Siirry sisältöön

OPISKELIJAELÄMÄÄ

Språket ska vara en bro, inte en barriär

Ämnesföreningen Impuls firade 60 år som förening våren 2023. För tillfället består ämnesföreningen av ungefär 100 aktiva medlemmar och det som en gång var en mycket liten förening har börjat växa sig stor.

Till vår uppgift hör bl.a. att studerande ska hålla sig ajour med branschens utveckling. Ett konkret exempel på detta är APF; en kväll några gånger om året där studerande, doktorander och personal samlas för att ta del av ett par aktuella psykologiska forskningar som presenteras på ett lättillgängligt sätt och sedan diskuteras. Detta är ett mycket bekvämt sätt att bekanta sig med och hålla sig uppdaterad om vad som pågår ute i forskningsvärlden samt skapa kontakter inom föreningen och till personalen.

Vi jobbar också hårt för att vara aktiva utöver fakultets- och föreningsgränserna, både innanför och utanför landets gränser. Vi värdesätter högt kontakten till andra ämnesföreningar i Finland genom SPOL (Förbundet för Finlands psykologistuderande) och till psykologibranschen genom TuPsy (Åbonejdens Psykologförening). Vi har också en samarbetsförening i Uppsala: Freud, till vilka vi varje läsår strävar efter att åka och träffa, samt erbjuda en möjlighet för dem att besöka oss, i fjol deltog de exempelvis i vår årsfest.

Som en relativt liten och dessutom den enda svenskspråkiga psykologiföreningen i Finland är ibland tröskeln att delta i evenemang med andra psykologiföreningar lite för hög. Många av våra medlemmar talar finska, men en del gör inte det och därför strävar vi efter att på olika sätt minska språkbarriären och ordna evenemang med låg tröskel. I våras hade vi till exempel spelkväll med Turun Yliopistos psykologistuderande och nu, i början av november, ordnas traditionsenligt Terapia-sitsit, en stor sitz med ca. 150 medlemmar från Åbos båda psykologi- och logopediföreningar där språket är både finska och svenska.

Vi har som mål att uppmuntra svenskspråkiga psykologistuderande att våga delta och vara med, att minska språkbarriären och istället öka samarbetet. Språket ska vara en bro, inte en barriär.

Alva Sandelin är evenemangsansvarig för Impuls rf.

Impuls är ämnesföreningen för psykologi vid Åbo Akademi.
Impuls on Åbo Akademin psykologian opiskelijoiden ainejärjestö.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä