Siirry sisältöön

Puheenjohtajalta

Millä eväin 2020-luvulle?

Kaikki neuvotteluihin lähteneet puolueet kannattavat Mielenterveyspoolin Terapiatakuu-hanketta, joka ajaa nopeaa matalan kynnyksen mielenterveyshoitoa. Hyvä mahdollisuus toteuttaa sekä Terapiatakuu että korjata muita palvelujärjestelmän puutteita on määritellä psykologi pysyväksi osaksi perusterveydenhuollon työryhmää. Nyt näin on jo YTHS:llä ja hyvässä työterveyshuollossa.  Terveyskeskuksista työikäisten ja ikääntyvien saatavilta psykologit suurelta osin vielä puuttuvat.

Psykologi on taloudellinen ja tehokas henkilöstöhankinta: Osaaminen kattaa niin psyykkisen hyvinvoinnin ja mielenterveysongelmat, oppimisen ja muistin kuin ihmissuhteet ja kriisitkin. Psykologin perusosaamiseen kuuluu ongelmien hoitaminen tuen, neuvonnan ja keskusteluterapian keinoin, voinnin ja hoidon tarpeen arviointi, psykologin tutkimus sekä yhteistyö ja konsultointi moniammatillisessa tiimissä. Psykologi osaa toimia sekä yksilön, pariskuntien, perheiden että ryhmien kanssa. Monella psykologilla on lisäksi vielä psykoterapeuttikoulutus.

Kuopatussa sote- ja maku-uudistuksessa oli isona ongelmana se, että mielenterveyden edistämiseen, tutkimiseen ja hoitamiseen liittyvät tehtävät ja tarpeet kyllä tunnistettiin, mutta osaamista ja henkilöstöä ei ollut ajateltu. Ilman psykologin osaamista mielenterveyspalvelut eivät toimi. Psykologia tarvitaan sekä perusterveydenhuoltoon että erikoissairaanhoidon erikoisaloille. Uusi sote-suunnitelma on toivottavasti parempi näiltäkin osin.

Kelan kuntoutusjärjestelmän säilyttämisestä ja kehittämisestä on myös huolehdittava. Terveydenhuollon ja kuntoutuksen uudistamista ei kannata aloittaa hajottamalla sen toimivat osat. Kelan kuntoutuspsykoterapialla on suuri merkitys suomalaisten työurien ja inhimillisen hyvinvoinnin kannalta.

Kaikki hallitusneuvotteluissa mukana olevat  puolueet nostavat omissa hallitusohjelmatavoitteissaan esiin lasten ja nuorten mielenterveyden tukemisen tärkeyden. Demarit, vihreät, vasemmistoliitto ja RKP kannattavat sitä, että myös varhaiskasvatuksessa on sama moniammatillinen osaaminen ja tuki kuin muillakin kouluasteilla: varhaiskasvatukseen tarvitaan konsultoiva psykologi. Moniammatillisen osaamisen vahvistamista tarvitaan myös lastensuojeluun, jossa lainsäädäntö ei vielä tällä hetkellä edellytä psykologin osallistumista. Moni puolue kiinnittää myös huomiota lakisääteisten koulupsykologiresurssien puuttumiseen. 

Psykologin vastaanottopalvelua ja tiimiosaamista tarvitaan tosiaankin monessa paikassa. Sen lisäksi on tärkeää, että mielenterveydestä alettaisiin vihdoin puhua ja se aidosti huomioitaisiin samalla tavalla kuin fyysinen terveys. Olennaista on huomata, että mielenterveydellä on omat erityispiirteensä – muun muassa se, ettei siihen liittyviä asioita voi havaita samalla tavalla näkemällä tai laboratoriokokeilla kuin fyysistä terveyttä ja sairautta. Mielenterveys on myös kokemuksia ja merkityksiä. Sanoja, kuvia, liikettä, kosketusta.

Psykologia tieteen- ja ammattialana on keskittynyt nimenomaan mieleen ja käyttäytymiseen. Uusi hallitus toivon mukaan huomioi myös, että jatkossa mielenterveyteen ja terveyteen liittyvää suunnittelu- ja kehittämistyötä tehdään monitieteisesti ja moniammatillisesti. Pelkkä lääketiede lukuisine erikoisaloineen ei riitä, vaan rinnalle tarvitaan esimerkiksi psykologiatiede.

Kirjoittaja on Psykologiliiton puheenjohtaja

Saatat olla kiinnostunut myös näistä