Siirry sisältöön

Kertakonsultaatio – psykologi osaa sen jo

Ben Furman otti esille Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessaan sekä Me Naisten haastattelussa matalan kynnyksen, jopa yhden käynnin, psykoterapiat ratkaisuna pitkittyviin hoitojonoihin. Psykologeina ja psykoterapeutteina näemme ehdotuksessa paljon hyvää, mutta käytännön toteutuksessa Ben Furmanin esittämällä tavalla myös ongelmia.

Suomalainen psykoterapeuttikoulutus on täydennys- ja menetelmäkoulutusta, joka vahvistaa jo olemassa olevaa peruskoulutusta ja tuo lisää osaamista erityisesti psyykkisten häiriöiden hoitoon. Psykoterapeuttikoulutus ei anna juurikaan välineitä sellaiseen matalan kynnyksen työhön, johon yksittäisten tai muutamien käyntien konsultaatiot parhaiten sopivat. Se ei myöskään yksinään anna osaamista asiakkaan kokonaistilanteen ja hoidontarpeen arviointiin, jotka matalan kynnyksen lyhyessä työskentelytavassa ovat myös keskeisiä. Prosessinomaisia jaksoja ja etenkin pitkää Kela-kuntoutusta tarjoavista psykoterapeuteista on pulaa, joten on tarkoituksenmukaista ohjata psykoterapeuttien osaamista siihen, mihin se parhaiten soveltuu eikä lisäkouluttaa heitä sankoin joukoin tarjoamaan palvelua, jolle löytyy jo tekijöitä.

Kannatamme ajatusta yhdenkin kohtaamisen tuomasta avusta, varsinkin jos tuki on varhaista, oikea-aikaista eikä vaadi lähetettä. Suomessa pitkäkestoiseen psykoterapiaan ei kuitenkaan yleensä ohjauduta suoraan, vaan taustalla on jo hoitokontakteja, jotka eivät ole tuoneet riittävää apua asiakkaan tilanteeseen. Psykologit esimerkiksi työterveyshuollossa, neuvoloissa, YTHS:llä ja opiskeluhuollossa tarjoavat juuri lyhyitä konsultaatioita, arvioita, tukea ja hoitoa. Soteuudistuksessa onkin tärkeää saada psykologipalvelut sotekeskusten palveluvalikoimaan samaan tapaan. Ongelmana ei siis ole tällaisen palvelumuodon puuttuminen kokonaan, vaan se, ettei sitä ole vielä tarjolla kaikille.

Psykoterapeutteina tunnistamme psykoterapian merkityksen, mutta se ei sovi kaikkiin tilanteisiin eikä ole aina tarpeen. Psykologien laaja-alainen osaaminen ja ymmärrys ihmisen mielestä ja käyttäytymisestä antaa valtavan hyvät valmiudet juuri kuvattuun työtapaan. Myös tiiviin työnohjauksen tukemana psykologian opiskelijoiden on todettu kykenevän auttamaan muutamien kertojen aikana mielialaoireista kärsiviä.

Päinvastoin kuin Furmanin mielipidekirjoituksessa väitettiin, terveydenhuollon ammattihenkilöllä on kirjaamisvelvollisuus. Keskustelua olennaisista kirjaamiseen liittyvistä asioista on toki tärkeä käydä asiakkaan kanssa, mutta terveydenhuollon ammattilaisella on aina velvollisuus kuvata hoidon, sen suunnittelun ja arvioinnin kannalta oleelliset asiat.

Sami Eloranta, psykoterapian erikoispsykologi, psykoterapeutti
Aino Kohtala, psykologi, PsT, psykoterapeutti

Saatat olla kiinnostunut myös näistä