Siirry sisältöön

PUHEENJOHTAJALTA

Koulu ei ole sote-palvelu

Marinin hallituksen sote- ja maakuntauudistuksen lakiesityksen lausuntoaika päättyi 25.9.2020. Lakipaketti, jossa on 1208 sivua, sisältää pääosin maakuntien perustamiseen ja palveluiden rahoittamiseen liittyvää puitelainsäädäntöä. 

Meitä psykologeja ja varmasti myös kansalaisia kiinnostavat enemmän konkreettiset palvelut. Mistä ja keneltä kansalainen jatkossa saa mielenterveyteen, kriiseihin, ihmissuhteisiin, muistiin ja oppimiseen liittyvää asiantuntija-apua, ja millaista se on? Missä psykologeja on jatkossa työssä, ja millaisia palveluita he tarjoavat?

Näihin kysymyksiin lausuntokierroksella ollut nivaska ei vielä vastaa, sillä esimerkiksi tulevaisuuden sote-keskuksia suunnitellaan THL:n koordinoimissa hankkeissa. Ilahduttavasti valmistelussa on ollut esillä monialaisen osaamisen tarve sekä psykologien sisällyttäminen tiukentuvaan hoitotakuuseen. Tämä tarkoittaisi sitä, että vihdoin myös työikäinen ja ikääntyvä pääsee psykologin vastaanotolle nopeasti ja helposti. Tämä on välttämätön uudistus.

Sote- ja maakuntauudistuksen ällistyttävin konkreettinen esitys koskee oppilas- ja opiskelijahuollon psykologeita ja kuraattoreita, jotka hallitus haluaa siirtää sivistystoimesta ja oppilaitoksista sote-maakuntaan. Muilta osin sote-maakunnan psykologityötä ei lakiesityksessä mainita sanallakaan, vaikka mielenterveyden pulmat ovat suurin terveyshaasteemme ja työuria lyhentävä tekijä.

Opiskeluhuollon psykologeja ja kuraattoreita on yritetty siirtää sote-palveluihin ennenkin, mutta onneksi valmistelijat ovat tulleet ajoissa järkiinsä. Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattorityö ei nimittäin ole sote-palvelua, se on osa koulu- ja oppilaitosyhteisön toimintaa. Työn ydin ei ole koulun tai oppilaitoksen tiloihin siirretty vastaanotto vaan yhteisön psykologiasiantuntijana toimiminen. Työn painopisteen tulee olla yhteisöllisessä opiskeluhuollossa, joka edistää hyvinvointia ja oppimista ja ehkäisee ongelmia. Lisäksi psykologi tekee tutkimuksia ja matalan kynnyksen hoitoa.

Psykologiliiton kantana on, että peruskunnat järjestävät ja tuottavat opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut itse. Näin varmistuu parhaiten asiantuntijuuden käyttö myös organisaation ja yhteisön tasolla. Jos kunnassa on tarvetta ja varaa järjestää opetusta ja koulutusta, kuuluu opiskeluhuolto pakettiin. Mikäli paikalliset olosuhteet jossain maakunnassa perustellusti edellyttävät toisenlaista ratkaisua, näin voitaneen toimia. Koko maata koskevaksi malliksi sote-opiskeluhuollosta ei ole. Vaarana on typistyminen korjaavaksi vastaanottotyöksi.

Annarilla Ahtola
Psykologiliiton puheenjohtaja

Saatat olla kiinnostunut myös näistä