Siirry sisältöön

Jari Lipsanen jatkaa Psykologiliiton johdossa

Psykologiliiton liittovaltuusto valitsi liiton puheenjohtajaksi jatkokaudelle Jari Lipsasen Helsingin psykologiyhdistyksestä. Psykologiliitossa puheenjohtajan tehtävä on päätoiminen. Lipsanen on johtanut Psykologiliittoa vuodesta 2021, ja sitä ennen hän toimi pitkään varapuheenjohtajana. Varapuheenjohtajaksi valittiin uudelleen Erja Kivineva, joka edustaa Pohjanmaan seudun psykologiyhdistystä.

Jari Lipsanen on tyytyväinen kuluneeseen puheenjohtajakauteen.

– Olemme saaneet tavoitteita läpi parhaimmalla mahdollisella tavalla. Päätavoitteemme, kaksiportainen psykoterapeuttikoulutus, on saatu kirjattua Orpon hallituksen ohjelmaan ja siihen on myös luvattu rahoitus. 

Hallitusohjelmaan on kirjattu myös useita muita Psykologiliiton ajamia tavoitteita, ja liitto keskittyykin nyt edunvalvonnassaan sen varmistamiseen, että ne toteutuvat tarkoitetulla tavalla. Liito edunvalvonta on ollut hyvin vahvaa, ja tapaamisia päättäjien kanssa jatketaan, samoin kuin lausuntojen antamista psykologeille tärkeissä asioissa. 

Myös psykologien palkkakehitys on ollut hyvä, ja julkisellakin puolella on nähty historiallisen suuria palkankorotuksia. 

– Psykologien urapolkua on kuitenkin vielä kehitettävä, niin että palkka nousee tehtävien vaativuuden ja kokemuksen karttumisen myötä, Lipsanen muistuttaa.

Psykologiliiton jäsenistössä on sekä palkansaajia että yrittäjiä, ja liitto ajaa molempien etua. 

– Psykologiliitto on nimenomaan psykologien liitto. Työelämässä psykologeilla on erilaisia, keskenään ristiriitaisiakin tarpeita ja tavoitteita, mutta lopulta psykologian tavoite on yhteinen: vahvempi psykologian ala – riippumatta työn tekemisen muodoista, Lipsanen muistuttaa.

Mielenterveys teemaksi eurovaaleissa

Liittovaltuuston kokouksessa puheenvuoron piti myös Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren

Mielenterveysongelmat ovat yleisin syy jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle Suomessa. Psykologiliiton ja Akavan mielestä työelämässä pitääkin kiinnittää enemmän huomiota mielenterveyteen. Työsuojelu on kuitenkin perinteisesti keskittynyt vain fyysiseen työturvallisuuteen. 

– Akava on ajanut työturvallisuuslain täsmentämistä ja uuden asetuksen säätämistä työn psykososiaalisesta kuormituksesta, Löfgren kuvailee.

Mielen kuormitus töissä ja siitä seuraavat poissaolot ovat myös kansantaloudellisesti valtava menetys.

­– Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa olla enää puuttumatta psyykkiseen kuormitukseen työelämässä, kiteyttää Suomen Psykologiliiton puheenjohtaja Lipsanen. – Psykologeilla on kyllä keinoja tukea työyhteisöjä ja työntekijöitä sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisemisessä.

Psykologiliitto ja Akava katsovat, että psyykkinen kuormitus työelämässä on merkittävä kysymys myös koko Euroopan Unionin laajuisesti. Mielenterveys työelämässä halutaankin nostaa tärkeänä teemana esille ensi kesän eurovaaleissa.

– EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on peräänkuuluttanut EU:lle kokonaisvaltaisempaa näkemystä terveydestä sisältäen mielenterveyden. Akavan mielestä EU tarvitsee kattavan mielenterveysstrategian, toteaa Akavan puheenjohtaja Löfgren.

Myös etätyöhön ja työntekijöiden liikkuvuuteen liittyy Euroopan tasolla ratkaistavia kysymyksiä. 

– Tällä hetkellä esimerkiksi psykologin tarjotessa etäpalvelua toisessa jäsenmaassa olevalle asiakkaalle on epäselvää, minkä maan sääntelyn mukaan toimitaan. Potilasdirektiiviä tuleekin täsmentää, Psykologiliiton puheenjohtaja Lipsanen painottaa.

Kokouksessa valittiin liitolle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet kaudelle 2024–2025. Uudet toimikaudet alkavat 1.1.2024. Liittovaltuusto vahvisti myös vuoden 2024 toimintasuunnitelman ja talousarvion.

Psykologiliiton liittovaltuuston sääntömääräinen syyskokous järjestettiin 18.11.2023 Helsingissä. Puhetta kokouksessa johti valtuuston puheenjohtaja Aino Kohtala Pohjois-Savon psykologiyhdistyksestä. 48-jäseninen liittovaltuusto on Psykologiliiton ylin päättävä elin, ja myös liittovaltuuston vaalit kaudelle 2024–2025 on käyty tänä syksynä. Seuraava liittovaltuuston sääntömääräinen kokous pidetään 18.5.2024. 

Lue Jari Lipsasen haastattelu

Hallituksen kokoonpano 2024–2025

Puheenjohtaja Jari Lipsanen, Helsingin Psykologiyhdistys

Varapuheenjohtaja Erja Kivineva, Pohjanmaan seudun Psykologiyhdistys

  • Noora-Maria Ahl, Pohjois-Savon Psykologiyhdistys (Laura-Kaisa Karjalainen, Pohjois-Savon Psykologiyhdistys)
  • Kari Karjalainen, Keski-Suomen Psykologiyhdistys (Nora Hänninen, Keski-Suomen Psykologiyhdistys)
  • Suvi Laru, Helsingin Psykologiyhdistys (Mirja Kataja, Helsingin Psykologiyhdistys)
  • Riitta Laurila, Pohjanmaan seudun Psykologiyhdistys (Tino Karolaakso, Pirkanmaan Psykologiyhdistys)
  • Marjo Pennonen, Pirkanmaan Psykologiyhdistys (Julia Sangervo, Pirkanmaan Psykologiyhdistys)
  • Sanna Selinheimo, Helsingin Psykologiyhdistys (Sakari Lång, Helsingin Psykologiyhdistys)
  • Emmi Tuomi, Uudenmaan Psykologiyhdistys (Anu Määttä, Oulun seudun Psykologiyhdistys)
  • Lauri Östman, Turun Psykologiyhdistys (Crister Eriksson, Ålands Psykologförening)
  • Maija Mourujärvi, SPOL (Sara Lindqvist, SPOL)

(henkilökohtainen varajäsen suluissa)

Saatat olla kiinnostunut myös näistä