Siirry sisältöön

PÄÄTTÄJIEN PENKILTÄ

Paikallinen edunvalvonta on tärkeää

Yksi tärkeimmistä tehtävistä, joka kuuluu minulle pääluottamusmiehenä, on psykologien edunvalvonta. Mitä se käytännössä tarkoittaa ja miten se toteutuu voi olla monille tuttua, mutta välillä myös epäselvää. Lisäksi se myös vaihtelee organisaatioittain.

Puhutaanpa ensin yhteisistä elementeistä. Hyvin konkreettinen tapa edistää työntekijöiden asemaa on osallistua yhteistoimintaan ja neuvotella paikallisia sopimuksia. Yhteistoiminnan merkeissä voidaan esimerkiksi käsitellä ammattinimikkeiden vaihtoa tai tehtäväkuvauksen muuttamista. Paikallisissa sopimuksissa puolestaan voidaan säädellä vaikkapa lomarahan maksun ajankohtaa tai hälytysrahan suuruutta. 

Organisaation koosta riippuen neuvotteluihin voi osallistua eri määrä luottamusmiehiä. Isoissa organisaatioissa konsernitason neuvotteluihin osallistuvat vain tietyt pääluottamusmiehet, mikä tarkoittaa, ettei vaikuttaminen tapahdu aina suoraan. Tässä kohtaa päästään jo aikaisemmin mainitsemaani eroihin. 

On luonnollista, että edunvalvonta toteutuu eri kokoisissa organisaatioissa hieman eri tavoin. Itselleni on ehtinyt kertyä kokemusta sekä ison että pienen organisaation pääluottamusmiestehtävistä. Pienessä kuntayhtymässä minulla oli suora yhteys eri tasojen johtajiin, ihan toimitusjohtajaan asti. Vuoropuhelu toimi ja henkilökunnan mielipiteet tulivat kuulluiksi. Isossa organisaatiossa puolestaan suurin osa vaikuttamisesta tapahtuu välillisesti. Tässä korostuu jukolaisten luottamusmiesten yhteistyön merkitys. Itse en osallistu konsernitason neuvotteluihin, joten saadakseni jäsenten toiveita ja mielipiteitä eteenpäin, minun tulee viedä viestini – sopivan ytimekkäässä muodossa – neuvotteleville pääluottamusmiehille. 

Mitä kautta saan sitten itse tietoa jäsenten ajankohtaisista asioista ja kehittämistarpeista? No tietenkin teiltä itseltänne, kollegat. Ja heti tähän haluaisinkin välittää lämpimät kiitokset siitä, että pidätte minut ajan tasalla. Saan puheluita ja sähköposteja, joissa minulle kerrotaan, miten joku työsuhdetta koskeva asia on kenenkin kohdalla ratkaistu, tai mitkä asiat odottavat vielä ratkaisua. Olen osallistunut joidenkin yksiköiden tiimipalavereihin ja pitänyt videoneuvotteluja kollegojen kanssa. Tämä kaikki kuuluu työhöni pääluottamusmiehenä. 

Ja vaikka välillä voi tuntua, etteivät asiat etene ja koskaan ei tapahdu mitään, taustalla tapahtuvaa vaikuttamista myös palkitaan. Tämä näkyy esimerkiksi järjestelyeräneuvottelujen tuloksissa. 

Ole siis yhteydessä omaan luottamusmieheesi, sillä se voi käytännössä vaikuttaa jopa seuraavaan palkkakuittiin. Lisäksi luottamusmiehet tekevät jatkuvasti taustatyötä, jotta meitä kaikkia kohdeltaisiin tasapuolisesti ja yhteisiä sopimuksia noudattaen. 

Kirjoittaja on Psykologiliiton hallituksen jäsen.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä