Siirry sisältöön

Alkoholiriippuvuuden hoidon vaikuttavat keinot koottiin yhteen

Suositus selkeyttää sitä, mitkä alkoholiriippuvuuden hoitoon ja kuntoutukseen käytössä olevat menetelmät ovat vaikuttavia. Potilaan hoito saattaa jäädä tehottomaksi, jos alkoholiriippuvuuden hoito toteutetaan ilman riittävää mielenterveysongelmien hoidon osaamista ja sen seurauksena samanaikaissairastavuuden huomioimista. 

Suosituksen laati terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko. Terveydenhuollon palveluvalikoimaan kuuluvia alkoholiriippuvuuden hoidossa ja kuntoutuksessa vaikuttaviksi todettuja psykososiaalisia hoito- ja kuntoutusmenetelmiä ovat kognitiivinen käyttäytymisterapia, 12 askeleen hoito-ohjelma, pari- ja perheterapia, motivoiva haastattelu osana kokonaishoitoa ja yhteisövahvistusohjelma sekä yhteisövahvistusohjelmaan liitetty perheohjaus osana kokonaishoitoa.

Psykologi Kirsi Honkalampi oli psykologien edustaja työryhmässä. Hän pitää uutta suositusta odotettuna ja tervetulleena.

– Tämä oli pitkäkestoinen projekti, ja olen erittäin tyytyväinen moniammatilliseen yhteistyöhön. Lopputulos oli minusta hyvä. Päihdeongelmiin on monesti hankala puuttua, ja tietoa vaikuttavista keinoista ei ole aiemmin koottu yhteen.

Psykologiliiton aikuisten mielenterveystyön ammatillisen työryhmän jäsen, riippuvuushäiriöiden dosentti Sari Castrén nostaa esille suosituksen keskeiset tekijät.

– Tärkeitä ovat saumaton yhteistyö eri toimijoiden välillä ja muiden mielenterveyden häiriöiden sekä mahdollisten muiden riippuvuuksien hoidon huomioiminen yksilöllisesti. Toiminnan oikea-aikaisuus vaikuttaa myös hoitomotivaatioon. Täytyy myös asettaa realistinen tavoite, jossa kiinnitetään huomiota niin yksilöllisiin kuin ympäristöllisiin tekijöihin, unohtamatta läheisten tuen tarpeen arviointia. Nämä tekijät on syytä huomioida myös muita riippuvuuksia, kuten toiminnallisia riippuvuuksia, hoidettaessa, Castren muistuttaa. 

Vain käytetty menetelmä auttaa

Nuorten alkoholiriippuvuuden hoidossa palveluvalikoimaan kuuluvat kognitiivinen käyttäytymisterapia, perheterapia sekä osana kokonaishoitoa perheterapiaa ja yksilöhoitoa yhdistävät interventiot ja motivoiva haastattelu.

Psykiatrisen samanaikaissairastavuuden hoidossa palveluvalikoimaan kuuluvat kognitiivinen käyttäytymisterapia samanaikaisen päihderiippuvuuden ja masennuksen hoidossa, dialektinen käyttäytymisterapia samanaikaisen päihderiippuvuuden ja epävakaan persoonallisuushäiriön hoidossa.

Kun potilaan hoidossa tai kuntoutuksessa valitaan menetelmiä, on huomioitava alkoholiriippuvuussairauden luonne sekä siihen liittyvä somaattinen ja psykiatrinen sairastavuus ja sosiaaliset seuraukset. 

Palko muistuttaa, että vaikuttavien menetelmien käytön vakiintumisen edellytyksenä on, että palveluntuottajien käytettävissä on riittävä hoidon ja kuntoutuksen menetelmävalikoima ja että menetelmiä käytetään. 

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko hyväksyi suosituksen alkoholiriippuvuuden hoidon ja kuntoutuksen psykososiaalisista menetelmistä kesäkuussa 2020. Linjaus koskee alkoholiriippuvuuden hoitoa ja kuntoutusta aikuisilla, nuorilla sekä henkilöillä, joilla on psykiatrista samanaikaissairastavuutta. 

Lue suositus PALKOn sivuilla

Saatat olla kiinnostunut myös näistä