Siirry sisältöön

Järjestökonkarien uusi alku

Kun Katja Vähäkangas aloitti maaliskuussa Psykologiliiton järjestökoordinaattorina, hänellä oli jo kokemusta liiton valtuuston puheenjohtajan työstä ja sitä ennen Jyväskylän paikallisyhdistyksessä toimimisesta. Tämä takaa, että jäsenten näkökulma ja asiat ovat hänen työssään päällimmäisinä.
– Olen täällä ennen kaikkea jäsenten palvelijana ja jäseniä varten. Myös psykologin työ on ollut minulle aina palveluammatti. Vastuullani ovat kunta-alan ja yrittäjien edunvalvonta sekä jäsenhankinta ja -pito sekä jäsenedut samoin kuin koulutuspoliittiset asiat. Olen mukana myös sertifikaatteja myöntävissä lautakunnissa, Katja kertoo.

Samoihin aikoihin Katjan kanssa aloitti toimiston uusi talouspäällikkö Jouni Nieminen. Hänellä on takanaan yli 20 vuoden pesti Muusikkojen liiton talouspäällikkönä. Liitto ja vastuut ovat vain nyt entistä suuremmat.
– Tehtäväni on pitää liiton taloudellinen runko kunnossa ja tulot ja menot tasapainossa. Lisäksi vastaan esimerkiksi liiton sopimusasioista ja tietosuojakysymyksistä, Jouni toteaa.

Työsarkaa KVTESistä jäsenetuihin

Järjestökoordinaattorin tehtävä on liitossa uusi, ja Katja on koonnut tehtävänkuvansa monesta tärkeästä palasesta. Hän on liiton KVTES-asiantuntija ja myös edustaa liittoa neuvottelujärjestö JUKOn KVTES-jaostossa, joka toimii kunnan neuvottelukunnan alaisuudessa.
– Parhaillaan valmistaudumme seuraavaan neuvottelukierrokseen, ja syksyllä alamme kohottaa työtaisteluvalmiuttamme ja koulutamme yhdistysten työtaisteluvastaavia. Pidänkin aktiivisesti yhteyttä paitsi työtaisteluvastaaviemme myös psykologi-luottamusmiesten kanssa ja käyn paljon yhdistyksissä puhumassa, Katja kertoo.
Katjan vastuulla toimistossa on myös kasvavan jäsenjoukkomme eli yrittäjien edunvalvonta. Lisäksi hän edustaa jäseniämme myös EuroPsy- ja urheilupsykologian sekä henkilöarvioinnin sertifikaattilautakunnissa. Myös opiskelijatoiminnan koordinointi yhdessä opiskelijasihteerin kanssa kuuluu Katjan monipuoliseen työnkuvaan.

Numerot eivät ole itsetarkoitus

Talouspäällikkö huolehtii liitossa niin laskujen hyväksymisestä kuin yhteydenpidosta omaisuudenhoitajiin, vakuutusyhtiöihin ja tilintarkastajiinkin. Myös liiton sijoitusten hallinnointi on hänen vastuullaan. Vaikka numerot ovat päivittäisessä työssä tärkeimpiä seurattavia, ne eivät Jounin mukaan ole pääasia.
– Tavoitteenamme on tietysti aina hyvä tulos, mutta viivan alle jäävien lukujen suuruus ei ole liitossa se ylin tavoite. Tuloksella on syvempi merkitys, ja hyvä taloudenpito on täällä ennen kaikkea mahdollistaja: sen avulla pyöritämme toimintaa, joka palvelee jäseniämme mahdollisimman hyvin, Jouni toteaa.
Hänelle työn paras puoli onkin jäseniltä tuleva palaute, onpa se suoraa tai epäsuoraa.
– Kaiken perustana on tyytyväinen jäsenistö.
Tärkeimmät liiton tulonlähteet ovat jäsenmaksutulojen lisäksi sijoitukset. Vuosikymmenten aikana vähitellen kertyneet säästöt on sijoitettava järkevästi, jotta toimintaa turvaa mahdollisimman vakaa talous.
– Varallisuutta tarvitaan muun muassa mahdollista työtaistelutilannetta varten. Sijoittamisessa on tänä päivänä erityisen tärkeää huolehtia vastuullisuudesta ja eettisyydestä. Siksi rahoitusmaailman jatkuva, tarkka seuraaminen on työssäni välttämätöntä.

Jatkuvaa uuden kehittämistä

Sekä Katja että Jouni tekevät työnsä useimmiten tiiviisti oman työpöytänsä ääressä.
– Usein työmme on ulospäin aika näkymätöntä. Liiton toimistossa jokainen työpäivän minuutti käytetään kuitenkin työhön jäsenten hyväksi. Siksi me täällä olemme – pitämässä jäsenten puolia.
Olennainen osa kummankin työtä on uuden kehittäminen.
– Kaikkea on katseltava sillä silmällä, että voisiko tämän tehdä toisin ja olisiko jokin uusi toimintatapa vanhaa järkevämpi, Katja ja Jouni sanovat.

Juttu on julkaistu Psykologi-lehdessä 2/2019

Saatat olla kiinnostunut myös näistä