Siirry sisältöön

OPISKELIJAELÄMÄÄ

Itsearvioinnin vaikeuksia

Näistä keskusteluista on tullut ilmi, että opiskelijoilla ja vastavalmistuneilla psykologeilla on usein vaikeuksia arvioida omaa osaamistaan ja tunnistaa kaikkia niitä taitoja, mitä opiskeluvuosien aikana on karttunut. Tätä vaikeutta voi osin selittää psykologian opiskelijoiden taipumus olla itsekriittisiä ja osin vähätelläkin omia taitojaan. Lisäksi psykologian koulutus antaa paljon osaamista, joka ei ole konkreettista tai jota on hyvin vaikea sanallistaa: miten kuvata esimerkiksi sitä, miten psykologin vuorovaikutustaidot eroavat “normaalin” ihmisen vuorovaikutustaidoista?

Viime aikoina on – oikeutetusti – korostettu psykologin roolia yhteiskunnassa mielen asiantuntijana. Tämä, vaikkakin tärkeä psykologin arvon korostaminen, voi aiheuttaa epävarmuuden tunteita opiskelijassa tai vastavalmistuneessa psykologissa, joka ei osaa sanoittaa omaa osaamistaan. Tunnistan näitä epävarmuuden tunteita itsessänikin: oma vieläkin kehittyvä ammatti-identiteettini on kokenut suuria vaihteluita opiskeluvuosien varrella. Osaamisen sanoittamisen taidot ovat siis tärkeitä asiantuntijuuden korostamisen ohella.

Onneksi tähän vaikeuteen on myös pyritty puuttumaan. Koulutusohjelmaan on pyritty integroimaan ammatti-identiteetin pohtimiseen keskittyvää sisältöä. Myös Psykonetin ja Psykologiliiton laatimat psykologian kompetenssitavoitteet toivottavasti lisäävät konkretiaa ja avustavat psykologin taitojen tunnistamisessa.

Myös ainejärjestöjen keskuudessa on nähtävissä positiivisia muutoksia psykologian opiskelijoiden osaamisen tunnistamisessa. Sponsoroinnin ja rekrytointitapahtumien lisääntyminen ovat merkkejä siitä, että psykologian ainejärjestöt uskaltavat vaatia rahaa näkyvyydestä työnantajille. Tämä viestii sen tunnistamisesta, että psykologian opiskelijat ja valmistuneet psykologit ovat arvokas lisä erilaisiin työpaikkoihin, ja meidän rekrytointiimme kannattaa todella panostaa. Lisää positiivisia muutoksia on toivottavasti nähtävissä myös tulevaisuudessa.

Kirjoittaja on Helsingin yliopiston psykologian opiskelijoiden ainejärjestö Kompleksi ry:n varapuheenjohtaja.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä