Siirry sisältöön

Mistä (kesä)työ psykologian opiskelijalle?

Moni opiskelija haaveilee oman alansa kesätyöpaikasta, jossa pääsisi kurkistamaan psykologin työhön sekä luomaan työelämäverkostoja. Oman alan kesätyö tutustuttaa työhön, auttaa tunnistamaan omia vahvuuksia, selkiyttää kiinnostuksen kohteita ja lisää opiskelumotivaatiota. Lisäksi se valmentaa psykologin työhön ja kehittää työssä tarvittavia taitoja. Aktiivinen työelämäyhteyksien luominen opintojen alkuvaiheesta asti on tärkeää, jotta käytännön psykologin työ tulisi tutuksi jo ennen harjoittelua.

Mikä sitten on psykologin työhön valmentavaa työtä ja mistä sitä voisi hakea? Psykologiliiton mukaan psykologin ammattiin valmentavan työn tulisi kehittää psykologin työn kannalta oleellisia ihmissuhde-, tutkimus-, koulutus- tai viestintätaitoja. Tällaisia taitoja kehittäviä töitä on tarjolla ainakin sosiaali- ja terveysalalla sekä koulutuksen, kasvatuksen ja ohjauksen parissa. Myös tutkimus- tai HR-assistentin tehtävät voidaan luokitella tällaisiksi ammattiin valmentaviksi töiksi.

Edellä mainituista työpaikoista käydään kilpailua tietenkin myös muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Esimerkiksi HR-ala kiinnostaa kauppa-, sosiaali- ja kasvatustieteiden opiskelijoita. Kasvatuksen ja koulutuksen tehtävistä puolestaan kilpaillaan opettajaopiskelijoiden kanssa. Töitä hakiessa pitäisi siis pystyä tuomaan esiin psykologian opiskelijan erityisosaaminen ja osaamisen monipuolisuus.

Työelämäyhteyksien parantamiseksi tarvitaan yhteistyötä ainejärjestöjen, liiton, yliopistojen ja yritysten välillä. Juuri nyt on erinomainen aika kehittää ja monipuolistaa tätä yhteistyötä; tiedottaa avoimista työ- ja harjoittelupaikoista sähköpostilistoilla, järjestää etänä rekrytointitapahtumia ja webinaareja. Toivon, että psykologeja työllistävät yritykset ja yhteisöt olisivat aktiivisesti yhteydessä kaikkiin ainejärjestöihin niin harjoittelu- kuin työpaikkojenkin osalta. 

Mitä isompi määrä erilaisin kompetenssein varustettuja hakijoita, sitä todennäköisemmin työnantaja löytää etsimänsä!

Kirjoittaja on Itä-Suomen yliopiston psykologian opiskelijoiden ainejärjestön Oidipus ry:n varapuheenjohtaja.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä