Siirry sisältöön

LIITTO

Ammatilliset työryhmät edunvalvontatyön keskiössä

Työryhmien toimikausi on kaksi vuotta, ja jäseniä voi kerrallaan olla korkeintaan viisi. Toimikauden vaihtuessa työryhmiin järjestetään avoin haku. Työryhmän jäsenyys on Psykologiliiton hallituksen nimittämä luottamustoimi, jossa tehtävänä on muun muassa seurata oman sovellusalan kehitystä sekä valmistella kannanottoja yhteistyössä liiton toimihenkilöiden kanssa. Psykologiliiton ammatti- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö johtaa työryhmien käytännön työtä, ja toimii yhteyshenkilönä työryhmien sekä liiton hallituksen ja toimihenkilöiden välillä. 

Työryhmät pyrkivät yhdistämään psykologista osaamista, tutkimusta ja käytäntöä sekä toimimaan foorumeina tiedonjakamiselle ja -tuottamiselle, keskustelulle ja yhteistyölle. Ne tarjoavat mahdollisuuden kehittää ja edistää alan osaamista yhdessä muiden sovellusalalla toimivien ammattilaisten kanssa. Työryhmät järjestävät säännöllisesti koulutuksellisia neuvottelupäiviä ja tilaisuuksia, joissa jaetaan uusinta tutkimustietoa ja parhaita käytäntöjä sekä verkostoidutaan laajemmin sovellusalalla toimivien kollegoiden kanssa.

Ammatilliset työryhmät ovat erittäin keskeisiä ennen kaikkea myös psykologisen tiedon levittämisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen näkökulmasta. Ne voivat osallistua liiton lausuntojen antamiseen, asiantuntijatehtäviin ja poliittiseen keskusteluun, jotta psykologista tietoa ja näkemyksiä voidaan hyödyntää päätöksenteossa ja yhteiskunnallisessa kehityksessä. 

Psykologiliitossa toimivat ammatilliset työryhmät (atr) toimikaudella 2023–2024

 • Ammatinvalinta- ja uraohjauksen psykologien työryhmä
 • Eko- ja ympäristöpsykologian ammatillinen työryhmä
 • Geropsykologian ammatillinen työryhmä
 • Kehitysvamma-alan psykologien ammatillinen työryhmä
 • Kriisi- ja traumapsykologian ammatillinen työryhmä
 • Lapsi- ja nuorisopsykologien ammatillinen työryhmä
 • Liikennepsykologian ammatillinen työryhmä
 • Monikulttuuripsykologian työryhmä
 • Neuropsykologien ammatillinen työryhmä
 • Oikeuspsykologian ammatillinen työryhmä
 • Opintopsykologien ammatillinen työryhmä
 • Opiskeluhuollon ammatillinen työryhmä
 • Psykologien opettajien ammatillinen yhdyshenkilö
 • Psykoterapian ammatillinen työryhmä
 • Urheilu- ja taiteenpsykologien ammatillinen työryhmä
 • Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden ammatillinen työryhmä
 • Työterveyspsykologien ammatillinen työryhmä
 • Varhaisen kehityksen ja perhesuhteiden ammatillinen työryhmä

 

Tutustu ammatillisten työryhmien toimintaan

Teksti on julkaistu Psykologi-lehdessä 3/2023.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä