Siirry sisältöön

PÄÄTTÄJIEN PENKILTÄ

Voisiko tämä olla kevät jolloin muutamme mielenterveyskriisin suuntaa?

Vanhempien hyvinvointi ja siihen liittyvät tekijät, kuten parisuhde, vaikuttavat myös lasten ja nuorten elämään. Jos perheen elämä on tiukilla joko psyykkisesti, fyysisesti tai taloudellisesti, vuorovaikutuksen haasteet ja ristiriidat perheessä kuormittavat lasten tilannetta edelleen. Vanhempien parisuhteen haasteiden tiedetään kuormittavan vahvasti mielenterveyttä, ja vaikutukset heijastuvat koko perheeseen.

Perheiden hyvinvointi, nuorten aikuisten jaksaminen sekä syntyvyyteen ja suhteisiin liittyvät asiat ovat viime aikoina ja erityisesti viime vuosina pandemian vuoksi nostaneet päätään mediassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Mitä me voimme tehdä muuttaaksemme mielenterveyskriisin suuntaa? 

Voisiko tämä kevät näyttäytyä hetkenä, jolloin kansallisesti luotaisiin yhteneväiset linjaukset ja turvattaisiin erilaiset parisuhteiden ja vanhemmuuden tuen palvelut? Uusissa hallitusohjelman kirjauksissa olisi äärimmäisen tärkeä tuoda näkyväksi tarve parisuhteen ja vanhemmuuden tuen vahvistamiseen ja huomioida ennaltaehkäisevän työn merkitys. Kaikilla uusilla hyvinvointialueilla tulisi myös huomioida nämä kyseiset asiat.  

Voisiko tämä kevät näyttäytyä myös aikana, jolloin ihmiset uskaltautuisivat hakemaan tukea haasteiden jo ollessa ilmassa, eikä vasta sitten, kun vuorovaikutuksen haasteet ovat jo kovin mittavia korjausliikkeiden tekemiseen?

Apua voit nimittäin hakea ja saada itsellesi monilta eri tahoilta! On tarpeen muistaa, että monenlaisia tuen muotoja on olemassa, niin ennaltaehkäiseviä että korjaavia. Järjestöjen rooli esimerkiksi ennaltaehkäisevässä tuessa ja avun antajina on äärimmäisen merkityksellinen. Asiantuntijat ovat läsnä maksutta, valtakunnallisesti, verkon välityksellä chat-keskustelujen tai neuvonnan ja puhelinneuvonnan kautta monissa eri järjestöissä.

Mikäli haluamme, että yhteiskunnassamme ihmiset saavat apua ja tukea, on varmistettava, että on tarjolla riittävästi helposti saavutettavia palveluita. Ennaltaehkäisy on olennaista parisuhde- ja ihmissuhdekysymyksissä. 

Perheen aikuisten väliset hyvinvoivat suhteet vaikuttavat lasten terveeseen kehitykseen. Me kaikki olemme vastuussa siitä, kuinka kohtelemme toinen toisiamme. Ja me kaikki olemme vastuussa siitä, kuinka kohtelemme toisiamme perheen sisällä. Emmehän siis jää huolinemme yksin, vaan haemme apua ajoissa ja ammattilaisina ohjaamme ihmisiä eri elämäntilannekriiseissä erilaisten tuen muotojen pariin. Pienet muutokset voivat nimittäin jo tehdä ihmeitä. Se on perheiden etu ja edesauttaa onnellisen yhteiskunnan ylläpitoa.

Kirjoittaja on psykologi, erityistason paripsykoterapeutti ja Parisuhdekeskus Kataja ry toiminnanjohtaja.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä