Siirry sisältöön

KIRJA

Käytännöllistä mindfulnessia

Mindfulness and Character Strengths on uudistettu ja laajennettu painos kymmenen vuotta aiemmin ilmestyneestä samannimisestä teoksesta. Nyt teokseen liittyy myös erillinen työkirja. Teokset ovat kirjoittajan mukaan tarkoitettu psykologien lisäksi kaikille, joiden työ sisältää ihmisten mielen vahvuuksien kehittämistä. Itse toki toivon, että ihmisen vahvuuksien arvioijalla ja kehittäjällä olisi riittävä ihmisen mielen toiminnan ja rakentumisen tuntemus.

Kirjan kirjoittaja on toiminut pitkään VIA instituutissa, jonka kolmesta perustajista yksi oli Martin Seligman. Hän on myös kehittänyt Mindfulness-Based Strengths Practice -menetelmän ja menetelmän käyttäjien koulutuksen. Menetelmä yhdistää meditaatiota mielen tai luonteen vahvuuksien kehittämiseen. Se sisältää myös luonteen vahvuuksien teorian ja arviointimenetelmän, joihin vahvuuksien kehittäminen perustuu.

Teokset ovat huolellista ajatus- ja kirjoitustyötä. Erityisesti työkirja on tarkoitettu jokapäiväiseen käytännön työhön, mutta kirjat sisältävät myös ajattelutavan ja menetelmän teoreettisia perusteita sekä tutkimustietoa menetelmän käyttämisestä ja tuloksista. Teoksissa on harjoitteita ja niitä tukevia arviointi-, harjoitus-, seuranta- ja palautelomakkeita, jotka helpottavat menetelmän käyttöä, käytön seurantaa ja vaikuttavuuden arviointia.

Kirjat ovat laajoja ja sisältävät paljon asiaa. Niiden opiskelu ja menestyksellinen käyttö edellyttää perustietoja meditaatiosta ja positiivisen psykologiasta. Molemmista aiheista löytyy monenkirjavaa kirjallisuutta, myös suomen kielellä. Niin aloittelijan kuin edistyneemmän asian harjoittajan kannattaa aloittaa teoksista, joissa asiat on esitetty mahdollisimman hyvin. Silloin myös kritiikille ja omalle ajattelulle on parhaat lähtökohdat.

Itse suosittelen ensin luettavaksi Niemiecin teoksen Character strengths interventions. A field guide for practioners (2018). Tämä teos edustaa positiivisten psyykkisten ominaisuuksien tutkimuksen psykologiaa parhaimmillaan ja johdattaa Niemiecin ajatteluun. Toinen suositeltava luettava teos on Ruch et. al.:in Handbook of Positive Psychology Assessment (2023), jonka uusin painos on juuri ilmestynyt.

Niemiec R.M.: Mindfulness and Character Strengths. A Practitioner’s Guide to MBSP. Hogrefe Publishing 2024. 383 s. 

Niemiec R.M.: Mindfulness and Character Strengths Workbook. Hogrefe Publishing 2024. 150 s.

Kirjaesittelyn kirjoittaja Timo Latomaa on FT, KL, PsM, psykologi, kasvatuspsykologi, kulttuuriantropologi, psykologian ja filosofian opettaja.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä