Siirry sisältöön

Europsy-pätevyys auttaa maailmalle

Psykologi on voinut jo kymmenen vuoden ajan hakea itselleen Europsy-pätevyydestä kertovaa sertifikaattia. Europsy on eurooppalaisten psykologiliittojen kattojärjestön EFPAn yhteishanke, jonka tavoite on yhtenäistää psykologin työn standardeja eri maissa.

Europsy-sertifikaatin peruspätevyyden lautakunnan ja psykoterapian erityispätevyyslautakunnan puheenjohtaja, professori Juha Holma sanoo, että taustalla on sekä ajatus työvoiman liikkuvuudesta että potilasturvallisuuden takaaminen. Suomen psykologikoulutus on jo kauan ollut korkeatasoista, mutta Euroopan tasolla standardointi on parantanut tilannetta selvästi.

Joissain maissa psykologin työhön on esimerkiksi riittänyt alempi korkeakoulututkinto. Europsy-sertifikaatti on vaikuttanut siihen, että sekavat käytännöt yhtenäistetään. Monet eurooppalaiset yliopistot ovat kehittäneet opetustaan niin, että ne täyttävät Europsy-sertifikaatin vaatimukset, Holma sanoo.

Psykologi voi hakea Europsy-peruspätevyyden sertifikaattia, jos taustalla on vähintään viisi vuotta psykologian yliopisto-opintoja ja vuosi alan työkokemusta. Erityispätevyyden pohjalla on oltava peruspätevyys, mutta sitä voi hakea myös samaan aikaan erityispätevyyden kanssa.

Työkokemus kunniassa

Erityispätevyyksistä voi tällä hetkellä hakea psykoterapian Europsy-pätevyyttä, ja myös työ- ja organisaatiopsykologian erityispätevyys on pian avautumassa. Työn alla on myös neuropsykologian erityispätevyyden sertifikaatti.

Erityispätevyyksien sertifikaateissa korostuu lisäkoulutus ja erityisalalta hankittu työkokemus. Psykoterapian kohdalla hakijalla on oltava psykoterapeutin nimikkeen käyttöoikeus sekä käytynä psykoterapian kouluttajakoulutus tai vaativan erityistason (VET) koulutus.

Työ- ja organisaatiopsykologian sertifikaattityössä pitkään mukana ollut Henry Honkanen kertoo, että näyttö ammatillisista kompetensseista korostuu erityispätevyyden kriteereissä. Hakijan on todistettavasti osattava hyödyntää akateemisesti hankkimaansa osaamista käytännön työssä.

– Työ- ja organisaatiopsykologian erityispätevyys edellyttää, että hakija on työskennellyt alalla ohjatusti, vanhemman kollegan alaisuudessa kolmen vuoden ajan 400 tuntia vuodessa. Kriteereihin kuuluu myös työnohjaukseen tai mentorointiin osallistumista 150 tunnin ajan, Honkanen kertoo.

Sertifikaattia hakiessa hakijan työnohjaaja tai mentori antaa myös oman arvionsa hakijan osaamisesta.

Työ- ja organisaatiopsykologian sertifikaatti on jo mahdollista saada Norjassa ja Espanjassa, ja Suomessa sertifikaatti on työryhmän viimeistä kokousta vaille valmis. Honkanen arvioi, että suomalaiset psykologit voivat hakea tätä sertifikaattia talvella.

Sertifikaatti ymmärretään Euroopassa

Europsy-sertifikaatti ei suoraan oikeuta työskentelemään toisessa järjestelmään kuuluvassa maassa. Useimmissa maissa viranomainen myöntää oikeuden käyttää psykologin ammattinimikettä samoin kuin Valvira Suomessa.

Sertifikaatti kuitenkin helpottaa matkaa maailmalle. Se kertoo yhteismitallisesta ammattitaidosta ja työkokemuksesta, ja myös viranomaiset tuntevat sen. Vastaavasti ulkomailla tehdyt opinnot on helpompi hyväksilukea Suomessa, jos opintosisällöt vastaavat Europsy-sertifikaattia.

Europsy-sertifikaatti on voimassa seitsemän vuoden ajan. Uusinta-arvioinnissa edellytetään, että hakija on työskennellyt psykologina ja myös osallistunut ajankohtaiseen ammattitaitoaan täydentävään koulutukseen.

– Tämä vaatimus kiinnittää huomiota siihen, että ammattitaitoa on päivitettävä. Joissain maissa jatkuva ammatillinen kehittyminen on jo edellytys psykologina toimimiselle, Juha Holma sanoo.

Lautakunta arvioi jokaisen tapauksen yksilöllisesti. Holman mukaan perhevapaiden aiheuttamat katkot työurassa ymmärretään, mutta jos työurasta valtaosa on kulunut muun alan töissä, se katsotaan miinukseksi. Hakijan tulee todistaa toimineensa psykologina keskimäärin vähintään 400 tuntia vuodessa vähintään neljänä seitsemästä EuroPsy -pätevyyden uudelleenhakua edeltäneestä vuodesta.

Sertifikaatti tuo ammatille arvostusta

Juha Holma näkee, että yhtenäinen sertifikaattijärjestelmä nostaa psykologin ammatin arvostusta. 

– Varsinkin entisissä itäblokin maissa psykologin ammatti on ollut aikoinaan marginaalisessa asemassa. Sertifikaatin myötä siitä on edetty hurjasti.

Järjestelmä ohjaa myös koulutusta. Sillä on merkitystä myös Suomessa, vaikka psykologin työhön on täällä jo pitkään vaadittu ylempi korkeakoulututkinto. Holma sanoo, että yliopistojen rahoituksen kiristyessä Europsy-sertifikaatti voi auttaa pitämään psykologikoulutuksen sisällöt riittävän korkeatasoisina.

Henry Honkanen sanoo, että koulutuksen sisältöihin vaikuttaminen on yksi merkittävä syy rakentaa työ- ja organisaatiopsykologian sertifikaattia.

– Työ- ja organisaatiopsykologia on merkittävä psykologien käytännön työn suuntautumisvaihtoehto, ja sertifikaatti ohjaa koulutusta huomioimaan tutkintorakenteissa myös sen, Honkanen sanoo.

EuroPsy

  • Europsy-sertifikaattijärjestelmä luotiin yhtenäistämään psykologien osaamisen kriteereitä.
  • Sertifikaatin taustalla on eurooppalaisten psykologiliittojen kattojärjestö EFPA. Sertifioinnissa on mukana nyt 30 liiton 36 jäsenmaasta.
  • Europsy-peruspätevyys tuli voimaan Suomessa vuonna 2011. Järjestelmä laajenee vaiheittain, kun erityispätevyyksien kriteereitä kehitetään ja päätetään.
  • Rekisterissä on nyt lähes 5500 psykologia, joista suomalaisia 63. Kolmella suomalaisella on voimassa psykoterapian erityispätevyys.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä