Siirry sisältöön

Ammattineuvontaa ja tiedolla vaikuttamista

Koordinaattori toimii linkkinä erityisesti jäsenen ja liiton sekä toisaalta tiedon ja vaikuttamisen välillä. Kyseessä on uusi toimenkuva, joka on syntynyt tarpeiden pohjalta. 

– Minulle on keskitetty tehtäviä, joita on aiemmin hoitanut useampi työntekijä. Jäsenistölle näkyvin osa työstäni on ammattineuvonta. Työni sisältää jäsenten palvelemista myös epäsuorasti liiton toimielinten, kuten EuroPsy-työryhmien, henkilöarvioinnin sertifiointilautakunnan ja testilautakunnan koordinoimisen kautta. Työnkuvassa uutta on keskitetty ja systemaattinen tiedontuotanto ja -hallinta.

Tiedolla vaikuttaminen on tärkeä osa Psykologiliiton toimintaa ja se on kirjattu liiton strategiaan.

– Tarvitsemme tietoa, jonka avulla voimme vahvistaa psykologian tieteenalan ja psykologien ammattikunnan asemaa yhteiskunnassa. Ei riitä, että vaadimme jotain, jos emme osaa perustella, miksi. Vaikka olemmekin psykologien edunvalvontajärjestö, on meillä ja jokaisella psykologilla tärkeä merkitys yhteiskunnallisen hyvinvoinnin lisäämisessä. 

Jäseniltä saatava tieto on tärkeää, jotta liitto osaa tarttua oikeisiin asioihin. Konkreettisena esimerkkinä tästä ovat esimerkiksi liiton toteuttamat palkkatutkimukset ja muut jäsenille suunnatut kyselyt. 

– Maailma muuttuu, psykologia tieteenalana, psykologityön olosuhteet ja toimintatavat kehittyvät jatkuvasti. Me liitossa haluamme olla etulinjassa edistämässä psykologien tavoitteita tieteellisen näytön pohjalta. 

Nenonen muistuttaa, että psykologinen osaaminen on yhteiskunnassamme alihyödynnettyä. 

– Moni ei edes tiedä, mitä psykologi tekee. Psykologien osaamista tulisi hyödyntää nykyistä enemmän esimerkiksi mielenterveyspalvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä. Näen alassamme valtavaa potentiaalia, mutta jotta voisimme saavuttaa sen, meidän on puhallettava yhteen hiileen.

– Olemme pieni ammattikunta, mutta on tärkeää muistaa, ettemme ole yksin. Psykologiliitto on osa Akava-yhteisöä ja työmarkkinaneuvotteluissa JUKOa. Kun ajetaan isoja, ei niinkään psykologin ammattiin vaan laajempiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin liittyviä asioita, foorumin kannattaa olla 600 000 jäsenen Akava ennemmin kuin noin 7600 jäsenen Psykologiliitto.

Aktiivinen liitto

Liittotyöstä ulospäin näkyy usein vain jäävuoren huippu. Rivijäsenen näkökulmasta valmistelutyö ja lobbaus jäävät näkymättömiin, ja nähtävillä ovat vain valmiit kannanotot tai neuvottelutulokset. 

– Liiton toimistolla aloittaessani olin yllättynyt siitä, kuinka paljon täällä tapahtuu ja miten paljon toteutetaan kaikkea uutta. Se ei kuitenkaan ole tekemistä tekemisen vuoksi, vaan tarpeista lähtöisin.

Koordinaattorin tehtäviin kuuluu myös kehittämistyötä esimerkiksi liiton verkkosivujen, erityisesti ammatillisen osion osalta. 

– Palaute ja ideat ovat tervetulleita. Ei kuitenkaan kannata harmistua, jos ehdotus ei toteudu sellaisenaan – kokonaisuus huomioiden voi olla tarkoituksenmukaisempaa toteuttaa asia eri tavoin.

– EuroPsy-asioihin perehtyessäni olen tullut tietoiseksi siitä, että Suomessa ja muissa Pohjoismaissa psykologikoulutus ja psykologiprofession asema yhteiskunnassa on maailman ja jopa Euroopan laajuudella tarkasteltuna kärkitasoa. EuroPsy-työryhmissä saamme toimia esimerkkinä muille maille.

– Haluan antaa panokseni siihen, että liitto voi tukea jäseniään kollegiaalisuudessa sekä ammatillisessa kasvussa ja kehityksessä. On tärkeää, että yhteisönä meille on ominaista avoimuus, eteenpäin katsominen ja toistemme osaamisen kunnioittaminen. Ammattikuntana olemme pieni, mutta moninainen joukko. Joukkoon mahtuu monenlaisia persoonia ja erityyppistä osaamista. On oltava tilaa olla myös eri mieltä, kunhan erimielisyys on rakentavaa ja toista kunnioittavaa.

Ammattineuvonta sisältää paljon erilaisten lakien, säädösten ja suositusten soveltamista tilanteisiin, joita psykologeille tulee eteen. Toisinaan neuvonnassa tulee esille pulmatilanteita, jotka vaativat yhteydenottoa viranomaisiin tai uusien suositusten kehittämistä liiton työryhmissä. Ammatillisissa asioissa erityisesti kirjaamiseen ja arkistointiin liittyvissä asioissa tulee paljon kysymyksiä. 

– Tuntuu aina hyvältä, kun pystyn auttamaan jäsentä ja asia ratkeaa keskustelumme jälkeen.

Kuka?

  • Laura Nenonen
  • PsM ja KM Helsingin yliopistosta
  • Toiminut psykologina erikoissairaanhoidossa lastenneurologialla ja foniatrialla
  • Työskennellyt myös mm. sijaisopettajana, tutkimusavustajana ja ylioppilassäätiön asuntosihteerinä sekä toiminut luottamustehtävissä useissa järjestöissä.
  • Kotoisin Kuopiosta, asuu Helsingissä
  • Palautuu työstä viettämällä aikaa aviopuolison ja ystävien kanssa, liikkuen sekä luonnon helmassa
  • Tavoitettavissa sähköpostilla ja puhelimitse. Jos koordinaattoria ei saa heti kiinni, kannattaa jättää soittopyyntö.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä