suurin osa asiakkaista tulee psykologin vastaanotolle hyvinvointikeskukseen.

Asiakaskunta koostuu neuvolaikäisistä 18-vuotiaisiin. Tarvittaessa tapaamiset jatkuvat, vaikka nuori olisi jo täyttänyt 18 vuotta.

Jotkut työt kuuluisivat erikoissairaanhoidolle. 

Seppälä tarjoaa tämän lisäksi kunnan kriisiryhmän jäsenenä psykososiaalista tukea traumaattisten tilanteiden jälkeen kaikenikäisille. Vuosien varrella hän on toiminut myös päihteettömän päivätoiminnan toisena ohjaajana, tehnyt pariterapiaa ja perheasiain sovittelua sekä ollut mukana moniammatillisessa työryhmässä, joka arvioi kehitysvammaisten aikuisten rajoittamispäätösten tarpeellisuutta.

Harmillista on se, että hän tekee sellaisiakin töitä, jotka kuuluisivat erikoissairaanhoidolle.

– On kaikkien kannalta ikävää, että erikoissairaanhoito on tällä hetkellä ylikuormittunut.

Uran varrella monia muutoksia

Merkittävimpiä muutoksia Ranualla työskentelyn aikana on ollut se, että alkuvuosina Seppälän työparina toimi Rovaniemen perheneuvolan sosiaalityöntekijä. Nykyään työparina on tarvittaessa kunnan perusturvajohtaja. Tämä on luonnollisesti helpottanut työskentelyä.

Koronan myötä uusimpana asiana työnkuvaan on astunut etätyö. Viime talvena Seppälä teki noin yhden päivän viikossa töitä etänä. Yhteisöllinen oppilashuoltotyö on myös lisääntynyt. Tämän Seppälä kokee myönteisenä asiana.

Muuttuuko työnkuva sote-uudistuksen myötä? 

Tuleva Sote-uudistus pohdituttaa erityisesti siltä kannalta, miten työkuva tulee muuttumaan uusien hyvinvointialueiden myötä.

– Surullisena ja huolestuttavana muutoksena olen huomannut asiakastyössä sen, että mielialaoireet ja itsetuhoisuus alkavat yhä useammin jo alakouluiässä. Aiemmin nämä oireet ilmenivät vasta yläkoululaisilla.

Omannäköinen työ

Seppälä saa kunnan ainoana psykologina tehdä töitä hyvin itsenäisesti.

 – Asiakaskäyntien ja tutkimusten määrää tai sisältöä ei ole ulkoapäin rajattu. Saan joustavasti liikkua perheneuvolan- ja koulupsykologin roolien välillä. Työaikaanikaan ei ole rajattu, Seppälä kertoo.

Psykologi Hanna Seppälälle Ranuajärven ranta on mieluinen paikka. Taustalla näkyy Ranuan ensimmäinen koulu, jota kutsutaan Saunakouluksi. 

Psykologisten tutkimusten osalta Seppälä saa itse päättää tekeekö laajemman vai suppeamman arvion. Keskustelukäynneillä hän saa vapaasti hyödyntää niitä tekniikoita, jotka tuntuvat sopivimmilta. Yksi mieluisimmista työvälineistä on erilaiset korttisarjat. Niitä Seppälä käyttää työssään paljon.

– Kuvat auttavat sanoittamaan ajatuksia, tunteita, toiveita ja kipukohtia. Hyödynnän myös kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan ja ratkaisukeskeiseen terapiaan liittyviä menetelmiä. Theraplayn vuorovaikutusleikit ovat puolestaan oiva apu nuorempien lasten kanssa.

Seppälä sanoo olevansa rauhallinen persoona. Rauhallisuuttaan hän on saanut hyödyntää tekemällä erilaisia rentoutus- ja mielikuvaharjoituksia asiakkaidensa kanssa. Harjoitukset ovat olleet asiakkaiden mieleen.

Säännöllinen työnohjaus vahvistaa ammatillista identiteettiä

Työn itsenäisyys luo ajoittain myös tietynlaista yksinäisyyden tunnetta. Tähän on auttanut se, että koko Ranualla työskentelyn ajan Seppälä on saanut säännöllistä työnohjausta psykologi ja psykoterapeutti Minna Waseniukselta.

– Hän on antanut runsaasti konkreettisia vinkkejä työhöni. Yhteiset keskustelumme ovat vahvistaneet sekä itsetuntoani että ammatillista identiteettiäni. Työnohjaajani on ollut myös korvaamaton tuki kaikkein vaikeimpina hetkinä, jolloin olen eniten epäillyt ammattitaitoani tai kokenut henkilökohtaisessa elämässä vastoinkäymisiä.

Työnohjaaja on ollut korvaamaton tuki kaikkein vaikeimpina hetkinä. 

Seppälä kiittelee työnohjaajansa ohella erityisesti Ranuan koululääkäriä, jolla on hyvin vankka ja laaja-alainen ammattiosaaminen. Häneen voi aina tukeutua.

– Ranuallakin käy Lappican työterveyspsykologi. Perheneuvolan puolella puolestaan nuorisopsykiatrian ja lastenpsykiatrian erikoislääkärit käyvät konsultoimassa.

Viime vuosina Seppälä on toiminut Lapin Psykologiyhdistyksen johtokunnassa, jotta voisi olla enemmän tekemisissä muiden kollegoiden kanssa.

Asioista otetaan vastuu

Seppälä suosittelee psykologin työtä pienellä paikkakunnalla, koska töitä tehdään joustavammin ja välittävämmin. Turha byrokratia jää pois, kun yhteistyötä tehdään asiakaslähtöisesti eri hallintorajojen yli.

Johtavassa asemassa olevat henkilöt tuntevat työntekijänsä hyvin eikä turhia väliportaita ole. Ranualla otetaan vastuu asioista ja sovitut asiat hoidetaan.

Työnteko on joustavaa ja välittävää. 

– Kokemukseni mukaan suuremmissa organisaatioissa rajataan enemmän sitä, mitä kaikkea tietyssä yksikössä ei voida hoitaa. Pienessä kunnassa puolestaan mietitään yhdessä, miten asian voi hoitaa kaikkien kannalta järkevimmin, Seppälä arvelee.

Työnkuva on pienellä paikkakunnalla kuitenkin aika laaja ja sen vuoksi ei ole valitettavasti aikaa perehtyä kaikkeen. Seppälä kokee kuitenkin työnsä Ranualla antoisaksi ja viihtyy työyhteisössä hyvin.

Hanna Seppälä

  • Opiskellut psykologiksi Saksassa Diplom-Psychologin v. 2004, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau. Laillistettu psykologiksi Suomessa v. 2005, Kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus 2006­–2007.
  • Työskennellyt aiemmin Oulaisten-Vihannin-Merijärven kuntayhtymän terveyskeskuksen perheneuvolassa 2005–2008 ja Rovaniemen kaupungin perheneuvolassa 2008–2010. Tällä hetkellä työskentelee Ranuan terveyskeskuksen perheneuvolassa sekä oppilas- ja opiskelijahuollossa
  • Asuu Kivitaipaleella, Rovaniemellä 8-vuotiaan tyttärensä kanssa
  • Vapaa-ajalla osallistuu monipuolisesti ev.lut. seurakunnan toimintaan. Kesäisin tykkää käydä melomassa ja uimassa sekä harrastaa partiota. Nauttii luonnossa liikkumisesta ja käsitöiden tekemisestä. Harrastaa myös kulttuuria eri muodoissaan.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä