Siirry sisältöön

INVEST yhdistää psykologian, sosiologian ja lastenpsykiatrian

Tavoittaako toisen asteen opiskelijoille tehty hyvinvointia tukeva aineisto ne nuoret, jotka sitä tarvitsevat? Miten kiusaamistapausten selvittely kouluissa käytännössä edistyy, millaisissa tapauksissa ei päästä toivottuun lopputulokseen ja miksi? Siinä ajankohtaisia kysymystä, joihin haetaan vastauksia uudessa Suomen Akatemian INVEST-tutkimushankkeessa Turun yliopistossa.Hankkeessa mukana oleva Turun yliopiston psykologian professori, muun muassa KiVa Koulu -mallin kehittäjänä tunnettu Christina Salmivalli pitää uutta 8,25 miljoonan euron rahoituksen saanutta INVESTiä merkittävänä mahdollisuutena. Aluksi rahoitus on nelivuotinen, minkä jälkeen on mahdollisuus toiseen nelivuotiskauteen.


– Tutkimme ja etsimme sellaisia uusia interventioita, joilla lasten ja nuorten kehitystä ja hyvinvointia uhkaaviin tekijöihin voidaan puuttua hyvissä ajoin ja joilla voidaan edistää heidän myönteistä kehitystään, Salmivalli sanoo. Sosiologien näkökulmasta puuttuminen voi tarkoittaa esimerkiksi erilaisia politiikkatoimia, me psykologit taas tutkimme muun muassa kouluissa toteutettavia ennalta ehkäiseviä toimia.

Hyvinvoinnin puutteita on kaikissa ikäryhmissä, mutta tehokkainta on pyrkiä vaikuttamaan ensimmäiseksi nuorimpiin. Syynä on se, että nykyiset keinot eivät hyvinvointierojen tasoittamiseen riitä. Turussa etsitään nyt siis kaikin voimin uusia keinoja.

”Hyvinvointiin satsatut eurot saadaan takaisin”

Näyttöön perustuva lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen tuottaa Salmivallin mukaan yhteiskunnalle huomattavia säästöjä. Se vaikuttaa kaikkiin elämänalueisiin ja heijastuu koko tulevalle elämänpolulle.

– Teemme hankkeen aikana myös kustannus-vaikuttavuus-analyysejä, joilla pystymme osoittamaan, millaisina säästöinä voimme saada takaisin ne eurot, jotka satsataan nyt näihin lasten ja nuorten hyvinvointia tukeviin hankkeisiin, Christina Salmivalli sanoo.

Nimi INVEST koostuu englannin kielen sanoista Inequalities, Interventions ja New Welfare State. Ne viittaavat eriarvoisuuden poistamiseen, interventioiden tekemiseen ja uuden hyvinvointivaltiomallin luomiseen. Salmivallille INVEST tarkoittaa myös lapsiin ja nuoriin panostamista, investointia. Päämäärät ovat korkealla.

– Tavoitteenamme on hyvinvointiyhteiskunta, joka on nykyistä tasa-arvoisempi ja ennakoivampi, ottaa paremmin huomioon eri elämäntilanteet ja on sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä pohjalla, hän tiivistää hankkeen tavoitteita.

”Johtotähtenä lasten ja nuorten hyvinvointi”

Salmivallin johdolla vuonna 2007 luotu kiusaamisen vastainen koulu kuuluu INVESTissä mukana oleviin tutkimus- ja interventiohankkeisiin, jotka on kehitetty Turun yliopistossa. Toinen hanke on toisen asteen opiskelijoiden hyvinvointiohjelma Opintokamu. Myös sitä kehitetään Turun yliopiston psykologian laitoksella, ja Christina Salmivalli on hankkeen vastuullinen johtaja.Lisäksi Turusta on mukana kolme jo toimivaa tutkimus- ja kehittämishanketta: mielenterveyttä perheissä edistävä APEX, sosiaalisen aseman periytyvyyttä tutkiva INDIRECT ja eriarvoisuuden torjumista tutkiva TITA.
INVEST-kokonaisuus on yksi Suomen Akatemian niin kutsutuista lippulaivaohjelmista. Se on myös kuudesta lippulaivaohjelmasta ainoa ihmistieteisiin keskittyvä.


– Työmme yhteisenä johtotähtenä on nimenomaan lapsiin ja nuoriin satsaaminen sekä heidän hyvinvointinsa ja myönteisen kehityksensä edistäminen, Salmivalli tiivistää.

”Kaupalliset sovellukset kiinnostavat maailmallakin”

INVESTiltä myös odotetaan kaupallisia sovelluksia. Psykologian tieteenalalla tästä on jo kokemusta, sillä esimerkiksi KiVa Koulun vienti on kaupallistettu.

– KiVa Koulua viedään tällä hetkellä noin 20 maahan kansainvälisten partnerien kanssa tehtyjen lisenssisopimusten kautta. Suomalaisille kunnille se ei sen sijaan maksa juuri mitään: noin 60 senttiä per lapsi vuodessa. Myös toisen asteen opiskelijoiden hyvinvointiohjelma Opintokamu kiinnostaa maailmalla. Sovelluksien kaupallistaminen ei kuitenkaan ole hankkeemme itsetarkoitus eikä päämäärä sinänsä, Salmivalli toteaa.

Salmivalli pitää näin suuren hankkeen saamista myös kiitoksena tähänastisesta työstä. Mukana on jo useita Turun yliopiston tutkijoita, ja vastikään Salmivalli palasi rekrytointimatkalta USA:sta. Hanke kiinnostaa myös kansainvälisesti.

– Kun rahoitus varmistui, aloitimme uusien asiantuntijoiden rekrytoimisen. Hyviä hakijoita on eri puolilta maailmaa. Kun uudet tutkijat on syksyyn mennessä palkattu, meitä on psykologiasta mukana noin 12 hengen porukka. Se toivottavasti laajenee vielä vuosien mittaan, Christina Salmivalli sanoo.

”Tekeillä uusi sovellus koulun aikuisille”

INVESTiin liittyvä tutkimus edistyy parhaillaankin.

– Juuri nyt tutkimme esimerkiksi sitä, millaiset nuoret hyödyntävät toisen asteen opiskelijoille suunnattua Opintokamun hyvinvointimateriaalia. Selvitämme, tavoittaako se niitä, joilla on haasteita ja jotka ehkä hyötyisivät siitä eniten.Toinen ajankohtainen asia on aivan uudenlaisen sovelluksen testaaminen. KiVAppi-niminen mobiilisovellus ohjaa ja auttaa koulussa toimivia aikuisia kiusaamistapausten selvittämisessä.

– Tarkoituksemme on kehittää sovelluksesta versio myös tutkimuskäyttöön. Sen avulla voisimme jatkossa kerätä dataa yksittäisistä kiusaamistapauksista, joita kouluissa selvitetään sekä siitä, miksi ne johtavat tai eivät johda toivottuun lopputulokseen, professori Salmivalli kertoo.Koko INVEST-hanketta johtaa Turun yliopiston sosiologian professori Jani Erola. INVEST-yhteistyössä on mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Sen kanssa Salmivallin tiimi tekee yhteistyötä, jossa yhdistetään kouluterveyskyselyn ja KiVa Koulu -tutkimusten aineistot.

– Näin saamme vastauksia jälleen uudenlaisiin kysymyksiin.

Lue lisää INVEST-hankkeen kotisivulta.
Suomen Akatemian lippulaivaohjelma.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä